Augmentin-bid 400/57 35 ml suspansiyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

İlaç formülü:
Hazırlanması AUGMENTIN-BID 400/57 Forte Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce ilk çözücü suyu koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

Daha sonra ikinci ve üçüncü çözücü suyu ekleyip yeniden çalkalayınız. Hekimin her uygulama için önerdiği miktarda ilaç, şişe ile birlikte bulunan 5mL’lik uygulama ölçeği kullanılarak hastaya verilir. Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında aktivitesini 10 gün süreyle korur. Her kullanımdan önce çalkalayınız. Dondurmayınız. Potansiyel gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. AUGMENTIN yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimi optimum olur. Tedavi; durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun sürdürülmemelidir. Tedaviye parenteral olarak başlanıp, bir oral preparasyon ile devam edilebilir.

Dozu Kullanma :

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde). Gastrointestinal rahatsızlık potansiyelini en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. Augmentin’in absorbsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır. Tedaviye parenteral olarak başlanıp oral olarak devam edilebilir. Doz hastanın yaşı, vücut ağırlığı ve renal fonksiyonuna ve enfeksiyonun şiddetine bağlıdır.

Çocuklar: Doz, çocuğun yaşına göre mg/kg/gün veya ml olarak ifade edilmelidir. Vücut ağırlığı 40 kg’dan fazla olanlarada yetişkin dozu uygulanmalıdır.

Prematüreler: Bu grup için bir doz önerisi yapılamamaktadır.

12 yaşından küçük çocuklar: Düşük doz: 25/3.6 – 45/6.4 mg/kg/gün günde iki kez. Yüksek doz: 45/6.4 – 70/10 mg/kg/gün günde iki kez. Düşük doz, rekürren tonsillit ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar için önerilir. Yüksek doz ise, otitis media, sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) ve üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) için önerilir. 2 yaş altı çocuklarda günde iki kez olarak 45/6.4 mg/kg/gün dozundan fazlasının kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır. 2 ay ve altındaki çocuklarda kullanıma ilişkin klinik bilgiler yoktur. Bu nedenle bu grup için doz önerisi yapılamamaktadır.

Renal Yetmezlik: Doz ayarlaması önerilen en yüksek amoksisilin düzeyine göre yapılmıştır. Kreatinin klerensi > 30 ml/dak: Doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensi 10 – 30 ml/dak: Günde iki kez 15/3.75 mg/kg. Kreatinin klerensi <10>

Hemodiyaliz: Doz ayarlaması önerilen en yüksek amoksisilin düzeyine göre yapılmıştır. Günde bir kez 15/3.75 mg/kg. Hemodiyaliz öncesi ilave bir 15/3.75 mg/kg dozu uygulanmalıdır. Sirküle eden ilaç seviyesini koruyabilmek amacı ile, hemodiyaliz sonrası diğer bir 15/3.75 mg/kg dozu uygulanmalıdır.

Hepatik Yetmezlik: Doz ayarlaması dikkatli yapılmalı ve hepatik fonksiyonlar belirli aralıklar ile izlenmelidir. Doz ayarlamasına temel teşkil edecek yeterli veri bulunmamaktadır. AUGMENTIN-BID 200/28 Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce ilk çözücü suyu koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Daha sonra ikinci çözücü suyu ekleyip yeniden çalkalayınız. Hekimin her uygulama için önerdiği miktarda ilaç, şişe ile birlikte bulunan 5mL’lik uygulama ölçeği kullanılarak hastaya verilir.

Hazırlanması

AUGMENTIN-BID 400/57 Forte Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce ilk çözücü suyu koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.

Daha sonra ikinci ve üçüncü çözücü suyu ekleyip yeniden çalkalayınız. Hekimin her uygulama için önerdiği miktarda ilaç, şişe ile birlikte bulunan 5mL’lik uygulama ölçeği kullanılarak hastaya verilir. Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında aktivitesini 10 gün süreyle korur. Her kullanımdan önce çalkalayınız. Dondurmayınız. Potansiyel gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. AUGMENTIN yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimi optimum olur. Tedavi; durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun sürdürülmemelidir. Tedaviye parenteral olarak başlanıp, bir oral preparasyon ile devam edilebilir.

Aşırı Dozaj

Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ve elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Bunlar, semptomatik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Amoksisilin kristalüri görüşmüştür ( Bkz. Uyarılar/Önlemler). Augmentin sirkülasyondan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir. Zehir kontrol merkezindeki 51 pediatrik hastaya ilişkin prospektif bir çalışma, amoksisilinin 250 mg/kg’dan daha az olan aşırı dozlarının belirgin klinik semptomlar ile ilişkili olmadığını ve mide boşaltılması gerektirmediği göstermiştir. Bu bileşik ile ilgili olarak bağımlılık, alışkanlık ve keyif verici olarak kullanım rapor edilmemiştir.

Saklama Koşulları Kuru, toz süspansiyonlar sıkıca kapatılmış kaplarda 18 aya kadar saklanabilir. Sulandırılmış süspansiyonlar 5°C’de buzdolabında 7 – 10 gün (en fazla) saklanabilir. Tüm Augmentin preparatları açılmamış ve iyice kapatılmış orjinal kutularında, 25°C’nin altındaki kuru yerlerde saklanmalıdır. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Fiyatı:

İlaç Barkodu *8699522285785*

İlaç Fiyatı 9.74 YTL

Reçeteli Verilir.

Augmentin-bid 400/57 35 ml suspansiyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.