BELOC ZOK 50 MG 20 TABLET

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Endikasyonları

Hipertansiyon

Angina pectoris.

Sol ventriküler sistolik fonksiyon bozukluğu ile birlikte görülen stabil semptomatik kronik kalp yetmezliği.

Miyokard enfarktüsünün akut döneminden sonra ani ölüm riski ve miyokard enfarktüslerinin tekrarlanma riskinin önlenmesi

Özellikle supraventriküler taşikardi dahil olmak üzere kalp ritim bozuklukları.

Ventriküler ekstra-sistol ve atriyal fibrilasyonda ventriküler hızın azaltılması

Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları
Migren proflaksisi.

Kontrendikasyonları

Kardiyojenik şok. Hasta sinüs sendromu. İkinci ya da üçüncü derece atriyoventriküler blok. Stabilize olmamış dekompanse kalp yetmezliği,(pulmoner ödem, hipoperfüzyon veya hipotansiyon) ve beta reseptör agonistleri ile sürekli ya da intermitent inotropik tedavi olan hastalar. Klinik açıdan önemli bradikardi veya hipotansiyon. Akut miyokard enfarktüsü olduğu şüphelenilen hastalara, kalp hızı 45 vuruş/dakika’nın altında, P-Q aralığı 0.24 saniyenin üzerinde veya sistolik kan basıncı 100 mm Hg’nin altında olduğu sürece, metoprolol verilmemelidir. Sırtüstü yatar durumda tekrarlanan kan basıncı ölçümü 100 mm Hg’nın altında olan kalp yetmezliği hastaları tedaviye başlamadan önce dikkatle değerlendirilmelidir. Kangren tehlikesinin soz konusu olduğu ciddi periferik vasküler hastalığı. İlacın bileşimindeki maddelere veya diğer beta-blokerlere karşı aşırı duyarlılık.

Uyarılar Önlemler

Beta-blokerler ile tedavi edilen hastalara intravenöz yoldan uygulanan verapamil verilmemelidir.

Kesik topallama (intermittent claudication). İleri derecede böbrek yetmezliği. Metabolik asidoz ile birlikte görülen akut ciddi tablo. Digital preparatları ile kombine tedavi. Prinzmental angina’sı olan hastalarda angina nöbet sayısı ve şiddeti, alfa reseptörlere bağlı koroner spazm nedeniyle artabilir. Bu nedenle, prinzmental anginası olan hastalarda selektif olmayan beta blokerler kullanılmamalı, selektif beta blokerler ise dikkatli kullanılmalıdır.

Bronşiyal astım ve diğer obstrüktif akciğer hastalığı olan hipertansif hastaların tedavisi sırasında ek olarak bir bronkodilatatör tedavisi de uygulanmalıdır. Bu duruma beta2 agonist dozunun yükseltilmesi gerekebilir.

Metoprolol ile tedavi esnasında, karbohidrat metabolizmasının engellenmesi veya gizlenmiş hipoglisemi riski selektif olmayan beta- blokerlerden daha azdır.

Çok nadiren, önceden varlığı tespit edilen orta derecedeki AV-ileti bozukluğu ağırlaşabilir ( muhtemelen AV blok).

Beta blokerler olası bir anafilaktik reaksiyonun tedavisini zorlaştırır. Normal dozda verilen adrenalin her zaman istenen terapötik etkiyi göstermez. Feokromasitoması olan bir hastaya Beloc ZOK tedavisi ile birlikte bir alfa bloker de verilmelidir.

Ağır stabil semptomatik kalp yetmezliği (NYHA, fonksiyonel sınıfı IV) ile ilgili klinik araştırmaların etki/emniyet bilgisi sınırlı olduğundan bu tür hastalarda tedavi, bu alanda eğitim görmüş deneyimli hekimlerce başlatılmalıdır.

Akut miyokard enfarktüsü ve stabil olmayan angina pectoris ile birlikte görülen semptomatik kalp yetmezliği, endikasyon olarak kalp yetmezliği temel alınan bu çalışmadan çıkarılmıştır. Bu nedenle belirtilen durumların eşlik ettiği akut miyokard enfarktüsünün tedavisine ilişkin etki/emniyet bilgisi yoktur. İlacın stabil olmayan, dekompanse kalp yetmezliğinde kullanılması kontrendikedir.

Beta bloker tedavisinin aniden kesilmesi, özellikle yüksek risk altındaki hastalarda, kronik kalp yetmezliğini ağırlaştırabileceği, miyokard enfarktüs ve ölüm riskini arttırabileceğinden tehlikelidir. Mümkün olduğu takdirde, metoprolol dozu giderek azaltılmalı ve tedavi en azından iki haftada sonlandırılmalıdır. Her seferinde doz yarıya indirilerek en düşük doz olan 12,5 mg’a (25 mg’lık tabletin yarısı) ulaşılıncaya kadar azaltılmalıdır. Son doz ilacın tamamen kesilmesinden en az 4 gün önce alınmalıdır. Semptomlar belirirse, daha yavaş bir ilaç bırakma önerilir.

Ameliyattan önce anestezi uzmanı, hastanın Beloc Zok aldığı konusunda uyarılmalıdır. Ameliyat olacak hastalarda beta-bloker tedavisinin kesilmesi önerilmemektedir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım

Gebelik : Gebelik kategorisi C

Beloc ZOK kullanımı gerekli olmadıkça hamilelik ve emzirme dönemlerinde verilmemelidir.

Beta blokerler fetüste, yeni doğanda ve anne sütü ile beslenen bebeklerde bradikardiye neden olabilir. Gebeliğin son üç ayında ve doğum esnasında kullanılırken bu konu gözönünde tutulmalıdır.

Laktasyon : Metoprolol anne sütüne geçer. Ancak anneye terapötik dozlarda verildiğinde süte geçen beta bloker miktarının bebekte risk oluşturma ihtimali yoktur.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Beloc ZOK tedavisi sırasında sersemlik ve halsizlik görülebileceğinden araç ve makine kullanırken bu durum gözönünde tutulmalıdır.

BELOC ZOK 50 MG 20 TABLET adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.