Cevre Bilincinin Gelismesi Cevre Konusu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Çevre Biliminin Tarihsel Gelişimi, Çevre Bilincinin Gelişmesi

Çevre bilimi kendisi tam olarak anlaşılmadığı dönemlerden beri in­sanlar tarafından yararlanılan bir bilim dalıdır. Tarım ile uğraşan ilk top­lumların tahılı uygun toprak ve iklim koşullarında yetiştirmeleri, zararlı böcekleri ve yılanları yiyen kuşlardan olan leyleklerin uğurlu sayılması ve hızlı akan sularda insanların balık aramaları çevre bilgisine önemli örneklerdendir.

Çevre bilimin tarihsel süreçte yerini alması Yunanlı bilim adamı Teofrostus’ tan kalan yazılardır. Eski yunanlar dönemindeki çevre ile yazılar ancak Rönesans sonrasında ortaya çıkmıştır. Linneaus’un bitkile­rin büyümesi üzerinde çevrenin etkisi hakkındaki önemli bir örnektir.

Yine karıncalar üzerine gözlem yapan Reanmur ve insan populasyonları üzerine analizler yapan Malthus’un çalışmaları 18 yüzyı­lın çevre bilimi ile ilgili önemli örneklerindendir. (Çevre Konusu)
Çevre biliminin ana kavramı olan “ekoloji” ilk kez Alman bilim ada­mı Zoolog Ernst Haeckel tarafından kullanılmıştır.

Haeckel (1894) ekoloji kavramım kısaca canlı organizmanın çevresiy­le olan ilişkisi olarak tanımlamıştır. Ayrıca bu ortamlarda maddelerin değişime uğradığını belirtmiştir. Çevre bilimindeki kavramsallaşma Haeckel ile sağlanmıştır.

Ekoloji ile ilgili çalışmalara 19. başlarından itibaren İngiliz bilim a-damları yoğunlaşmıştır. Bu bilim adamları sırasıyla Blackman (1905), Shelford (1991) ve Adams (1911)’dır. Ekolojide meydana gelen gelişmeler ilk önce tarım ve hayvancılıkta uygulanmıştır.
Modern ekolojisinin kurucusu Charsles Elthon’dır. C. Elthon 1927 yı­lında yılında “Hayvan ekolojisi” isimli eserini yayımlamıştır.

Ekosistem sorunun cevabını ise yine bir ingiliz adamı ekolog A. G. Tansley (1935) yılında tanımlamıştır. Çevre bilimindeki bu gelişmeler sistem teorilerinin gelişimini sağlamıştır.
Ekoloji biliminde meydana gelen gelişmeler ve bilgi birikimi ekoloji­nin çalışma alanını ikiye ayrılmıştır.

Autekoloji: Türlere ait bireylerin ekolojisini inceleme
Sinekoloji: Doğa bulunan bitki hayvanların ekolojisinin incelenmesi

Bu iki alt bölüm ekolojinin önemli katkıları olmuştur. Bu alt iki bilim dalına daha sonraları populasyon ekolojisi eklenmiştir.

Çevre biliminde 1960 sonrasında yoğun olarak deneysel ve matema­tiksel çalışmalar ön plana çıkmıştır. Fakat bu durum ekolojinin çalışma alanını laboratuvarla sınırlamaya başlamıştır. Bu da çevre biliminde modelleme yöntemini ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde çevre bilimi özel olarak zooloji ve botanik, genel olarak biyoloji bilimi içersinde yer alıyor gözükse de çevre bilimi kendi dallarını ortaya çıkarmıştır. Disiplinler bir çalışma alanı olarak bilim dünyasında yerini almıştır.

Sonuç olarak Ekoloji, organizmalarla, içinde yaşandıkları ortamı ve bu iki varlığa ait karşılıklı etki ve ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.
Araştırma konusu, yöntemi ve amaçlarındaki bazı özellikleri yardı­mıyla ekolojiyi diğer doğa bilimlerinden ayırma olanağı vardır.

1) Her şeyden önce çevrebilim bütün canlılar için ortak olan ve can­lılar üzerinde etki yapabilen temel konularla ilgilenir.
2) Diğer bir ayırıcı özelliği ise çevrebiliminin bir canlıya ait belirli organları ve bu organlardaki hayat süreçlerini değil, canlıların içinde bulundukları hayat ortamı ile olan karşılıklı ilişkilerini in­celemesidir.

canlıların alanlarını geliştirmek için neler yapılırçevre bilim adamlarıcevre bilimci gelişmesi içinÇEVRE BİLİMİ GELİŞMESİ İÇİN NE YAPARIZçevre bilinci için neler yapılabilircevre bilincini geliştirmek için neler yapılabilirçevre bilincini geliştirmek için neler yapılırçevre bilincinin gelişesi için neler yapabilirizçevre bilincinin gelişmesiçevre bilincinin gelişmesi içinçevre bilinçinin gelişmesi için ne gibi çalışmalar yapabilirizÇEVRE BİLİNÇİNİN GELİŞMESİ İÇİN NE YAPILIRçevre bilincinin gelişmesi için neler yapabileceginiçevre bilincinin gelişmesi için neler yapabilirimçevre bilincinin gelişmesi için neler yapabilirisçevre bilincinin gelişmesi için neler yapabilirizçevre bilincinin gelişmesi için neler yapabiliriz kısa bilgiçevre bilincinin gelişmesi için neler yaparızçevre bilincinin gelişmesi için neler yapılabilirçevre bilincinin gelişmesi icin neler yapılmalıçevre bilincinin gelişmesi için neler yaPMALIYIZçevre bilincinin gelismesi içinneleryapilirçevre bilincinin gelişmesi kısacaçevre bilincinin geliştirilmesi için neler yapabiliriz bolumlüçevre bilinçinın gelişmesi için neler yapabileceginizicevre bılıncı gelısmesı ıcın neler yapılabılırçevre bılıncını gelısmesı ıcın neler yapmalıyızçevre gelişmesicevre konusuçevre korumada neler yapılabilirçevrebilimciningelişmesiçevrebilincinin geliştirilmesi içinçevrenin gelişmesiçevreningelişmesi için neler yapılabilir?çevreyi geliştirmek için neler yapabilirizçocuklukta çevrebilinciningelişmesiekolojiyi korumak için neler yapmalıyızernst haeckel ve çevre biliminin tariKarıncaların ekolojiye faydalarıreanmursağlık ve çevre bilincinin gelişmesi içinsağlık ve çevre konu okullarda yapılan çalışmalarsağlık ve çevrede ne yapılırsağlıklı bir çevre için ne yapabilirizsağlıklı çevre için ne yapabilirim

Cevre Bilincinin Gelismesi Cevre Konusu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.