Beslenme Alışkanlığını Değiştirerek Daha Uzun Yaşayın

Yazar:   Tarih:   Kategori: Beslenme 

Al??kanl?klar?n?zda ve ya?am stilinizde bir kaç de?i?iklik yaparak, sa?l?kl? ve mutlu ya?amak elinizde! Beyniniz 14 ila 21 günde yeni al??kanl?klar edinir ve bunlar? hat?rlat?r.

??TE SA?LI?INIZI GEL??T?REN YEN? VE SA?LIKLI ALI?KANLIKLAR

GÜNDE AZAR AZAR 5 Ö?ÜN Y?Y?N

Günde 5 defa küçük porsiyonlarda yemek yiyin. Vücudunuzun kan ?ekerini, enerjisini ve ihtiyac? olan besinleri alm?? olursunuz. Az yiyerek, kalp krizi risklerini ve sindirim sorunu gibi metabolik hastal?klar? önlemi? olursunuz.

551919_detay

ASANSÖR KULLANMAK YER?NE MERD?VENLERDEN ÇIKIN

Merdivenlerden ç?kmak egzersiz yapman?z? sa?lar, ba????kl?k sisteminizi güçlendirir, hareketlilik kazand?r?r ve enerjik olman?z? sa?lar. Gün boyunca hareket etmenizi sa?layacak yürüme, ko?ma, bisiklete binme gibi egzersiz f?rsatlar?n? kaç?rmay?n.

KAHKAHA ATIN

Gülmek endorphin seviyesinin yükselmesini sa?layarak iyi hissetmenizi sa?l?yor, ba????kl?k sistemini güçlendiriyor, hücrelerin ömrünü uzat?yor. Keyifli insanlar?n daha uzun ya?ad??? tart??mas?z bilinen bir gerçek.

HER GÜN 8 BARDAK SU ?Ç?N

Su vücudunuzun fonksiyonlar?n?n iyi çal??mas?n?, uzun ve sa?l?kl? ya?aman?z? sa?lar. Do?al su kaynaklar? ?ehirlerden ne kadar uzak olursa çevre kirlili?ine neden olan kimyasallar ve zehir içermez. Cosmotürk’ün haberine göre, ar?t?lm?? su içmeye özen gösterin. Su plastik ?i?e?erde olmamal? çünkü plastikte bulunan polychlorinated biphenyls (PCBs) suya kar??abilir.

MED?TASYONLA RAHATLAYIN

Stres ya?am?n?z? k?saltabilir. Bu nedenle sizi rahatlatan, stresinizi dengelemenizi ve yönetmenizi sa?layan tekniklerden yararlan?n. Zaman zaman derin nefes al?p verin, bu vücudunuzdaki zararl? toksinlerden ar?nman?za yard?mc? olabilir. Dü?ünceleriniz ne kadar rahatlarsa, stres hormonlar?n?z azal?r, kendi kendinizi yönetmeyi ö?renir ve daha uzun hedeflere odaklanabilirsiniz.

??TE S?Z? RAHATLATACAK B?R ÖNER?!

Rahat bir sandalyeye ya da yere oturun. Nefes al?n ve gözleriniz kapat?n. Bir süre k?p?rdamadan bekleyin. Kendinizi bir balonda, gökyüzüne do?ru yükselip kaybolurken hayal edin. Yorgun dü?üncelerinizden uzakla??ncaya kadar devam edin. K?sa bir süre sonra vücudunuzun hafifledi?ini hissedeceksiniz ve dü?üncelerinizde hafifleyecek. ?lk denemelerinizde zorlanabilirsiniz ancak zamanla daha kolay ve daha h?zl? yapacaks?n?z.

Beslenme Alışkanlığını Değiştirerek Daha Uzun Yaşayın adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.