Çocuklarda Yeme Alişkanlığı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Masada hep birlikte yemek yenmesi nasıl sağlanabilir?

Özellikle çocuk küçük olduğunda yemek zamanlan aile içinde kolay­lıkla bir kaosa dönüşebilir. Çocuğunuz masaya oturmayı reddedebilir, otursa bile sandalyesinde sürekli hareket ediyor olabilir, yemek iste­diği yiyecek ile masadan ayrılıp kendisine yemek için evde uygun ol­mayan bir yer seçebilir ya da ağzı dolu bir şekilde masanın altına gi­rip orada kalmak isteyebilir. İşte bütün bu davranışlar bir anlamda ço­cuğun sınırları da test ettiği zamanlardır. Günümüzde anne babaların uzun saatler çalıştıklarını düşünecek olursak akşam eve geldiklerinde zaten çocukları ile geçirecekleri süre de oldukça azdır. Birlikte yemek ise aile bireylerin hepsinin bir araya geldikleri tek etkinliktir.

Yorucu bir gün sonrasında anne babalar eve geldiklerinde ço­cuk için gün yeni başlar. Çocuk, aslında bütün günü anne ve ba­bayla yeniden buluşma beklentisi ile geçirmiştir. Bu nedenle de anne, baba ve çocuk arasında baştan kabul edilmesi gereken bir ri­tim, beklenti farklılığı vardır. Bu durum da doğal olarak anne ve babanın toleransını azaltır.

Evde belirli bir yemek zamanı olmasının ve birlikte masaya otur­manın çocuk açısından pek çok yararı vardır. Çocuk masada otura­rak ailenin bir bireyi olduğunu görür ve aileyi bir bütün olarak dene­yimler. Hele bir de yemek yeme eylemi aile bireylerinin birbirlerini dinlediği, birbirleri ile paylaşım içinde olduğu keyifli zamanlarsa ço­cuk böylesi bir buluşmadan duygusal ve sosyal olarak da beslenir.
Anne babalar belirli bir yemek yeme düzeninin yerleşmesinde genellikle çok ısrarcı olmazlar. Onların en çok ilgili olduğu şey ço­cuklarının bir şekilde bir şeyler yemesi, aç kalmamasıdır. O neden­le de çocuğunun nasıl yediği üzerinde pek çok anne baba durmaz. Aslında çocuk için yeme alışkanlığı daha kötüye gitmeden önce, daha iyiye gitmesi için kuralların bir an evvel hayata geçirilmesin­de yarar vardır.

Çocuğa çok kısa ve basit cümlelerle masada oturup yemesi ge­rektiğini söyleyerek vermek istediğiniz mesajı çocuğunuza çok açık bir şekilde vermiş olursunuz. Ancak tabii burada çocuğunu­zun ne kadar süre masada oturabileceği konusunda gerçekçi bir beklenti içinde olmanız gerekir. Ondan oturabileceği süreden daha fazla oturmasını beklemek çocuğu strese sokacaktır. Sözgelimi beş yaşının altındaki çocuklar için ortalama masada oturabilme süresi on beş dakikadır. Eğer çocuk yeterince yemişse ve artık masadan kalkmak istiyorsa zorlanmamak, aynı şekilde ağır yiyen bir çocuk da acele ettirilmemelidir.

Eğer şu ya da bu nedenle çocuğunuzla sorun yaşıyorsanız, ço­cuğunuz sizi dinlemeyi reddediyorsa o anda yapılabilecek en doğ­ru şey çocuğu sorunun yaşandığı ortamdan birkaç dakikalığına uzaklaştırarak onun sakinleşmesini sağlamaktır. Bu kısa zaman diliminde yalnızca çocuğunuzun sakinleşmesini değil, davranışı üzerine düşünerek, sizden özür dilemesini de sağlamış olursunuz. Üstelik böylece o anda yaşanan gerilimin dağılmasını da sağlamış olursunuz. Böylece çocuk kuralın varlığını yaşayarak deneyimle-miş, söz konusu davranışın anne ve babası tarafından kabul edi­lemeyeceğini anlamış olur. Ancak burada anne babaların en çok dikkat etmeleri gereken şey, elbette çocuğa da haksızlık yapılma­masıdır. Zaman zaman anne babalar kendi yorgunluk ya da stres­lerinden ötürü normal çocuk davranışını yaramazlık olarak değer­lendirip kolaylıkla cezacı bir tutum içine girebiliyorlar. Anne baba­nın yeterince hassas davranmayarak cezacı bir tutum sergilenme­si çocuğa kuralların varlığından çok anne baba davranışlarının tu­tarsızlığını anlatır, bu da çocuğu hırçınlaştırır.

Çocuklarda Yeme Alişkanlığı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.