ÇOCUKLARDA BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

Yazar:   Tarih:   Kategori: Güzellik Bakım 

ÇOCUKLARDA BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

Akut böbrek yetmezliği

İdrarda ani azalma, ya da hiç idrar yapamama, elektrolit ve asit.baz bozukluğu, üre, kreatlnin, fosfat gibi maddelerin atılamaması durumudur. Bir çok nedeni arasında dehidratasyon. aşın kanamalar, yanıklar, kalp yetmezliği, şok. akut glomerulonefrit, böbrekte zehirli etki yapan madde ve ilaçların alınması, şiddetli enfeksiyonlar, böbrek taşlan, böbrek veninln pıhtı ile tıkanması gibi durumlar sayılabilir.

Tedavi nedene yöneliktir. Dializ, asit baz dengesini düzeltmeye yönelik ilaçlar, böbreğin iyileşmesini kolaylaştıncı, yeterli kaloriyi sağlayan uygun beslenme gereklidir. İyileşme altta yatan hastalığın şiddetine bağlıdır. Çocuklarda ölüm oranı %20′nin altındadır.

Kronik böbrek yetmezliği

Böbreklerin normal vücut elektrolit ve sıvı dengesini sağlayacak işlevlerini yerine getirememesi halidir. Böbrek fonksiyonlan geri dönülemiyecek biçimde bozulmuştur. Akut böbrek yetmezliğindeki geri dönücü bozukluk burada kronik olarak varlığını sürdürmektedir.

Kronik böbrek yetmezliği tüm vücudu ilgilendiren bir hastalıktır. Hastaların çoğu halsiz soluk görünümdedir. Hemen tümünde anemi vardır. Kan pıhtılaşma bozukluklan bulunur. Erken dönemlerde dalgınlık, algılama bozuklukları varken üreminin ilerlemesi ile bilinç kaybı ve koma gelişir. Çoğu hastanın kan basıncı yüksektir.

Tedavisi o yaş İçin önerilen uygun kalorinin verilmesi, sıvı elektrolit dengesinin düzenlenmesi, gerektiğinde aneminin tedavisi, kan basıncının ayarlanması temeline dayanır. Son dönem böbrek yetmezliğinde böbrek transplantasyonu gerekebilir. Çoğu hastaya dializ gerekir.

Böbrek taşları

Çocuklarda böbrek taşlan metabolizma bozukluklarının sonucudur. Sıklığı 1/1000 ile 1/7000 arasında değişmektedir. Kannya da bel ağrısı, idrarda kan ya da iltihap böbrek taşlanın akla getirir. Çoğu hastalarda hiçbir yakınma yoktur ve başka bir nedenle çekilen böbrek filmi İle tanı raslantı sonucu konur.

Tedavide bol sıvı alımı, idrarla kalsiyum atımı fazla olan hasta larda süt ürünlerinin kısıtlanması, tıkanma, dayanılmaz ağn varsî cerrahi, varsa idrar yolu infeksiyonlarının tedavisi gerekir.

ÇOCUKLARDA BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.