Benign mediastinal kistler tümörler 1

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

BENİGN MEDİASTİNAL KİSTLER VE TÜMÖRLER

MEDİASTİNAL KİTLELER :
Gelişimsel
İnflamatuar
Neoplastik olabilirler.
Çocuklarda mediastinal kitlelerin prognozu çoğunlukla iyidir.

EMBRİYOLOJİ
Mediastinal kitlelerin embriyolojik gelişimi ile ilgili teoriler ön barsak ve timus ile ilgilidir.
Ön barsak, 3. postkonseptual haftada epitel ile döşeli bir tüp olarak ortaya çıkar. Bu dönemde respiratuar oluk (Trakeal Bud – Tomurcuk) görünür haldedir. Bundan sonraki 2 hafta içinde özofagus ve trakeanın septasyonu olur ve 5. haftada tamamlanır.
Özofagus ve trakeanın septasyonu :
Her iki yapının sefalokaudal büyümesi ile
Ön barsağın laterale katlanması
Ve trakea ile özofagusun kaudokraniyal septasyonu ile oluşur.
Bu zaman aralığında ön barsağın epiteli prolifere olarak özofagus lümenini tamamen kapatır. Daha sonra lümen tekrar tübülarize olur. (rekanalizasyon).
4.Haftada , trakea ve özofagus epitelinin farklılaşması söz konusudur. Tüm bu olaylar 32 – 34. günlerde tamamlanır.
Epitelyal proliferatif faz sonrasında inkomplet tübülerizasyon sonucunda ön barsak duplikasyon kistleri ortaya çıkar.
Timus ; çift primordia olarak 3. ventral faringeal poştan gelişir. 7. postkonseptual haftada primordia kaudal ve ventromedial yönlerde uzayarak, aortik arkın anteriorundaki normal pozisyonunu alır. Bu sürede iki timik lob birbirlerine bağ dokusu ile bağlıdırlar (parenkim ile değil).
Tam inişten önce timik primordia timofaringeal kanal içerir. Bu kanal inişten sonra oblitere olur. Tam olmayan iniş boyunda solid veya kistik kitle nedenidir.
Timofaringeal duktusun oblitere olamaması sonucunda timusun konjenital kistleri ortaya çıkar.

ANATOMİK ÖZELLİKLER
MEDİASTEN ;
Toraks boşluğunun orta kısmıdır.
Lateralde ? Sağ ve Sol paryetal plevra
Anterior ? Sternum
Posterior ? Vertebral cisimler (transversus prosesler dahil)
Superior ? Torasik inlet
İnferior ? Diyafragma ile sınırlıdır.
Klasik anatomik sınıflama :
Superior mediastinum
Anterior mediastinum
Middle mediastinum
Posterior mediastinum.

SUPERİOR MEDİSTEN
Üstte ? Torasik inlet (giriş)
Altta ? Sternomanubrial bileşke ile 4. torasik vertebranın alt kenarı arasındaki plan.
Yanlarda ? Paryetal plevra.
İçindekiler ;
Timus
Lenfatik yapılar
Mezenkimal yapılar (damarlar dahil)

ANTERİOR MEDİASTEN
– Sternumun arkası
– Perikardın arkası
– Diyaframın üstü
– Sternomanubrial bileşkeden geçen hattın altı.
İçindekiler ;
– Mezenkimal yapılar, yağ ve bağ dokusu içerir.

ORTA MEDİASTEN
Perikard ve büyük damarların orijini ile sınırlıdır.
İçindekiler :
Perikard
Kalp
Büyük damarlar
Lenfatikler
Mezenkimal artıklar

POSTERİOR MEDİASTEN
Anterior ? Perikard ve büyük damarlar
Posterior ? Vertebral kolon
Lateral ? Paryetal plevra
İçindekiler ;
Trakea
Sağ ve ana bronşlar
Özofagus
Lenfatikler
Sempatik sinir gangliyonları
İnen aorta
Azigos veni
Torasik duktus.

MEDİASTİNAL TÜMÖRLER
A) Nörojenik tümörler ; En sık 2.
– Nöroblastom (%33)
– Gangliyonörom (%33)
– Nörofibrom
– Schwannoma
– Feokromasitoma
– Pirimitif nöroektodermal tm.
B) Lenfomalar (en sık 1.) ;
– Hodgkin hast. (%41)
– Nonhodgin (%41)
C) Germ hücreli tm.
– Teratodermoid (%7)
– Seminom / Embriyonel CA.
D) Mezenkimal tm. (%7)
– Lenfanjiom / Kistik higroma
– Hemanjiom
– Fibrom / fibrsarkom
– Rabdomyosarkom.
E) Kistler ;
– Perikardiyal (%7)
– Bronkojenik
– Enterik
– Nöroenterik
F) Timik ;
– Timik kist (%2,5)
– Hiperplazi
– Timoma
– Timik CA.
G) Diğer
– Granuloma
– Abse
– Fibrozis.

Benign mediastinal kistler tümörler 1 adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.