Arter Hastaliklari Hipertansiyon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Arter Hastalıkları

Hipertansiyon (Arter Hastalığı)

Sistolik kan basıncının 140, diyastoiik kan basıncının ise 90 mm Hg’dan yüksek olması durumudur. Sınıflandırma: Etiyolojik faktörlere göre hipertansiyon iki gruba ay­rılır.
Primer (esansiyel) hipertansiyon : Nedeni bilinmemektedir. Sekonder hipertansiyon: Böbrek hastalıkları, feokromasitoma. Ku-şing sendromu, aort koarktasyonu, gebelik toksemisi, kafa içi ba­sıncının yükselmesi sekonder hipertansiyona yol açabilen başlıca durumlardır.

Tipleri

Hipertansiyonun üç klinik tipi vardır.
Sistolik hipertansiyon (Volum Hipertansiyonu): Hastada sade­ce sistolik kan basıncı yüksektir.
Diyastoiik (vazokonstriktif) hipertansiyon: Sadece diyastoiik kan basıncı yüksek bulunur.
Miks hipertansiyon: Hem sistolik hem de diyastoiik kan basıncı yüksektir.

Belirti ve Bulgular

Hipertansiyon erken dönemde genellikle asemptomatiktir. Baş ağrısı, sallantı hissi (dizziness) kulak çınla­ması, geç dönemlerde ise gözde; göz dibi arterlerinde daralma, pa-pilödemi (malign hipertansiyonda), görme bozuklukları, beyinde; mental ve nörolojik bozukluklar, ensefalopati, serebro vasküler olay, kardiyovasküler sistemde; sol ventrikül yetmezliği, anjina, ko-roner ve periferal arterlerde arteriosklerotik sürecin hızlanmasına ilişkin belirtiler, böbreklerde ise böbrek yetmezliğine ilişkin belirti ve bulgular ortaya çıkar.

Tıbbi Tedavi

Hipertansiyon sekonder ise buna yol açan nedenin tedavisi gerekir. Esansiyel hipertansiyonda ise tedavi üç aşamalı­dır.
Diyet: sistolik tip hipertansiyonda diyette sodyum kısıtlamasının yanı sıra kalori de azaltılır. Hayvansal yağlar kısıtlanır. Hasta sigara içmemelidir.
Antihipertansit ve diüretik ilaçlar: reserpin, metil dopa, aldomet gi­bi antihipertansiflerin yanı sıra tiyazid grubu diüretikler, aldosteron, kalsiyum antagonistleri ve furosemid kullanılabilir. Beta reseptör blokerleri ise kalp atımlarını ve kardiyak out-put’u azaltarak tansiyo­nu düşürürler.

Hemşirelik Bakımı

Hipertansiyonu olan hastanın bakım ve bilgi gereksinimi şöyle özet­lenebilir;
Çevresel stres ve anksiyetesini azaltma yöntemlerine ilişkin bilgi gereksinimi,
Diyetine ilişkin bilgi gereksinimi Tıbbi tedavisine ilişkin bilgi gereksinimi, Uygun aktivitenin önerilmesi Tansiyon ölçebilmeyi öğrenme
Bu gereksinimler doğrultusunda hastaya çevresel stresten korunma ve anksiyetesini azaltma yöntemlerine ilişkin bilgi verilir. Gevşeme teknikleri öğretilir.
Diyet kısıtlılığı varsa bunun önemi üzerinde durulur. Hayvansal katı yağların olumsuz etkilerinden söz edilir.

İlaçların düzenli kullanılmasının gerekliliği üzerinde durulur. Tansi­yonu düştüğü zamanlarda da ilaçlarını almaya devam etmesi ge­rektiği anlatılır.

Bunların yanı sıra hastanın hareketsiz kalmaması ve yorucu olma­yan bir aktiviteyi düzenli yapmasının önemi üzerinde durulur, örne­ğin düz yolda yürümek gibi.
Hasta günde üç kez kendi tansiyonunu ölçüp, kaydetmelidir. Hasta­ya kendi tansiyonunu nasıl ölçeceği öğretilmeli, sonuçlarını bir yere kaydetmesi gerektiği anlatılmalıdır.

Arter Hastaliklari Hipertansiyon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.