Bitlenme Bas Biti Vucut Kasik Biti Tedavisi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bitlenme (Pedikülozis), Bitlenmek

Bitlenme (Pedikülozis) insan bit türlerinden birinin enfestasyonu sonucu oluşur. Farklı türler farklı enfestasyon formlarına neden olur.

Pedikülozis Kapitis (Baş Biti)

Pedikulus kapitis enfestasyonu çok yaygın olup daha da artacağı sanıl­maktadır. Fakir toplum kesimlerinde daha sık görülse bile, günümüzde sosyal yaşantıya bakılmaksızın uzun saçlı okul çağı çocuklarında da tespit edilebilir. Büyük sosyal değişikliklerinin bulunduğu savaş gibi durumlar­da daha yaygın rastlanır. Bit çocuklar arasında direkt temas veya tarak ile fırçaların paylaşımından bulaşır.

Klinik özellikler

En belirgin şikayet kaşıntıdır. Kaşıntı sonucu oluşan sıyrıklarda kabuklan­ma ve eksudasyon ile sekonder enfeksiyon gelişebilir, ancak enfeksiyon gelişmezse deride sadece ekskoriasyon izleri ve kırmızı papüller görülür.

Saçların incelenmesiyle saç tellerin gövdesine yapışık bit yumurtaları (sirke) görülür. Dikkatli bir inspeksiyonla 1 mm’den küçük, gri veya beslendikten sonra kırmızı renkte olan erişkin bitler de görülebi­lir. Hareket ettiğinde bir “mobil kepek” izlenimini verir.

Tanıyı doğrulamak için bit veya saç gövdesine yapışık olan sirke mikroskobik olarak tespit edilmelidir.

Baş Biti Tedavisi

Tavsiye edilen tedavi yöntemi 12 saat için kafa derisine malation veya karbaril losyonu sürülmesi ve ar­dında aynı maddeyi içeren şampuan kullanımıdır. Bütün yakın arkadaşla­rı ve ailesini tedavi etmeye özenle dikkat edilmelidir. 1 ay sonra ilk teda­viden canlı kalmış olabilen sirkelerden çıkan yeni bitleri öldürmek için te­daviyi tekrarlamak gerekir.

Pedikülozis Korporis (Vücut Biti)

Vücut biti enfestasyonları modern gelişmiş toplumlarda nadir görülür, ama doğal felaketler veya savaş durumlarında epidemik oranlara varabi­lir. Aynı zamanda fakir, hijyenin iyi olmadığı sosyal düzeyi düşük toplum­larda sporadik olarak görülür. Bulaşma elbiselerle, yatak veya enfeste ki­şiyle yakın temas ile olur. Vücut biti Rickettsia provvazeki’nin neden ol­duğu epidemik tifüs ve Borrelia rekurrentis”in neden olduğu siper ateşi ve tekrarlayan ateş için sorumludur.

Vücut biti zamanının çoğunu, yumurtalarını bıraktığı elbise liflerine yapışık geçirir bu yüzden şüphelenildiğinde elbiselerde aranmalıdır.

Klinik özellikler

Erken evrelerde kişiyi çok fazla rahatsız etmeyecek derecede kaşıntı var­dır. Bitin beslendiği alanlarda ekskoriasyon izleri, kanlı kabuklar ve ma­vimsi izler görülebilir. Hastalık ilerlediğinde, eklenen likenifikasyon ve egzema benzeri görüntüsüyle “avarelerin hastalığı” denilen tabloyu oluş­turur.

Enfeste kişinin, aile fertlerinin, arkadaş ve yakın çevredeki herkesin elbi­selerinin ve yatak takımlarının yok edilmesi ve/veya dezenfeksiyonu ya­pılmalıdır. Birçok ülkede bu önemli işlemin yapıldığı “dezenfeksiyon merkezleri” vardır. 1 ay son­ra tedavinin tekrarlanması tavsiye edilir.

Pedikülozis Pubis (Pubis Biti, Kasık Biti)

Kasık biti (Phthirus pubis) baş ve vücut bitinden farklı görünümdedir, da­ha geniştir ve yengece benzer arka ayakları vardır. Sıklıkla cinsel ilişki ile bulaşır. Kasık biti, pubik kıllara çok sıkı tutunur ve kan emmek için her defasında deri seviyesine iner. Ağır enfestasyonlarda bit vücut kıllarına ve hatta kaş ve kirpiklere bile yayılabilir! Tanı bitin ve/ve­ya sirkelerin görülmesiyle doğrulanır.

Tedavisi

Pubik kılların tıraş edilmesi bazen tavsiye edilir ancak çok gerekli değildir. Hastayla cinsel ilişkide bulunan herkes tedavi edilmeli­dir.

İnsan derisine zarar verebilecek uçan, zıplayan ve sürünen çok sayıda bö­cek vardır. Bunlardan bazıları hastalık taşıyabilirler

Bitlenme Bas Biti Vucut Kasik Biti Tedavisi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.