Bruselloz brusella belirtileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Hastalıklar 

Yakınma ve Bulgular : Yakınmalar genellikle çok şiddetli değildir ve bulgular da son derece siliktir. Semptomlar genellikle bakterinin alınmasından 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Ateş ve terleme en sık yakınmalardır. Tipik ateş (dalgalı ateş) nadir bir bulgu olup ancak tedavi görmeden uzun süre hastalığı devam eden kişilerde rastlanabilir.

Halsizlik, kolay yorulma, eklem ağrıları, kas ağrıları, sırt ve bacak ağrıları, başağrısı, konsantrasyon ve dikkat eksiklikleri ve depresyon da sık yakınmalardır. Hafif bir lenfadenopati ve bazen de karaciğer büyümesi dışında bulgu çok azdır. Bruselloz özel bir organı tuttuğunda fokal brusellozdan bahsedilir, ancak bu genellikle sistemik bir hastalığın belirli bir organda daha fazla yakınma yarattığının göstergesidir.

Kemik ve eklemler
Kemik ve eklem yakınmaları tüm brusellozlu hastaların %20-60’ında rastlanır. Sırt ve belağrısı olan hastaların çoğunda sakroileitis vardır. Spondilit tanısı eskiye göre oldukça azalmıştır. Büyük eklemlerde süpüratif veya reaktif artropatiler görülebilir. Osteomyelit nadirdir, en çok vertebralarda görülür ve spinal tbc.yi taklit eder, tedavi için paravertebral abselerin boşaltılması dışında cerrahi pek gerekmez.

Karaciğer ve safra kesesi
Karaciğer her brusellozlu olguda tutulur ancak yakınma ve bulgular azdır. Hepatomegali ancak %20-30 hastada saptanır. Enzimlerde hafif yükselmeler görülebilir, sarılık son derece ndirdir. Karaciğer testleri normal olsa da karaciğer biyopsisinden etken üretilebilir. Akut kolesistit nadir rastlanan bir komplikasyondur.

GİS
Enterik bruselloz tifoyu taklit edebilir. Daha çok iştahsızlık, kilo kaybı, bulantı-kusma, kabızlık, ishal ve karın ağrıları görülür. Akut ileit ve kolit tabloları bildirilmiştir.

GÜS
Brusellalar idrar yoluya atılır, ancak idrar kültürü rutin istenen bir şey değildir. Nadir de olsa pyelonefrit, fokal ve diffüz glomerülonefritler ve böbrek abseleri bildirilmiştir. Orşit, epididimit erkek hastaların yaklaşık %20’sinde görülür. Kadınlarda salpenjit, servisit, pelvik abse nedeni olabilir.

Solunum sistemi
Hava yoluyla bulaş için deliller vardır, ancak akciğer tutulumu nadirdir. Pnömonitis, plöritis ve solid akciğer lezyonları bildirilmiştir, ama ekspektore balgam kültüründen ürettiğini söyleyen azdır.

KVS
Endokardit %3’ten az rastlanan ama bruselloz nedenli ölümlerin ilk nedeni olan bir komplikasyondur. Genellikle daha önceden hasara uğramış kapakların tutulması, anevrizma ve valsalva sinüsünde abseler saptanır. Perikardit eşlik edebilir veya esas bulgu olabilir.

Tedavide tıbbi ilaç yanısıra cerrahi de işin içine girmelidir. Sinir sistemi Nörasteni, depresyon ve dikkat azalması sıktır, ancak doğrudan MSS invazyonu %5’ten azdır. Menenjit, ensefalit, radikülonevrit, myelit, periferik nöropati ve serebral anevrizmalar bildirilmiştir. Brusella menenjitinde lenfosit baskınlığı, proteinde artma ve bazen BOS şekerinde düşme görülür.

BOS’tan izolasyon güçtür, ancak özgül antikorlar çoğu hastada saptanır. Deri ve yumuşak doku Temas lezyonları, nonspesifik döküntüler, yumuşak doku abseleri, ülser ve vaskülitler göürlebilir tablolardır.

Kronik bruselloz Semptomların tanıdan sonra bir yıldan daha fazla sürmesi olarak tanımlanır. Bu hastalar üçe ayrılır:
1) Bakteriyolojik nüksü olanlar,
2) Derinde bir infeksiyon odağı olanlar ,
3) Aktif infeksiyonla bağlantısız nonspesifik semptomları olanlar.

En sık görüleni sonuncusu olup psikonevroz burada rol oynuyor olabilir.

Bruselloz brusella belirtileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.