Behçet hastalığı behçet sendromu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

• behçet hastalığı deri, göz ve mukozaları tutan sistemik otoimmün bir hastalıktır.

• İki formu vardır. Bunlar nörooftalmopatik ve mukokutanöz formlardır.

• Hastalarda genital lezyonlar, üveit ve aftöz lezyonlar triadı bulunur.

• Behçet hastalığı eklemler, kardiyovasküler sistem, sinir sistemi ve GISi de tutar.

• GISde en çok kolonu tutar.

• Sağ kolon ve ileoçekal valv, en çok tutulan bölgelerdir.

• Lokalize tutulum ve derin ülserler vardır.

• Perforasyon ve kanama olasılığı yüksektir.

• Crohn hastalığından ayırmak güçtür.

• Patolojik olarak Behçet hastalığında vaskülit daha çok görülür.

• Tedavide rezeksiyon uygulanır.

• Crohndakinin aksine Behçet hastalığında daha geniş rezeksiyon yapılır.

• Yetersiz rezeksiyonlarda rekürrens % 50ye çıkar.

• Bu oran geniş rezeksiyonlarda % 10dur.

• Behçet hastalığında GIS komplikasyonları için medikal tedavi yetersizdir.

• Ameliyat edilerek rezeksiyonla tedavisi daha başarılıdır.

Behçet hastalığı behçet sendromu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.