Beden ölçülerinize göre giyinmenin önemi!

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

?üphesiz biz kad?nlar için al??veri? yapmak ne kadar önemlidir.Çünkü al??veri? biz kad?nlar?n do?as?nda vard?r.Al??veri? sevmeyen kad?n yok gibidir.Ama al??veri? yapmay? sevmekle yetmiyor.Nas?l giyinmemiz gerekti?ini bilmemiz gerekiyor.??te size bir kaç tüyo…

Güzel görünmeniz için illa kusursuz bir vücuda sahip olman?z gerekmiyor.
Kendi vücut çizgilerinize uygun olarak seçece?iniz giysiler ile ister zay?f, ister kilolu olun; ??k ve güzel görünebilirsiniz.
Vücudunuz mükemmel olmayabilir ama bu kötü görünmeniz gerekti?i anlam?na gelmez. Vücut kusurlar?n?z? örtecek do?ru bir giyim tarz? sayesinde, iyi görünmekle ilgili tüm s?k?nt?lar?n?z? ortadan kald?rabilirsiniz. Tüm gardrobunuzu da yenilemeniz gerekmiyor. Ufak rötu?larla çok daha iyi görünmeyi ba?armak elinizde.

?ç çama??r?
Sütyenler

 • Her zaman gö?üslerinizi tam toparlayan bir sütyen giyin. ?yi bir sütyen gö?üslerinizi kald?r?r, belinizi ortaya ç?kar?r.
 • ?nce ask?l? üstler giyiyorsan?z, sütyen ask?lar?n?z?n görünmesinde bir sak?nca yoktur. Tabii sütyeninizin güzel olmas? kayd?yla.
 • Gö?sü çok küçük olan, fakat sütyen giymediklerinde de gö?üs uçlar? çok belli olan kad?nlar, gö?üs uçlar?n? bir plasterle örtebilir, ya da onlara fondöten sürebilirler.
 • E?er gö?üsleriniz küçükse elyafl? sütyen giyebilir, ya da silikon pedlerden kullanabilirsiniz.
 • Sütyen ve külotlar?n?z?n giydi?iniz giysilerle ayn? renkte ya da onlardan daha aç?k renkte olmas?na dikkat edin.

Külotlar

 • Beyaz ya da iç gösteren giysilerle ten rengi iç çama??r? kullan?n.
 • E?er ete?iniz iç gösteriyor ama vücudunuzu s?k?ca sarm?yorsa, o zaman string yerine, kalçan?z? tam saracak büyükçe, ten rengi bir külodu tercih edin.
 • Poponuzda selülit çoksa, ince kuma?tan giysiler giydi?inizde kesinlikle string giymeyin.

Mücevher ve aksesuar

 • E?er gö?sünüz büyükse ve gö?sünüzün V yakal? bir bluzle çok fazla ortaya ç?kt???n? dü?ünüyorsan?z, büyük bir kolyeyle teninizin göründü?ü bölgeyi kapatabilirsiniz.
 • Bal?kç? ya da yar? bal?kç? yaka bir kaza??n üzerine asla kolye ya da fular takmay?n.
 • E?er gö?üsleriniz büyükse, gö?üs aran?za dü?ecek uzun kolyeler takmay?n.
 • Yüzünüz kiloluysa, ya da g?d?n?z varsa, daha uzun küpeleri tercih edin.
 • Boynunuz k?saysa, kal?n ve tasmay? and?ran kolyelerden uzak durun.

Ayakkab?lar

 • Ayak bilekleriniz kal?nsa, bilekten bantl?, topuklu ayakkab?lar giymeyin.
 • Pantalonlar?n?z?n paçalar? topu?un dibine dek dü?sün.
 • Ayakkab?lar?n?z aç?k ve son derece zarif olmad?kça aç?k renk giysilerle siyah ayakkab? giymeyin.
 • Parlak renkli giysilerle siyah ayakkab? giymeyin, çünkü bu, renkleri ucuz gösterir. Siyah ayakkab?lar en çok koyu renklerle iyi gider.
 • Ayak bilekleriniz kal?nsa, düz, babet ayakkab?lardan ve bilekten ba?l? ayakkab?lardan kaç?n?n.
 • Bacaklar?n?z çok inceyse, ince ve sallanan topuklu ayakkab?lar giymeyin. Çünkü bunlar, bacaklar?n?z kadar ince olmayan vücudunuzun alt?nda ezilecek gibi durur.
 • Vücudunuz armut ?eklindeyse, a??r? zarif ve çok yüksek olmayan ince topuklardan kaç?n?n.

Önemli esaslar

 • Neon ve floresan renkler, sadece bu?day tenliler taraf?ndan giyilmelidir.
 • Ya gö?üslerinizi, ya da poponuzu ortaya koyacak bir giysi giyin, asla ikisini birlikte de?il.
 • Parlak renk ve kuma?lar?, sadece dikkat çekmeye dayanabilece?inizden emin oldu?unuzda giyin.
 • Çok dar yerine, daha bolca pantalonlar? tercih edin. Çünkü diki? yerleri gerilen pantalonlar sizi ?i?man gösterir.

Konu ile alakal? anahtar kelimeler

Beden ölçülerinize göre giyinmenin önemi! içeri?i

zayif ,giyinme ,sutyen ,iç çama??r? ,külotlar ,
iyi görünmek ,popo ,rötu? ,al??veri? ,vücut ,
beden ,ölçü ,aksesuar ,mücevher ,kadin güzelli?i ,
gö?üs ölçüleri ,dik gö?üs ,elyafl? sütyen ,

Beden ölçülerinize göre giyinmenin önemi! adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.