Beyin tümörleri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Rehabilitasyon 

Belirtiler:
– Yeni başlayan baş ağrıları;
– Kusma;
– Halsizlik ve letarji;
– Kişilik (huy) değişikliği;
– Çift görme;
– Kol ve bacakta yeni meydana gelen koordinasyon yokluğu;
– Şuurda veya zekâda bozulma, gerileme.

Acil Belirtiler:
– Görme veya konuşma bozukluğu;
– Nöbetler;
– Dalgınlık.

Tümör, herhangi bir anormal hücre büyümesi veya kitlesidir. İster beyninizde isterse bir başka yerde meydana gelsin, tümör selim veya habis olabilir. Habis bir tümör kanserdir. Burada tarif edilen rahatsızlıklar beyin tümörünün iki ana kategorisi ile ilgilidir:

* Primer ve sekonder (birincil ve ikincil).
Birincil beyin tümörleri doğrudan doğruya beynimizde meydana gelir. Bunların nedeni bilinmemektedir ve bazen doğuştan veya kalıtımsal olabilmekdedir. Sekonder (ikincil), (metastas tipi) beyin tümörleri, vücudumuzda başka bir yerde başlar ve birincil tümörlerden daha yaygındır. Bunlar vücudun başka yerlerinde habis bir durum (sis-temik kanser) olan kişilerin dörtte birinde ortaya çıkar. Sekonder tümörler en büyük sıklıkla, akciğerlerde veya göğüste başlamış olan tümörlerin metastasıdır. Bu bölgelerdeki tümör hücreleri kan yoluyla beyine ilerler (metastas yapar); beyin sık rastlanan bir metastas hedefidir.

Hem birincil hem de ikincil tümörler beynimizin içinde veya yakınında bulunabilir; yani, kafatası, beyin zarları, kafatası sinirleri, veya hi-pofiz veya epifiz bezleri gibi yakın çevresinde. Bu yerlerde birçok çeşit tümör meydana gelebilir ve her birinin kendine özel belirtileri, tedavisi ve sonu vardır. Beyin tümörleri her yaşta oluşabilir. Hiçbir belirti vermeyebilir (asemptomatik) veya yıllar boyu çok yavaş büyüyüp, büyük duruma gelene kadar asemptomatik kalabilirler. O sonra ilerleyici sorunla süratle gelişir.

* Beyin Tümörü Ne Kadar Ciddi Bir Hastalıktır?
Beyin tümörü nörolojik semptomlar meydana getirmişse uygun tedaviye hemen başlanması son derece önemlidir. Bulundukları yer, bazen tamamen çıkartılmalarını imkânsız hale getirmekle birlikte, selim tümörler sıklıkla, iyileştirilebilen tümörlerdir. Eğer bir tümör, tümör dokusunun tamamen kesilip çıkarılamayacağı şekilde beynin bir bölgesinin içine işlemiş durumdaysa, ameliyattan sonra nüksetme ihtimali fazladır. Hem selim hem de habis tümörler derin ve düzeltilemeyen nörolojik tahribata yol açabilir.

Tedavi
Tedaviniz, ameliyatı, tümör hücrelerini öldürmek için radyasyon, röntgen tedavisini veya hastalığın ilerlemesini durdurmak için kansere karşı ilaçların verilmesini içerebilir. Beyin şişmesini azaltmak için kortikostero-id ilaçlar, nöbetler için antikonvülsan ilaçlar ve baş ağrıları için ağrı kesiciler de verilebilir. Bazı selim ve habis tümörler ameliyatla tamamen çıkartılabilir. Diğerleri kısmen çıkartılabilir veya hiç çıkartılamayabilir; Radyasyon ve kemotera-pi tavsiye edilebilir. Kompüter destekli cerrahi (streotaktik cerrahi)’deki ilerlemeler beyinin çok derinliklerindeki bazı tümörleri çıkartma olanağı vermektedir. Eğer yaygın kanser mevcutsa ilk hedef rahatlık sağlamak ve nörolojik fonksiyonu korumaktır.

Beyin tümörleri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.