Atipik Akciger Tuberkulozu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Atipik Akciğer Tüberkülozu

Toprak, su, süt ve hayvanlarda saprofit olarak bulunan bazı aside dirençli bakteriler klinik ve radyolojik olarak tüberküloza benzeyen bir hasta­lığa sebep olurlar. Bunlara “oportünist mikobakteriler” veya “nontüberküloz mikobakteriler” adı verilmektedir. Klinik ve radyolojik olarak tüberküloz teş­hisi konan vakaların yaklaşık %5’i atipik tüberkülozdur.
Atipik mikobakteriler başlıca 4 gruptur:

Grup I. Fotokromojenler (M.kansasii, M. luciflavum)
Grup II. Skotokromojenler (M.skrofulaseum)
Grup III. Nonkromojenler (M.intrasellulare veya Battey basili, M.avium, M.xenopi)
Grup IV. Besi yerinde çabuk üreyen basiller (M.bakterium fortiutum)

Çabuk üreyen mikobakteriler Toprakta bulunan M.fortiutum 25 derecede hızla ürer, insanda akciğer hastalığına sebep olabilir.

M.avium intrasellulare AİDS hastalığında en önemli tüberküloz komplikasyonudur.
Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, pnömokonyoz, tüberküloz, bronşektazi gibi kronik akciğer hastalarında atipik tüberküloz infeksiyonları daha sıklıkla izlenir. Ve Atipik mikobakterilerle oluşan akciğer hastalarının çoğu orta yaşlı veya ihtiyar erkeklerdir.

Klinik ve Radyolojik Bulgular

Klinik belirtiler akciğer tüberkülozunda olduğu gibidir, ancak akut, ciddi akciğer tüberkülozunda izlenen bulgular nadirdir.

Atipik mikobakterilerle ilgili hastalıkları teşhis etmek güçtür. Balgam, lenf bezi biyopsisi veya rezeksiyon materyelinde ilgili bakterinin idantifîkasyonuyla kesin tanı sağlanır. Tüberkülin testi hafif pozitif veya negatiftir.

Tedavi ve Prognoz

Asimptomatik vakalarda veya ilerleme olmayan vakalarda spesifik tedavi gerekmez. Mevcut kronik hastalığın kontrolüne çalışılmalıdır. Hastalık ilerleyici ise spesifik tedavi uygulanır. Pnömokonyoz gibi akciğer hastalığı olanlarda ve AİDS infeksiyonu olanlarda tedavi başarısı daha azdır. Atipik mikobakterilerin çoğu tüberküloz ilaçlarına dirençlidir.

İnvitro direnç sonuçları ve tedavi başarısı arasında tüberkülozda olduğu gibi yakın bir ilişki yoktur. Ancak tedavi gerekirse direnç sonuçlarına rağmen ilaç tedavisi uygulanır.

Atipik Akciger Tuberkulozu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.