Bebeklerde sarılık

Yazar:   Tarih:   Kategori: Yemek Tarifleri 

Sarılık

Bilurubin birikmesine bağlı olarak deri ve mukozaların sanyı boyanmasıdır. Bilurubin kandaki alyuvarların yıkımı ile açığa çıkaı Karaciğer bu bUirubini konjuge ederek safra kanallarına boşaltır Eğer konjuge edilemezse ya da safra kanallarına boşalülamazsa bi lurubln kanda kalır. Kandaki bilurubin yükseldikçe deride ve dlğe dokularda birikir. Deriye san bir renk verir.

Bebeğin önce göz aklan sararır. Sonra yüz derisi, boynu, ko lan, gövdesi ve en sonra bacakları sararır. Bebeğin bacaklarının sararması kanda bilurubinin önemli oranda arttığını gösterir. Sanlık için erken tanı skleraları kontrol ederek konulabilir. Deriye örneğin burun üzerine hafifçe basınca san renk daha kolay belirginleşir.

Sanlık şu durumlarda tehlikeli olun

a. Erken sarılık

Eğer sanlık ilk 24 saat içerisinde başlamışsa eritrositler çok hızlı yıkıma uğruyor demektir. Bunun sonucunda çok fazla bilurubin açığa çıkar. Eritrositler hızla azaldığı için anemi (kansızlık) görülür. Bu durumda anne ile bebek arasında kan grubu (ABO) ya da Rh uyuşmazlığı vardır. Alyuvarlann çeperine ya da enzimlerine ait bo¬zukluklar da söz konusu olabilir.

b. Şiddetli sarılık

Bütün vücut san ve kanda bilurubin çok yüksekse şiddetli sanlık var demektir. Normal yenidoğanda kan bilurubin değeri 2-4 mg/dl arasında değişir. 4-7 mğde’nin üzerine çıktığında sanlık belir¬gin olur. Prematürelerde 15 mg/dl, miadında bebeklerde ise 20 mg/dl ye ulaşınca kemikterus riski artar.

c. Gec sarılık

İki hafta veya sonra çıkan sanlık daha çok Infeksiyonlara ve yenidoğan sepslsine bağlidır. Temel nedeni tedavi etmeden düzelmez.

Sanlığın tedavisi fototerapi adı verilen özel dalga boyu olan ışık alünda bebeğin çıplak olarak tutulması ya da kan değişimi ile olur.

Fizyolojik sanlık

Bebeklerin yaklaşık olarak yansı yaşamın 2-5. günleri arası saranrlar. Buna fizyolojik sanlık denir. Tedavi gerekmez. Bebeğin karaciğerinde bilirubini işleyecek olan enzimlerin yeterli olma¬masına bağlıdır. Genellikle hafiftir ve geçicidir. Karaciğerin olgunlaşmasıyla yaklaşık bir hafta İçinde düzelir. Prematüre bebeklerd ise onbeşinci güne kadar sürebilir.

Fizyolojik sanlıkta bilurubin seyrek olarak yüksek düzeyler ulaşabilir. Sanlık artarsa hastaneye başvurulmalıdır. Su kaybı olar (dehidrale) ve aç kalmış bebeklerde bilurubin beyinde hızla birikebi lir. Bu nedenle sanlıklı bebekleri sık sık anne sütü ile beslemek ve alıyorsa su vermek gerekir.

Bebeklerde sarılık adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.