Cocuk Felci Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Çocuk Felci Nedir

Bir enterovirüs olan poliovirüs nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Fekal oral yolla taşınır. Kuluçka dönemi; 5-40 gün arasında (çoğunlukla 7-14 gün) değişir. Polio aşısı uygulanmaya başladığından buyana insidansta azalma olmuştur.

Belirti ve Bulgular

Enfeksiyonun %95’i asemptomatiktir. Semptomatik enfeksiyonlar çoğunlukla nonspesifıktir, ateş, genel halsizlik, baş ağnsı, bulantı ve kusma, abdominal ağn ya da boyun ağnsı dır. Semptomatik vakala-nn bir kısmı menenjiyal iritasyon ve paraliziyle sonuçlanır.

Tanı

Felç olmayan vakalarda tanı virüsün dışkı ve nazofarenkste saptanması, belirti ve bulgular ile konur. Virüs hastalığın başlangı­cından 4-6 haftaya kadar dışkıda bulunur.

Çocuk Felci Tedavi ve Bakım

Spesifik tedavisi yoktur. Tedavi semptomatik, destekleyici, komplikasyonların önlenmesi ve sekellerin düzeltilmesine yönelik­tir. Semptomlara yönelik ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler verilir. Enfeksiyona yönelik uygun antibiyotikler verilir.

Bakım; Bulaştıncılık süresinde ortalama 30 gün hasta izole edi­lir. Özellikle, belirtilerin başlangıcından sonraki birkaç gün en faz­la bulaşıcıdır. Adele ağrısı fazla olduğundan fazla dokunulmaz, uy­gun pozisyonlarda desteklenir. Ağrı ve spazmı azaltmak için 21 gün, 2-3 saatte bir Sister Kenny uygulaması (sıcak nemli keçe uy­gulaması) yapılır. Solunum kaslarının tutulumuna bağlı solunum yetmezliği gelişebileceğinden trakeostomi ve suni solunum araçları hazır bulundurulur. Yutma güçlüğü olan, öksüremeyen hastalarda biriken sıvıları çıkarmak için postüral drenaj veya aspire edilir. Ha­va yolu açık tutulur, solunum ve dolaşım desteği sağlanır. Akut dö­nemde sıvı gıdalar verilir, yutma güçlüğü varsa nazogastrik tüple beslenir. Ağız bakımı verilir, yumuşatıcı kremler sürülür.

Çocuk Felci Korunma

Sağlam bireyler aşı ile korunur. Hastalığın ortaya çıktığı ailede aşılanması gerekenler aşılanır, pastörize sütler kullanılır, kullanma suları klorlanır, pişirilmeden yenen besinler iyice yıkanır. Toplum
erken çocukluk döneminde aşılanmanın yararı ve bulaşma şekli ko­nusunda eğitilir.

Cocuk Felci Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.