Cilt Temizliğinin Özel Püf Noktaları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Cilt bak?m?nda ilk ad?m, günlük temizliktir. Her sabah ve her ak?am olmak üzere, günde iki defa cildimizi özenle temizlemeli ve tonikle silmeliyiz. Ard?ndan nemlendiricimizi sürebiliriz.

Birçok insan makyaj yapmay? ihmal etmez ancak cilt temizli?ine gereken özeni göstermez. Oysa makyaj yap?lsa da yap?lmasa da, yüzünüzün düzenli olarak günlük birikimlerden ar?nd?r?lmas? gerekiyor.

554976_detay

KURU C?LTLERE KREM

Ya?l? ciltlerde jeller ve losyonlar, kuru ciltlerde kremler tercih edilir. Bu tip ürünlere, genel olarak “temizleme sütü” ad? verilir. Bu tip temizleyiciler, özellikle k?l köklerinde bulunan sertle?mi? sebumun (cildin ya? salg?s?) ve sebuma bula?m?? olan kir ve makyaj art?klar?n?n temizlenmesinde çok etkilidir. Bu aç?dan derin bir temizlik sa?larlar. Temizleme kremlerinde daha fazla ya? (%40-50) losyonlarda ise daha az ya? (%10-25) bulunur. Ya?lar, ciltteki ya?? (sebum, ya? ve makyaj art?klar?), su ise suda eriyebilen maddeleri çözer. Kir ve keratin pullar? gibi eriyemeyen maddeler ise tonikli pamukla silinerek temizlenir. Göz çevresindeki deri çok hassast?r. Bu nedenle daima özel bir temizleyici tercih edilmeli ve göz çevresine çok nazik davran?lmal?d?r.

M?KROF?BER KUMA?LAR

Cosmotürk’ün haberine göre, cilt temizli?i veya hafif peeling için özel olarak imal edilen mikrofiber kuma?lar ve eldivenler oldukça etkili bir ?ekilde temizli?i tamamlarlar. Onlar? sadece su ile ?slatarak kullan?rsan?z, daha önce özenle temizledi?iniz yüzünüzden hala kir ç?kt???n? fark edersiniz. ?çinde hiçbir kimyasal olmad??? için en hassas ciltlere bile uygulanabilir. Her yerde bulunmuyor ama rastlarsan?z hem yüzünüze hem de vücudunuza uygulayabilirsiniz.

TON?K TEM?ZL??? ÖNEML?

Cildin günlük bak?m? yap?l?rken ikinci ad?m, kalan son art?klar? ar?nd?ran ve gözenekleri s?k??t?rmaya yarayan tonik uygulamas?d?r. Temizleme kremleri ve losyonlar, sabunlar ve jeller ciltteki ya?? ve suda eriyebilen maddeleri çözdükten sonra, kir ve keratin pullar? gibi eriyemeyen maddeler tonikle silinerek temizlenir. Tonik, özel bir solüsyondur. Genellikle su ve alkol ile haz?rlan?r. Baz? toniklerde salisilik asit, portakal çiçe?i kolonyas?, gül suyu veya daha farkl? maddeler de kullan?l?r. Tonik seçerken alkolsüz olanlar? tercih edin. Sade gül suyu ve maden sodas? gayet iyi toniklerdir.

GÖZENEKLER? TEM?ZLEY?N

Gözeneklerin s?k??mas? asl?nda hatal? bir ifadedir. Çünkü gözeneklerin kas yap?s? yoktur. Bu nedenle de aç?l?p kapanmas? veya s?k???p gev?emesi söz konusu de?ildir. Ancak biriken kirler ciltteki gözenekleri t?kayarak zorlar ve geni?lemesine yol açar. Tonikler bunlar? temizledi?i için gözenekler tekrar normal boyutlar?na dönerler. Tonikler düzenli olarak kullan?ld???nda gözeneklerin aç?lmas?na pek f?rsat kalmaz. Öte yandan, toniklerin içinde bulunan maddeler cildi biraz tahri? etti?i için dokular hafifçe ?i?er. Bu tepki gözenekleri geçici bir süre için s?k??t?r?r. Tabii bu yap?sal bir de?i?iklik de?ildir, k?sa süreli bir toparlanmad?r.

Cilt Temizliğinin Özel Püf Noktaları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.