Burun Akintisi Surekli Burun Akintisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Burun Akıntısı, Çocuklarda Burun Akıntısı

Sürekli Burun akıntısı yakınmasıyla gelen hastada önce akıntının süresi, özelliği, çift ya da tek yanlı olması ve birlikte bulunan belirtilerin saptanması gerekir. Erişkin ya da çocuklar­da en sık burun akıntısı nedeni viral rinitlerdir. Viral enfeksiyonlar, bakteri invazyonuna karşı normal burun direncini düşürdü­ğünden ikincil bakteryel enfeksiyon gelişe­bilir. Burun akıntısı bir haftalık bir süreyi aş­tığında alerjik rinit, yapısal anormallikler (septum deviasyonu, koanal atrezi, adeno tonsiller hipertrofi) ve mukozal anormallik­ler (özellikle çocuklarda immotil silia [Kar-tagener sendromu]), kistik fibroz akla gel­melidir. Burun boşluğundaki enfeksiyon kolayca sinüslere ulaşarak inatçı sinüzitlere yol açar.

Tek yanlı, pürülan bir akıntıda, aksi kanıtla­nana kadar, yabancı cisim üzerinde durmak gerekir. Kanlı mukoid ya da mukopürülan akıntıda burun ve paranazal sinüs neoplazi-leri akla gelmelidir. Yüzde asimetri, dişlerin kaybı gibi başka belirtiler eşlik edebilir.

Burundaki koruyucu düzeneklerin bozul­ması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olan immotil silia sendromunda (Kartagener) intraselüler ATPaz’ın kalıtımsal olarak eksikliği söz konusudur. Sinüzit ve bronşit, situs inversus (dekstrokardi), immotil spermler ne­deniyle infertilite bu sendromu oluşturur. Pürülan burun akıntılarının en sık görülen nedeni akut sinüzitlerdir.

Burun mukozasında özellikle konkalarda ödem ve soluklukla birlikte hapşırma, aksır­ma, burun kaşıntısı ve berrak akıntı ve va-zomotor ilaçlardan doğum kontrol hapları, reserpin, epinefrin ve iodürler de burun akıntısına yol açabilirler. Reserpin kullanan­ların %8’inde rinit görülür (sempatik sistemi baskılarlar ve parasempatik sistem baskın olur). Oral kontraseptifler östrojenin vazo-aktif etkisi nedeniyle, aspirin ise prostaglandin metabolizmasını bozup mast hücrelerin­den degranülasyona yol açarak burundaki etkilerini gösterirler.

Beyin omurilik sıvısı (BOS) rinoresinin en sık kaynaklandığı bölge etmoid çatısı ve kribriform laminadır. Kafa travmalarının %2-9’unda BOS rinoresi görülür. Travma dışın­da en sık neden tümör ve hidrosefalidir. Intrakranyal basıncı artıran öksürük, Valsalva manevrası gibi hareketler, berrak ve visko­zitesi düşük olan sıvının akışını artırır. Gaz üzerine damlatılan sıvının sertlik bırakma­dan kuruması BOS olduğunu düşündürür. Burun salgılarına göre BOS’da glukoz yük­sek, protein düşüktür. Glukoz testi yapılır (30 mg/mL’nin üzerindeki glukoz pozitif yönde bir bulgudur). Intratekal fluoresein verilerek endoskopiyle izleme ve metriza-mid bilgisayarlı tomografi sisternografisi de kullanılan öteki tanı yöntemleridir.

Viral rinit ve sinüzitlerde, damlacık yoluyla bulaşmanın yanında virüsün temas yoluyla da bulaştığı düşünülürse ellerin su ve sa­bunla yıkanması, burun ve konjonktivaya el değdirilmemesi profilakside önemlidir. Vi­rüslerin antijenik yapıları çok değişken ol­duğundan aşının etkinliği kısıtlıdır. Yerel ve genel destekleyici yöntemlerden istirahat, mentollü buhar inhalasyonu ve sistemik va-zokostriktörler rahatlama yaratabilirler.

Akut bakteriyel sinüzitlerde en az 10 gün süreyle antibiyotik ve sistemik dekonjestanlar kullanılmalıdır (Yerel dekonjestanlar en fazla 3 gün kullanılabilir) Antibiyotiklere (amoksisilin klavulonik asit, ampisilin sul-baktam, klindamisin, sefalosporinler) ek olarak anaeroblara yönelik ilaçlar da kulla­nılabilir (ornidazol, metronidazol). Kronik sinüzitte düzenli antibiyotik tedavisinden sonra yineleme oluyorsa endoskopik sinüs cerrahisi işlemlerine başvurulması uygun­dur.

Yabancı cisimler, neoplaziler ve sık görülen polipler cerrahi girişimle çıkarılır. Endosko­pik burun işlemleriyle yapısal bozukluklar giderilir.

Antihipertansif ilaçlardan özellikle reserpin, hidralazin, propranalol, metildopa gibi ilaçlar kullanıldığında rinit ortaya çıkıyorsa baş­ka bir antihipertansife geçilmelidir.

Mukozal anomalilerden kistik fibrozda semptomatik ve koruyucu tedavi uygulanır, gerekirse sınırlı bir endoskopik cerrahi ya­pılabilir. Kartagener sendromunda ise siliyer parezi nedeniyle sekresyonlar staza uğradı­ğından maksiller sinüs depo gibi davranır. Antrostomi ve uzun süreli antibiyotik teda­visi yararlı olabilir.

BOS rinoresinde ilk 1 hafta menenjit profi-laksisiyle birlikte hastanın başını yükselt­mek, kafaiçi basıncı artırıcı nedenleri (öksü­rük, kabızlık) önlemek ve bu sürede belirti­ler devam ediyorsa endoskopik yolla (ya da nöroşirurjikal yolla) cerrahi girişim (defek-tin kapatılması) gerekir.

antihipertansif burun akıntısıbebeğimin burun akıntısı için ne yapabilirimbebek burun akıntısı 10 günbebeklerde hapşırma ve burun akıntısıbebeklerdeki devamlı burun akıntısının sebebiburun akintisini önlemekburun akıntısı içinburun akıntısı için bitkisel kürburun akıntısı nasıl geçerburun akıntısına karşıBURUN AMELİYATI SONRASI HAPŞIRMAburun kaşıntısı akıntısı nedenleriburun sağlığıburun sağlığı için ne yapılmalı?burun sağlığı için neler yapmalıyızçift hapşırmakçocuklarda burun akıntısı hapşurmacocuklarda burun sagligi ve burunakintisi tedavileriçocuklarda gece öksürüğü ve burun akıntısınedeniçocukların burun akıntı kokusucocukta sürekli burun akıntısıdevamlı burun akıntısıgebelikte hapşırmahamilelikte hapşırmahamilelikte hapşırma ve burun akıntısı nasıl gecerhapşırmak ve sağlıkimmotil silia belirtileriinfertilite hapşırmakanlı burun mukozasıkoku alamama bitkisel tedavikoku alamama nedenleri bitkisel tedaviomurilik akıntısı nedenlerisekonder atrofik rinitsık hapşırma ve burun akıntısı nedenlerisık sık hapşırmaksu gibi akıntı nedenlerisu gibi berrak burun akıntısı süreklisu gibi burun akıntısısürekli burun akıntısısürekli burun akıntısı için şifalı bitkilersürekli burun akıntısı nasıl çözülürsürekli burun akıntısı nedenlerisürekli burun akıntısı tedavisisurekli burun akıntısı ve hapşırıksürekli burun akıntısı ve hapşırmasürekli burun akıntısının nedenlerisürekli hapşırmasürekli hapşırma burun akıntısısürekli hapşırmak nasıl geçersürekli hapşırmak ve burun akıntısı

Burun Akintisi Surekli Burun Akintisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.