Bagirsak Bypass Ameliyati

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Bağırsak Bypass Ameliyatları

1952’de İsveç’ten V. Henriksson ve ark.’nın obesite için ilk kez masif ince barsak rezeksiyonu yaptıkları anlaşılmıştır. İki yıl sonra Lin-ner, ilk jejunoileal bypass ameliyatını gerçekleştirmiştir. Daha sonra 1969’da Payne ve Dewind, 1970’de Scott fonksiyonel kalacak ince barsak uzunluğu ve anastamoz tipleriyle ilgili ilkeleri belirlemişlerdir. 1963’de Payne ve ark., Jejunokolik bypass ameliyatını yapmışlardır (şekil 6). Fakat daha sonra bu yöntem ciddi metabolik sorunlar nede­niyle terkedilmiştir. 1980’de Scopinaro ve ark., kör ince barsak lup sorunundan kaçınmak için biliopankreatik bypass ameliyatını öner­mişlerdir. Bu yöntemde, girişim hem mideye hemde ince barsaklara yöneliktir (17, 31, 35, 36, 47).

Gastrik Restriktif Ameliyatlar

1967’de Iowa Üniversitesinden Mason ve İto ilk kez mide küçült­me operasyonu uygulamışlardır. Daha sonraki yıllarda başka çalışma­larla onların yöntemleri üzerine birçok modifikasyon geliştirilmiştir. 1987’de Sugerman ve ark. Rouxen Y gastrik bypass yöntemini geliş­tirmişlerdir. 1982 de Mason ilk kez vertikal bantlı gastroplastiyi tanım­lamış ve uygulamıştır. 1989 da Wilkinson ilk kez midenin dıştan bant­la sarılması yöntemi olan gastrik bandingi geliştirmiştir. 1991 de Kuz-mak, gastrik banding yönteminde vücut dışından şişirilerek stomanın genişliğinin ayarlanabildiği yeni bir yöntemi geliştirmiştir (27, 28, 36, 41).

Şimdi de mide üzerine yapılan ve ençok kullanılan vertikal bantlı gastroplasti ve Rouxen Y tipi gastrik bypass (Greenville tipi) yöntem­lerinin zayıflama sırasında hastada oluşturduğu zayıflatıcı etkinin te­melinden bahsedilecektir.

Vertikal bantlı gastroplasti: Bu yöntemle yeni poş 20-30 mi olarak midenin küçük kurvaturu tarafından oluşturulmaktadır. Bundan ön­ceki yöntemde mide poşu fundus ve kardia tarafında ve transvers ve­ya horizontal olarak yapılmaktaydı. Midenin küçük kurvaturu dışın­daki kenarları, artan intragastrik basınçla genişlebildiği halde, küçük-kurvatur genişlememektedir. Transvers olarak oluşturulan mide ge-nişliyerek (20-50ml den fazla) daha fazla gıda alınmasına yol açmakta­dır. Bu sakıncanın önlenmesi küçük kurvatur tarafından mide poşu yapılmasıyla olasıdır. Bu nedenle vertikal gastroplastiler yapılmakta­dır. Aşağı yukarı bir kahve fincanı kadar gıda depolama fonksiyonu görebilecek olan proksimal mide poşunda yemek sırasında birkaç lokmadan sonra gerilme oluşmakta ve hasta bunu dolgunluk ve bu­lantı şeklinde hissetmektedir. Dayanılması engüç ve rahatsız edici duyguların başında gelen bulantı nedeniyle kişi fazla gıda almaktan kaçınmaktadır. Vertikal gastroplastili hastalarda proksimal poşun ge­nişleme sorunu olmadığından hastaya önerilen yeme periyodlarına u-yulduğu sürece öngörülenden fazla kalori alınması olanaksızdır. An­cak atıştırıcılar (snackers) ve günlük kalori gereksiniminin büyük bir kısmı sulu ve yumuşak tatlılardan sağlıyanlarda (sweeters) başarılı so­nuç alınması oldukça zordur. Bunlarda vertikal bantlı gastroplasti o-perasyonu endike değildir. Proksimal gastroplastili hastalarda iyi cer­rahi sonuç almanın ikinci kuralı da; proksimal poş ile distal mide ve­ya jejunum ansı arasındaki oluşturulan stomanın dar tutulmasıdır (8-12mm). Dar stomalı proksimal gastrik poşların boşalma zamanı uzun olacağından hasta kendini daha uzun süre, midesi dolu ve doygun his­setmektedir. Bu yüzden gıda alma aralıkları uzayarak birgünde alınan toplam kalori miktarı ve öğün sayısı da azalmaktadır.

Proksimal gastrik poşlu bariatrik operasyonun bir diğeri de Ro-uxen Y tipi gastrojejunostomidir. Transvers planda mide otomatik se-peratörlerle proksimal ve distal olarak iki kısma ayrılmaktadır. Üç ve­ya dört sıra dikişli bu seperatörlerle ayrılan proksimal mide poşu kar­dia ve fundusta yer almaktadır. Proksimal poşun hacmi 20-30ml ola­rak belirlenmekte artan intragastrik basınçla genişleme olasılığı taşı­maktadır. Vertikal gastroplastilerde olduğu gibi hazırlanan jejunum ansı ile proksimal mide poşu arasındaki stoma 8-12mm den fazla ol­mamalıdır. Daha geniş bir stroma,hızlı mide boşalmasına sebeb olarak yeniden gıda alma isteği doğurabilir. Rouxen Y tipi gastrojejunostomi yapılan bariatrik cerrahi yöntemde alınan gıdalar mideden sonra doğ­rudan doğruya proksimal jejunuma ulaşırlar. Gıdalar duodenuma uğ­ramadıklarından sekretin salgılanmasını uyaramıyacaklardır. Bilindiği gibi gıdaların yüzey gerilimlerinin arttırılması ve pankreas enzimleri­nin salgılanmasını uyaran kolesistokinin -pankreozimin enziminin sal­gılanması da gerçekleşemiyecektir. Çünkü,safra kesesinin kasılarak i-çindeki safranın duodenuma boşaltılmasını sağlayan kolesistokinin pankreozimin enziminin salgılanmasını uyaran madde, duodenum-dan salgılanan sekretin hormonudur.

Rouxen Y tipinde yapılan proksimal gastroplastilerde (gastrik bypass) yukarda belirtilen nedenlerle gıdalarla safranın ve pankreas enzimlerinin ideal karışım ve etkileşimi mümkün olamıyacağından.gı-daların içerdiği karbonhidrat yağ ve proteinlerin emilimi ve ondan yararlanma derecesi azalacaktır. Rouxen Y tipi proksimal gastroplas-tilerde.vertikal bantlı gastroplastilerden daha iyi zayıflatıcı sonuç alın­masının en önemli nedeni yukarda belirtilen, safra ve pankreas salgı­larıyla gıdaların yeterince etkileşememeleridir. Doğaldır ki, Rouxen Y tipi gastroplastilerden sonra hipoproteinemi ve ilgili sorunlara daha fazla rastlanılabilecektir (13,27,28,41). Rouxen Y tipi gastroplastile-rin, bu özellikleri nedeniyle malabsorbtif ameliyatlar grubuna da so-kulabilmeleri mümkündür. Kanaatimizce, bu tip bariatrik cerrahi giri­şimleri, Scopinaro’nun öncülük ettiği gatsrik restriktif+malabsorbtif a-meliyatlar grubuna sokmak etki ve yan etkinin daha iyi kavranabilme­si için uygundur.

0 yorum yapılmış


  Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/acilservis.pro/httpdocs/wp-content/themes/acilservis/inc/function-opt.php on line 949
 1. avatar

  Bu ameliyatın daha sonrasında ne gibi sorunlar cıkabilir? Ameliyat ne kadar sürüyor? Nekahat süresi ne kadardır?
  Özel sigorta karsılıyor mu?

  Azime Güney03-19 12:01
 2. avatar

  şunu anlayamadım bu amaeliyatı araştırdım ve yaptırmak için dr.ve hastane ayarlandı fakat hala bu ameliyatın sonrası oluşabilecek riskleri hala anlamıs değilim sizin yazınızıda okudum ama hala anlamadım yardımcı olursanız sevinirim

  pakize bilim11-29 14:38

Bagirsak Bypass Ameliyati adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.