Bağırsak Parazitleri Parazit Tedavisi Asalak

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Çocuklarda bağırsak parazitleri, Parazit Hastalıkları, Asalak Parazitler

Paraziter hastalıklar bilhassa çocuklarda olmak üze­re, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak bulunmakta, bunlar da kendi aralarında değişik gruplara ayrılmaktadır. Bunlardan helmint grubu içinde en sık gö­rülenleri oksiyur (kıl kurdu) ve askaris (yuvarlak solu­can); sestodlar içerisinde halk arasında şerit olarak bili­nen tenya; protozoonlar içerisinde amipli dizanteriyi saya­biliriz.

Genel olarak parazitin bulaşma şekli ağız yolu iledir. Örneğin kıl kurdu çocuklarda çok sık rastlanan iplik şek­linde bir parazittir. İnfekte kişilerde anüs çevresinde bu­lunan yumurtaların yatağa, çamaşırlara bulaşması ile di­ğer şahıslara geçmekte, ayrıca o bölgede kaşıntı olduğu için çocuklarda elle tekrar ağızdan bulaşma olabilmekte­dir. Yassı solucanlardan en sık görüleni tenya (şerit) in-fekte etlerin pişirilmeden yenmesiyle bulaşır. Ekinekoklar (kist hidatik) kistli etlerin köpeklerce yendikten sonra in­sanlara köpekle doğrudan temas yoluyla veya köpeğin dış­kısından bulaşır. Amipli dizanteri hastalarının dışkısının bulaştığı su ve besinlerle geçer.

Görüldüğü gibi paraziter hastalıklar çok geniş grupları kapsamakta olup, genelde korumada esas hijyenik kural­lardır.

Genel önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Tuvalet temizliğine dikkat edilmesi;
2- Yatak çarşafları ve çamaşırların iyice kaynatılıp yı­kanması;
3- Vücut temizliğine özen gösterilmesi;
4- Tırnakların kesilmesi;
5- İçme suyunun kontamine olmasının önlenmesi;

Öncelikle bu genel önlemler alınmalı, dışkı tetkiki bir kaç kez yapılmalı, daha sonra da parazite en etkili ilaç uy­gun doz ve sürede verilmeli ve en önemlisi tedavi tüm aile bireylerini kapsamalıdır.

Bağırsak Parazitleri Parazit Tedavisi Asalak adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.