Çocuklarda ateş ve nedenleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Halk arasında ve Tıpta Ateş; insan bedeninin lokal veya genel olarak ısısının artışı şeklinde tanımlanır. Bu ısı artışının nedeni ise; birçok mikrobik olan veya olmayan nedenlere bağlı olayların vücudun kendini savunma mekanizması ile girdiği etkileşim sonucu meydana gelir.

Çocuklarda ateş 3 grup altında sınıflanabilir:
1)Laboratuar testleri olsun veya olmasın klinik hikaye ve fizik muayene bulguları ile kolayca teşhis edilebilen lokalize bulguların olduğu ateş,
2) Klinik hikaye ve fizik muayene ile tanıya gidilemeyen nedeni ancak laboratuar testleri ile açıklanabilen lokalize bulguların olmadığı ateş
3) Nedeni belli olmayan ateş.
Beden ısısı, beynin hipotalamus denilen bir bölgesindeki ısı merkezi tarafından ayarlanır. Isı merkezi vücuda yayılmış olarak bulunan sıcak ve soğuğa hassas hücrelerinden aldığı uyarılar sonucunda vücut ısısını kontrol eder ve ayarlar.
Ateş nedenlerini gruplayacak olursak;
Enfeksiyonlar,
Aşılar,
Biyolojik ajanlar ( interferon, interlökokinler),
Doku hasarı (travma, adale içi enjeksiyonlar, yanık),
Habis olaylar (lösemi, lenfoma, metastatik hastalıklar),
İlaçlar (antibiyotikler, amfoterisin B, kokain),
İmmünolojik hastalıklar (Romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus),
İnflamatuar hastalıklar (inflamatuar barsak hastalığı),
Granülomatoz hastalıklar (Sarkoidoz),
Endokrin hastalıklar (tireotoksikoz, feokromositoma,
Metabolik hastalıklar (gut, üremi)
Nedeni bilinmeyen veya iyice anlaşılamayan hastalıklar (FMF)
Bunun yanında ateş yapıcı madde alınması veya termometreye art niyetli olarak müdahale edilmesi sonucunda da ateşin yükselebileceği unutulmamalıdır.
Kaynağı ne olursa olsun ateş nedeni olarak sayılan etkenler sonuç olarak hipotalamustaki ısı termoregülasyon merkezine etki ederek bazı özel salgıların (Prostaglandin E2) yapımına ve böylece ısı artışına neden olurlar. Dışarıdan gelen ateş yapıcı maddelere (Eksojen pirojenler) cevap olarak üretilen salgıların (sitokin) yapımından 60-90 dk. sonra beyindeki ısı merkezi salgı yaparak cevap verir (hipotalamik prostoglandin E2 yapımı). Ateş, vücudun defans mekanizmasının salgılar (sitokinler) yoluyla oluşturduğu inflamatuar cevaplardan bir tanesidir.
Sık rastlanmayan durumlar hariç, insan vücudunun enfeksiyonun üstesinden gelmesi için ateşin tek başına yararı yoktur. Ateşle beraber ısı yapımı oksijen tüketimini, karbon dioksit yapımını ve kalp debisini artırır. Ateş, böylelikle kalp hastalığı olanlarda veya kronik anemili (orak hücre anemisi) hastalarda, kronik akciğer hastalığı olup da solunum yetmezliği olanlarda, Şeker Hastalığı (diabetes mellitus) gibi metabolizma hastalıklarında ve doğuştan metabolik hastalıklarda kalp yetmezliğini arttırabilir.
Daha da ötesi 6 ay-5 yaş arasında olan çocuklar ateşli havale için risk altında oldukları gibi epilepsisi olan çocuklarda ateşli hastalıklar nöbet sıklığını arttırabilir.
Ateş, ağırlık derecesi geniş bir yelpazeye yayılan birçok enfeksiyon hastalığının başlıca bulgusudur. Normal insanlarda rastlanan selim ateşli enfeksiyonlardan en sık rastlanan viral ve bakteriyel hastalıklar şunlardır:
Bakteriyel olanlar; otitis media, farenjit, impetigo,
Viral olanlar; rinit, faranjit, pnömoni.
Bu sayılan hastalıklar genellikle yaşamı tehdit etmeyen ve uygun antibiyotik ve destekleyici tedaviye cevap veren enfeksiyonlardır. Bunun dışında bir de ağır seyreden bakteriyel enfeksiyonlar vardır ki; bunlar tedavi edilmediklerinde ölümü ve hasarlı yaşamaya devamı attırırlar. Örnek; sepsis, piyojenik menenjit, bakteriyel pnömoni, osteoartiküler enfeksiyonlar ve piyolonefritlerdir.
Normal çocukların çoğunda ateşli dönemler kolaylıkla kontrol altına alınabilen enfeksiyonlara bağlıdır Bu hastalarda dikkatli alınmış bir öykü, fizik muayene ve yapılacaksa çok az bir laboratuar testi çoğunlukla yeterlidir. Öte yandan orak hücre anemisi, AİDS, doğumsal kalp hastalığı, habis hastalığı olan hastalar yüksek risk grubunu oluştururlar ki bu hastalara yaklaşım acil olmalıdır

Çocuklarda ateş ve nedenleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.