Cildi Kırışıklıklardan Koruyan Yeni Formül

Yazar:   Tarih:   Kategori: Güzellik Bakım 

Y?llara meydan okuyan sa?l?kl? bir cilde sahip olmak herkesin hayalidir. Cildinizin gençli?ini ve güzelli?ini korumak için nar suyu ve zeytinya??ndan yararlan?n…

38 ya??nday?m. Birkaç ay öncesine kadar herkes cildimin gençli?ine ve güzelli?ine hayrand? ama sonra yüzüm bir anda k?r??maya ba?lad?. Özellikle gözlerimin çevresi çok kötü durumda. Yüzüme yeniden eski gençli?ini ve sa?l?kl? görüntüsünü kazand?rmak için uygulayabilece?im etkili bir formül var m?? Sevgi B./?stanbul

554873_detay

1 tatl? ka???? ya? maya, 1 tatl? ka???? nar suyu ve 2 damla saf zeytinya??n? kar??t?r?n. Bu kar???m? temizken tüm yüzünüze özellikle de göz çevrenize yay?n. 20 dakika kadar beklettikten sonra, yüzünüzü önce ?slak bir havluyla silerek yumu?at?n. Ard?ndan da yüzünüzü bol suyla durulay?n. K?sa zamanda sonuç almak için bu formülü haftada en az 3 kez uygulay?n. Ayr?ca yüzünüze her gün nar suyu sürmeyi de al??kanl?k haline getirin. Çünkü nar suyu hücre zarlar?na esneklik kazand?r?r ve cildi gerer.

Pürüzsüz bir ten için MERC?MEK

TEN?M pütür pütür oldu. Kulland???m hiçbir krem bu durumu tam olarak düzeltemedi. Pürüzsüz ve yumu?ac?k bir cilde sahip olmak için nas?l bir formül uygulamam? önerirsiniz? Özlem P./Malatya

1 kâse ö?ütülmü? nohut, 1 kâse kil, 2 çorba ka???? mercimek, 4 çorba ka???? zeytinya?? ve çok az suyu kar??t?r?p, bu kar???m? cildinize dikkatlice yay?n. 5 dakika beklettikten sonra ovarak ç?kar?n. Ard?ndan da bir cilt bak?m kremi sürün. Hayalinizdeki cilde kavu?mak için bu formülü ayda en az 2 kez uygulamal?s?n?z

TIRNAKLAR KIRILMASIN

TIRNAKLARIMI bir türlü uzatam?yorum. O kadar güçsüzler ki, hemen k?r?l?yorlar. Can?m? çok s?kan bu sorunun üstesinden gelmek için ne yapabilirim? Hande A./Samsun

25 gram jojoba ya??, 25 gram limon suyu, 25 gram hintya??, 10 gram ac?badem ya??, 10 gram avokado ya?? ve 5 gram deniz tuzunu kar??t?r?p cam bir kavanozun içine koyun. Bu kar???m?, her gün birkaç kez t?rnaklar?n?za sürün. Beslenmenizde yo?urda, peynire ve keçi sütüne yer vermek de t?rnaklar?n?z?n güçlenmesine yard?mc? olacakt?r.

Çikolata canavarlar? için avokadolu alternatif tatl?

7 ya??ndaki k?z?m gün içinde çok fazla çikolata yiyor. Sabah kahvalt?s?nda bile ekme?inin üzerine bal ya da reçel yerine çikolata ezmesi sürüp tüketiyor. Çikolatal? ürünler yerine geçebilecek bir tatl? tarifiniz var m?? Bana hem çocu?umun damak zevkine hitap edecek hem de onun zihnini açacak bir tatl? tarifi verir misiniz? Neslihan K./Manisa

1 adet olgun avokadoyu iyice ezin. Ard?ndan da 500 gram do?al bal, 100 gram ö?ütülmü? ceviz ve 100 gram çi? f?nd?kla kar??t?r?n. Bu kar???m? cam bir kavanozun içine koyun. Her sabah kahvalt?da çocu?unuzun ekme?ine çikolata ezmesi yerine bu kar???mdan sürün. Gün içinde can? tatl? çekti?inde de, ona bu kar???mdan verin. Bu tatl?, çocu?unuzun ba????kl?k sistemini güçlendirecek ve zihninin aç?lmas?n? sa?layacakt?r.

Hamilelikten kaynaklanan mide bulant?s?n?n ilac? ZENCEF?L

5 ayl?k hamileyim. Son günlerde çok bulant?m oluyor. Doktorumun bana verdi?i ilaçlar? düzenli olarak kullan?yorum ancak henüz netice alamad?m. Mide bulant?m?n kesilmesine yard?mc? olacak bitkisel bir formülünüz varsa, benimle payla??r m?s?n?z? Bengü H./?stanbul

Öncelikle, doktorunuzun söylediklerine mutlaka harfi harfine uyun ve ilaçlar?n?z? düzenli olarak almay? ihmal etmeyin. Ayr?ca 1 tutam taze zencefili soyup rendeledikten sonra, 2 su barda?? kadar suyun içinde 5 dakika boyunca kaynat?n. Her gün sabahak?am, bu kar???m? balla tatland?r?p için. Bu formül, mide bulant?s?na kar?? birebirdir.

SUNA DUMANKAYA

Cildi Kırışıklıklardan Koruyan Yeni Formül adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.