Canlilarin Siniflandirilmasi ve Cesitliligi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Canlıların Sınıflandırılması ve Canlıların Çeşitliliği

Yeryüzünde bilinen canlılar çok değişik yapıda ve farklı özellikler göstermektedirler. Bugün dünyamızda iki milyondan daha fazla canlı çeşidi olduğu tahmin edilmektedir. Örneğin hayvanlar aleminde çok geniş bir yer tutan böceklerin tür sayısının bir milyona yakın olduğu düşünülmektedir. Bu zengin çeşitliliğin tek tek incelenmesi oldukça zordur. Bu durum canlı bilim­cileri pek çok problemle karşı karşıya getirmiştir. Bu amaçla bilim adamları canlıları, çeşitli özelliklerini dikkate alarak gruplandırma yoluna gitmişlerdir.

Canlıları Sınıflandırma

Canlıları akrabalık derecelerini ve filogenetik gelişimlerine dayanarak sınıflandıran bilim dalına sistematik veya taksonomi denir. Taksonomi bi­limi benzerliklerden çok farklılıklarla ilgilenir. Farlılıkları ortaya koyarak canlıları sınıflandırmaya çalışır. Canlılarda ilk sınıflandırmayı Aristo yap­mıştır. Daha çok gözleme dayanan bu sınıflandırmada; bitkiler otlar-çalılar-ağaçlar ve zararsız-etkisiz-faydalılar, hayvanlar ise karada, suda ve havada yaşayanlar olmak üzere sınıflara ayrılmıştır. Canlıların sadece dış görünüşle­rine ve yaşadıkları ortama göre yapılan bu sınıflandırmaya ampirik (gözle­me dayalı, yapay) sınıflandırma denir. Günümüzde canlıların orjin birliği (akrabalık derecesi ve vücut yapıları) esas alınarak yapılan sınıflandırmaya filogenetik (doğal) sınıflandırma denir. Bu sınıflandırmada kriter olarak a-lınan özellikler şunlardır :

1) Homolog Yapılar: Embriyonik kökenleri aynı olduğu halde farklı görev gördükleri için farklı şekil alan yapı ya da organlardır . Ör­neğin; insanın kolu ile balinanın yüzgeci, bitkilerde ise diken yap­rak ile pulsu yapraklar

2) Analog Yapılar: Yapıları farklı görevleri aynı olan organlar ya da yapılardır. Örneğin; arının kanadı ile kuşun kanadı.

3) Protein Yapı Benzerlikleri: Proteinler canlılara özgü bileşiklerdir. Proteinlerdeki aminoasit sayısı ve dizilişi ne kadar benzerlik göste­riyorsa akrabalık derecesi de o denli kuvvetlidir.

4) Fizyolojik Benzerlik: Akraba olan canlılarda aynı görevi yapan organlar, yapı ve çalışma bakımından benzerdir.

5) Azotlu Boşaltım Ürünlerindeki Benzerlik: Akraba canlılarda fizyolojik benzerlik gösteren canlı gruplarının boşaltım ürünlerinde benzerlik görülür. Örneğin; tatlı suda yaşayan tek hücrelilerle sölenterelerde boşaltım maddeleri amonyak (NH3); kurbağa, sü­rüngen ve kuşlarda ürik asit; memelilerde ise üredir.

6) Embriyonik Gelişim Evreleri : Çok hücreli organizmaların zigot­tan başlayarak gelişip, tekrar gametler oluşturuncaya kadar geçir­diği evredir. Bu evreye ontogeni denir. Canlılar arasında ontogeni benzerlikleri ifade eder. Her canlı ontogenetik gelişim sırasında filogenisini (orijinini) tekrar eder. Örneğin; insan embriyosu geli­şim basamaklarında solungaç yarıkları taşır. Gelişen bir embriyo önce anne-babanın girdiği şubenin (phylum), sonra sınıfın (clasis), sonra takımın (ordo), daha sonra familya, cins (genus) ve tür’ün (species) özelliklerini göstermektedir.

9.sınıf canlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilikbiyolojik çeşitlilik ve canlıların sınıflandırılmasıçağlanın faydalarıcanlı çeşitliliğicanlı yapıları ve benzerliklercanlılar aleminin sınıflandırılması biyolojik çeşitliklericanlılar sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilikcanlılarda biyolojik çeşitlilikcanlıları sınıfcanlıları sınıflandırmacanlıları sınıflandırma çeşitlericanlıları sınıflandırma nedenlericanlıları sınıflandırma ve biyolojik çeşitlilik sorularıcanlıları sınıflandırmanın faydalarıcanlıları sınıflandırmanın yararlarıcanlıların sınıflandırılma avantajlarıcanlıların sınıflandırılma çeşitlericanlıların sınıflandırılmasıcanlıların sınıflandırılması 9 sınıfcanlıların sınıflandırılması vecanlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilikcanlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilik bitkilercanlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilik hayvanlarcanlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilik ile ilgilisorularcanlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilik testlericanlıların sınıflandırılması ve çeşitliliğicanlıların sınıflandırılmasının çeşitli biyolojikcanlıların sınıflandırılmasının faydalarıcanlıların sınıflandırılmasının faydasıcanlıların sınıflandırılmasının yararlarıcanlıların sınıflandırılmasının yararları nelerdircanlıların sınıflandırması ve biyolojik çeşitlilikproteinler ve akrabalık derecesiresimli canlıları sınıflandırmasınıflandırma çeşitlerisınıflandırmanın çeşidiyaprak sınıflandırması

Canlilarin Siniflandirilmasi ve Cesitliligi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.