Cizgi Gebelik Cizgisi Deri Hastaliklari

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Gebelik Çizgileri, Çizgi Gebelik, Gebelik Çizgisi

Stria distensae (veya gerilim çatlakları) dermal bağ dokusu liflerinin zor­lanması sonucu dermal elastik liflerin kopmasıyla oluşan atrofik görü­nümlü linear alanlardır. Kortikosteroid aktivitenin fazla ol­duğu durumlarda, derinin gerilmesi sonucu oluşur. Normal olarak erken erişkin dönemine girerken, Cushing sendromu, sistemik veya topikal steroid tedavi sonrası görülür. Gebelikte ortaya çıkarsa, gebelik çatlakları adı­nı alır.

Gebelik çatlakları, daha çok abdomenin alt bölgesi ile 3. trimester’de göğüsler üzerinde görülür ve kozmetik problem yaratabilir.

Kütanöz Vasküler Değişiklikler

Gebelikte oluşan en tuhaf fenomenlerden biri örümcek beni (spider nevüs) olarak bilinen küçük vasküler malformasyonlann belirmesidir. Bunlar sadece yüz üst gövde ve kollarda gelişir örn: superior vena kava drenajı olan alanlar. Gebelikte karaciğer hastalıklarında görül­düğü gibi bazı lezyonlar oluşabilir. Artmış göreceli östrojen aktivitesi, bu tip vasküler anomalilerin ortaya çıkmasına neden olur. Aynca karaciğer hastalıklarında görüldüğü gibi, palmar bölgeler kırmızı ve sıcaktır. Örüm­cek beni ve palmar değişiklikler doğumu takiben soluklaşarak kaybolma­ya başlar.
Yaygın kaşıntı, gebeler için bazen problem yaratabilir. Bazı vakalarda, son trimester’de safra birikimine yol açan intrahepatik kolestaz görülür. Nem­lendiriciler ve kalamin yağlı preparatlar kullanılması dışında, bu olgulara yapılabilecek çok fazla bir tedavi yoktur.

Mevcut deri hastalıkları üzerine gebeliğin etkileri

Psoriasis ve atopik dermatit gibi sık görülen yangılı deri hastalıkları ge­nellikle gebelik sırasında düzelir. Ancak, bu durum her zaman için kesin olmayabilir. Sistemik lupus eritematozus kötüye gider. Gebelik sırasında kullanılan sistemik ilaçlara dikkat edilmelidir. Sistemik retinoidler çok te-ratojendir ve güvenli bir korunma sağlanmadıkça, üreme çağındaki kadın­lara verilmemelidir. Ayrıca, antibiyotikler ve hormonlar gibi diğer ilaçlar­dan da kaçınılmalıdır.

Topikal tedaviler bile, potansiyel teratojenik etkileri açısından değer­lendirilmelidir. Çoğu topikal olarak kullanılan ilaçlar, büyük veya küçük deri alanlarına uygulansa bile emilerek kana geçebilirler. En azından teo­rik olarak fetüs için risk taşırlar. Akne tedavisi için kullanılan topikal reti-noidlerin, fetal malfarmasyonlardan sorumlu olma ihtimalinden dolayı ge­niş bir şekilde araştırılmıştır. Ancak, deri içine emilimi yetersiz olup, böy­le bir risk bulunamamıştır. Bu durum, psoriasis, egzema ve akne için ru­tin uygulanan ajanların çoğu için geçerlidir. Ancak, vücut yüzey alanının %10 ve daha fazlasına topikal tedavi uygulanacak ise, riskli olabilir.

Fetüs üzerinde mevcut maternal hastalığın etkileri
Annede bulunan deri hastalıkları bazen fetüsü etkileyebilir.

Cizgi Gebelik Cizgisi Deri Hastaliklari adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.