Biyolojik Cesitlilik ve Yasal Duzenlemeler

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Yapılan Yasal Düzen­lemeler ve Çalışmalar

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin olarak Türkiye’nin de katıl­dığı bazı uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasal düzenlemeler şöyledir.

Biyolojik çeşitliliği dünya çapında en iyi koruyan ve Türkiye’nin 1984’te imzalamış olduğu “Avrupa’da yaban hayatı ve yaşama alanları­nı koruma sözleşmesi”(Bern Sözleşmesi). Bu sözleşmeyle Avrupa’da 123 tür koruma altına alınmıştır. Türkiye’de ise bu sözleşme uyarınca hünkârbeğendi, güvercinotu, kalın yapraklı adaçayı, etli kekik, yağ otu ve cahsolida bitkileri koruma altına alınmıştır.

Bir diğer uluslararası sözleşme Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin 1983 yı­lında imzaladığı “Dünya kültürel ve doğal mirasın korunması sözleş-mesi”dir. Bu sözleşmeye göre, daimi bir temel üzerine ve modern bilim­sel yöntemlere uygun olarak, istisnai değerdeki kültürel ve doğal mira­sın korunması için etkin bir sistem kurulmasının gerekliliği ön görül­müştür.
1994’te “Özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslar arası ö-neme sahip sulak alanlar hakkında sözleşme” (Ramsar Sözleşmesi) yi imzalayan Türkiye’de, bu sözleşmeye göre dokuz Ramsar alanı belir­lenmiştir. Araştırmalar 56 sulak alanın uluslar arası ölçütlere göre ulus­lar arası öneme sahip olduğunu göstermiştir.

Türkiye’nin 1996 yılında imza attığı ve “Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin söz-leşme”(Cites Sözleşmesi) sayesinde biyolojik tür kaçakçılığı, kara avcı­lığı, zirai mücadele, zirai karantina vb. birçok problemin çözümü için ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Başta bitkisel ve hayvansal gen kaynakları olmak üzere, biyolojik çe­şitliliğin kendi başına taşıdığı değerin ve biyolojik çeşitlilik ile bunun un­surlarının ekolojik, genetik, sosyal, ekonomik, bilimsel, kültürel, rekreatif ve estetik önemleri göz önünde bulundurularak hazırlanan ve Türki­ye’nin 1996’da imzaladığı “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi”(Rio Söz­leşmesi) nde de biyolojik çeşitliliğin korunmasının gerekliliği ortaya ko­nulmuştur.

Bu uluslararası sözleşmeler dışında Türkiye’nin kendi anayasasında ve diğer yasa ve yönetmeliklerinde yapılan çeşitli düzenlemelerle de bi­yolojik çeşitliliğin korunması çalışmalarının önemi belirtilmiştir. Bu amaçla hazırlanmış olan yasa ve yönetmelikler arasında; Anayasanın 63. maddesi (Nüfus Kontrolü), Orman Yasası, Milli Parklar Yasası (1983), Kara Avcılığı Yasası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, Çevre Yasası, Hayvan Islah Kanunu (2001), Bitkisel Genetik Kaynaklarının Toplanması, Mu­hafazası ve Kullanımı hakkındaki yönetmelik (1992), Bitkisel ve Hayvansal Ü-rünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik (1994), Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmeliğin Bazı maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (1995), Doğal Çi­çek Soğanlarının Sökiimü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmelik (1995), Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat (1998), Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Hakkında Yönetmelik (2002) önem­li yer tutar.

Ayrıca, Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik stratejik eylem planları hazırlanmıştır. Bunlardan beş yıllık kalkınma planları içe­risinde yer alanlarından bazıları şunlardır: ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, Çölleşme İle Müca­dele Ulusal Eylem Planı, Ulusal Gündem 21, Ulusal Ormancılık Program. Bu amaçla hazırlanan uluslararası programlar arasında Akdeniz’in Deniz Çevresinin Korunması ve Kıyı Alanlarının Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eylem Planı, Karadeniz Stratejik Eylem Planı Türkiye açısından da önemlidir.

Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin katılımı ile yürütülen ve biyolo­jik çeşitliliğin korunmasını amaçlayan çalışmalar da yapılmaktadır. Bun­lardan bazıları is şunlardır: Kaçkar Dağı’nda ekoturizm planlanması ve eğitimleri, Ağrı Dağı yaban hayatının usulsüz avcılıktan korunması, Kı­zılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda kara akbabalarının korunması, İs­kenderun’da halka kuş göçücünün anlatılması, Van Gölü endemik İnci Kefali balıkçılığının sürdürülebilmesinin sağlanması, Kangalların gele­neksel hayvancılıkta kullanılmasının desteklenmesi.

Yukarıda verilen bilgilerden de görüldüğü üzere Türkiye’de tüm dünya insanları için hayati önemi olan çok sayıda biyolojik zenginlik kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynakların korunması için ulusal ve uluslararası kuruluşlar yardımıyla, uluslararası sözleşmeler ve ulusal ya­sal düzenlemeler çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, bu çalışmaların yürütülmesinde bir takım eksiklikler de mevcuttur. Bu eksikliklerin en aza indirilmesi sonucunda Türkiye’nin biyolojik zengin­likleri hem daha iyi korunacak, hem de bu kaynaklar insanların başta ta­rım olmak üzere pek çok faaliyeti için uzun süre değerlendirilebilecek kaynak özelliğini koruyabilecektir.

biyoteknolojikçalışmalarınhayatımızdaki yeribitki gen kaynaklarının korunması toplanması ve kullanbitki gen kaynaklarının korunması toplanması ve kullanıBİYOÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ NEDİRbiyoçeşitlilik eylem planıbiyoçeşitlilik hayvanlar türkiye 2009biyolojik çeşitliliğin korunmasi için yapilan yasal düzenlemelrBiyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Yapılan Yasal Düzenlemeler ve Çalışmalarbiyolojik çeşitlilik nedirbiyolojik çeşitlilik nedir önemi ve korunmasıbiyolojik çeşitlilik nedir önemi ve korunması kaynakbiyolojik kaynakların insan için önemi nedir?biyolojik yağ yakıcı sistemlerbiyolojik zenginlik nedirbiyolojik zenginliklerimizin yararlarıbiyoteknolojik çalışmalar hayatımızı nasılbiyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemiBiyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi nedirbiyoteknolojik çalışmaların hayatındaki önemibiyoteknolojinin hayatımızdaki önemidünyadaki biyolojik çalışmalarhayvanların yaşamımızdaki önemleri nedir?karaların önemikültürel miraslarımızın korunmasına yönelik çalışmalar nedenleriSağlık MakaleleriTema nın imzaladığı uluslararası anlaşmalartoplumsal yaşamı düzenleyen yasalar nelerdir bu yasaların toplum hayatımızdaki önemitürkiye biyolojik çeşitlilik sözleşmesini imzaladı mıtürkiyede biyolojik çeşitliliktürkiyede biyolojik çeşitlilik nelerdirtürkiyedeki biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunmasıtürkiyenin biyolojik çeşitlilik nedirtürkiyenin biyolojik zenginlikleri nelerdirtürkiyenin biyolojik zenginlikleri ve yasal düzenlemelertürkiyenin ekolojik ve biyolojik çeşitliligitürkiyenin imzaladığı ulusal sözleşmelerTürkiyenin önemli biyoçeşitlilik alanlarıÜLKEMİZDE KARALARIN ÖNEMİülkemizin biyolojik zenginlikleri nelerdiryagların insan ve biyolojik hayatı için önemiyasaların hayatımızdakı önemıyasaların toplum hayatımızdaki önemi

0 yorum yapılmış


  Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/acilservis.pro/httpdocs/wp-content/themes/acilservis/inc/function-opt.php on line 949
 1. avatar

  aradığım hiçbir şey yok

  by buse05-11 12:17
 2. avatar

  ben aradığımın hiç birini bulamadım. hiç iyi bir site değil serrann yazdıkları bence yanlış bende okudum ama sonuç çıkmadı biz nediyoz o nediyo yha saçma bide sera sen niye 2 yorum yaptın 2side aynı:d

  beyza05-10 18:03
 3. avatar

  siz bulamadınız ama ben buldum. üzülmeyin sizde bulursunuz! okursanız ortaya çıkıyo zaten. Zaten okuyanların hepsi bulmuştur umarımm!

  serra05-10 18:00
 4. avatar

  siz bulamadınız ama ben bulum üzülmeyin sizde bulursunuz! okursanız ortaya çıkıyo zaten okuyanların hepsi bulmuştur umarım.

  serra05-10 17:57
 5. avatar

  biz ne diyoz o ne diyo yaaa yasanın ne olduğunu söylesene bu siteyi hiç sevmedim.

  elif05-09 20:17
 6. avatar

  ben hiç cevap alamadım bune biçim iş ya böyle cevap mı olur hiç doğru cevap değil hiç biz ne soruyoruz siz ne cevap veriyorsunuz

  aleyna05-08 09:01
 7. avatar

  ne yazdık ne çıktı biz yasa soruyoz o ne dio ya ?????

  hatice05-06 16:39
 8. avatar

  tsk ederim sosyal ödevime yardımcı oldunuz

  sümeyye özer05-05 20:02
 9. avatar

  çok güzel bi site tsk ederim

  sümeyye05-05 20:01
 10. avatar

  çok gereksiz ve güvensizz bir site iğrençç

  hadise kaya05-04 13:43
 11. avatar

  tenk you merry mach
  teperim geri kaç
  inan hiç bişi anlamadım ben bu siteden

  sizene05-03 19:49
 12. avatar

  aynen dilara ve handeyeye katılıyırum

  erers04-29 20:35
 13. avatar

  bu ne biçim site.yasaları bile bulamıyo hiçbişey anlamasım anlamsız bir site!!!

  hasan04-21 19:47
 14. avatar

  bu ne lan teperim geri kaç!!!!

  dilara04-21 19:45
 15. avatar

  hiç beyenmedim ben hande yenerin dedigine katılıyorum hic biri sorunu8n yanıtını vermiyor versede yanlıs bilgi veriyor yani boş boşuna ellerimizi yoryoruz nede olsa aradıgımız şey cıkmıyor ve ben buna çok üzülüyorum aslında cıkması lazım cıkmadıgı icin bizde zayıf alıyoruz ben hande yenere coooooooook cooooooooook katılıyorum

  melike04-21 18:17
 16. avatar

  arkadaşlar siz ödevinizi bulmadınız ama ben buldum üzülmeyin :(

  abdulmelik04-18 18:35
 17. avatar

  kıskanın arkadaşlar bi yerlereniz çatlasın patlasın :):):):)

  dj ateş04-18 18:33
 18. avatar

  her şey tam istediğim gibi olmuş

  dj ateş04-18 18:31
 19. avatar

  çok teşekür ederim ödevimdi sonunda buldum çok teşekür ederim tanky meri marc

  dj ateş04-18 18:30
 20. avatar

  hande doğru söylüyor bencede aradığın şey çıkmıyor

  ilayda04-12 21:06
 21. avatar

  BEN TOPLUMSAL YAŞAMIMIZI DÜZENLEYEN YASALARI SORDUM AMA HİÇ BİRİ DOĞRU ÇIKMADI YANİ GÜVENSİZ BİR SİTE BENCE SORDUĞU SORULARA YANIT VERMESİ GEREKİYORDUNUZ BEN HANDE YENER OLARAK SAMSUN TEKEKÖYE BİR OKUL YAPTIRICAM SİZİN DE YAPMANIZI RİCA EDERİM ÇOK GÜVENSİZ BİR SİTE OLDUĞUNUDA SÖYLEYELİM ÖDEV YAP SİTESİ PARAYLA AMA HER ŞEY YAZIYOR SİZİN STENİZDE BÖYLE OLSAYDI NE MUTLU SİZİ ÇOK HEM DE ÇOK GÜVENSİZ BİR SİTE YAPMIŞSINIZ SİZİ GÜNMİYORUM…

  hande yener04-11 12:17
 22. avatar

  yani ne yazıyoruz ne çıkıo

  esra04-10 11:24

Biyolojik Cesitlilik ve Yasal Duzenlemeler adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.