Almanya turları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Herkes 9 yıllık mecburi eğitime tabiidir, 9 yıldan sonrası ise isteğe bağlıdır. Üniversite öncesi okullar çok çeşitlilik arzetmekte ve farklı sistemlere sahiptirler. Okulları kısaca tanıtırsak:Kindergarten (Çocuk yuvası): 1 Ağustos 1996 dan beri 3 ile 6 yaş arasındaki her çocuk Kindergarten dedikleri çocuk yuvasına git-me hakkına sahiptir ve onun için yer ayrılmak zorundadır. Bazı çocuk yuvaları 3 yaşından küçük çocukları da kabul etmektedir. Yi-ne bazı eyaletler öğleye kadar, bazıları da akşama kadar (anne babası çalışanlar için) çocuk yuvası hizmeti sunmaktadır.Grundschule (İlkokul): Genelde 6 yaşını tamamlamış her çocuk Grundschule dedikleri ilkokula gitmek zorundadır. Berlin ve Brandenburg (buralarda 6 yıl) haricindeki diğer eyaletlerde ilkokul 4 yıl sürmektedir. Bu okullarda çocuğa temel bilgiler verilmekte ve çocuk, bilgi-yetenek ve isteğine göre pedagoglar eşliğinde yönlendirilmektedir. Çocuğun üniversite okuyup okuyamayacağı ta ilk-okulda belirmeye başlamaktadır. 2003-2004 eğitim yılı itibariyle 3,1 milyon ilkokul öğrencisi vardır.Hauptschule (Ortaokul): İlkokuldan sonra notları iyi olmayan üniversite okuyacak kapasitesi bulunmayan çocuklar Hauptschule dedikleri ortaokul seviyesindeki okullara gitmektedir. Burada genel bilgiler, siyasi ve kültürel bilgiler verilmekte ve çocuğun fikri gelişimi sağlanmaktadır. Eğitim süresi genelde 5 yıldır ve bu okulu bitirenlerin ekserisi meslek okullarına devam etmektedir. 2003-2004 eğitim yılında 1,1 milyon Hauptschule öğrencisi eğitim almıştır.Realschule (Ortaokul ile lise arası bir okul): En düşük seviyede yer alan Hauptschule ile en yüksek seviyedeki Gymnasium (üniver-siteye gidecekler için) arasında yer alan bir okul çeşididir. Biraz daha kaliteli ve genişletilmiş eğitim verilmektedir. Bir yabancı dil öğrenme mecburiyeti olan Realschuleyi bitiren öğrenciler mesleki uzmanlık okullarına gidebilecekleri gibi, meslek yüksekokullarına ve üniversiteye geçiş hazırlık sınıflarına da gidebilirler.1,3 milyon öğrenci 2003-2004 yılında Realschule eğitimi almıştır.Gymnasium (Lise): Alman eğitim sistemi içinde yer alan en kaliteli üniversite öncesi okullardır. Diğerlerine göre daha uzun sürer ve üniversiteye yönelik derinleştirilmiş eğitim sunar. 2-3 yabancı dil öğrenme zorunluluğu vardır. Okul sonunda Abitur denilen bi-tirme sınavını veren herkes bütün üniversitelerde istediği bölümü okuma hakkını elde etmektedir. 2,3 milyon Gymnasium öğrencisi 2003-2004 yılında eğitim almıştır.Sonderschule: Öğrenme zorluğu çeken ya da zeka engeli olan öğrenciler için oluşturulmuş okullardır. Yukarıda adı geçen diğer normal okulların eğitimlerini kavrayamayan öğrenciler burada pedagoglar eşliğinde farklı eğitime tabii tutulup, ilerleme kaydeden-ler tekrar normal okullarına gönderilir.430 bin anlama zorluğu çeken öğrenci 2003-2004 eğitim yılında bu okullarda eğitim görmüş-tür.Berufschule (Mesleki Eğitim): Üniversiteye gidemeyen öğrencilere yönelik meslek eğitimi için kurulmuş okullardır. Öğrenci, haf-tanın bir kısmını okulda teori dersleri alarak, diğer kısmını da bir işyerinde pratiğe yönelik staj yaparak geçirir. Duble sistem uygu-lanan bu okullardan mezun olanlar direkt iş hayatına atılabildiği gibi kendi işini de kurabilme yetkisini elde ederler.Bilim ve Araştırma:Bilim ve araştırma özgürlüğü anayasa ile garanti altına alınmıştır. Almanya turları’daki üniversitelerin hemen hemen tamamı devlet üni-versitesidir ve devlet tarafından desteklenen araştırma enstitülerine sahiptirler. Birçok Nobel ödülü Alman üniversite ya da enstitü-lerinde araştırma yapmış kişilere verilmiştir. (Einstein gibi) Üniversitelere her yıl yüklü miktarda para verilmekte ve enstitüler geliş-tirilmektedir. Yine araştırma görevliler ve bilim adamları devlet tarafından finanse edilmektedir. Uluslararası üne sahip enstitüler aynı zamanda diğer ülkelerle ortak çalışmalar yapmaktadır

Almanya turları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.