Çocuklarınızı Yogayla Stresten Uzak Tutun

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık, Ruh Sağlığı 

Çocuk deyip geçmeyin, modern hayat?n rekabetçi ortam? bizim kadar onlar?n da yoruyor, strese sokuyor. Baz? ülkelerde okullarda bile uygulanan çocuk yogas?, ruhsal ve fiziksel geli?imde önemli yararlar sa?l?yor.

546602_detay

Çocuk yogas?n?n faydas?

Sinir ve salg? bezlerini stimüle eder, iç organlar?n i?leyi?ini düzenler.
Vücuda esneklik kazand?r?r.
Koordinasyon yetene?ini art?r?r, vücudu güçlendirir. Böylece spor ve di?er fiziksel faaliyetler s?ras?nda incinmeyi engeller.
Ö?renmeyi kolayla?t?r?r. Yoga yapan çocuklar?n yürümelerinde ve
konu?malar?nda hemen fark edilen de?i?iklikler oluyor.
Çocuklara, yar??ma stresi olmadan, kendini incelemeyi ve ke?fetmeyi ö?retir.
Kendine güveni art?r?r.
Hayal gücünü, yarat?c?l??? geli?tirir; kendini ifade etmeyi kolayla?t?r?r.
Anatomi ve fizyolojiyi ö?renir.

Dr. NESL?HAN ?SK?T – Çocuk ve Kalp Yogas? Uzman?
Çocukken yoga yapan, ergenlik sorunlar?n? kolay atlat?r

Çocuklar dört ya??ndan itibaren yoga yapabilirler. Yoga, temel duru? biçimleri ve do?ru nefes alma tekni?iyle ya?am enerjilerini aç??a ç?kar?r. Çocuklarda
tükenmeyen bir enerji var ama ça??m?zda bunun ço?u bilgisayar ya da televizyon ba??nda bo?a harcan?yor. Bu enerjiyi iyi de?erlendirmek için çocu?u yogaya yönlendirebilirsiniz. Temel duru? tekniklerini ö?renirken a?açlar?, hayvanlar? taklit ederek do?a bilinci kazan?r. Çocukken yoga yapanlar, ergenlik döneminde ya?ayacaklar? kimyasal ve fizyolojik de?i?imleri daha rahat atlat?rlar. Düzenli yoga yapan çocuklar daha dengeli, güçlü ve sa?l?kl? olurlar.

Çocuklarınızı Yogayla Stresten Uzak Tutun adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.