Alkollü Araç Kullanmanın Zararları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Alkollü olarak araç kullanılması, pek çok sayıda kazanın nedenini oluşturmaktadır. Çünkü, alkol miktarı arttıkça, kandaki oksijen azalır. Bunun sonucunda yeterince oksijen alamayan beyin, fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Bu durumda sürücü üzerinde çeşitli fiziksel ve psikolojik bozukluklara yol açar.
Alkol insan vücudunu etkilemeye ve ele geçirmeye sinsice başlar. Alkol alan sürücüler kendilerinde bir rahatlama ve gevşeme hissederler. Bunun paralelinde kendilerinde sahte bir güven duygusu oluşur. İnsanların çoğu daha fazla içerek bu duyguyu güçlendirmek ister ve bunun sonucunda da alkol limitleri aşılır
Eğer kişiler, böylesi durumlarda iken araç kullanmakta ısrar ederlerse son günlerde çok aşina olduğumuz kaza sahnelerini daha çok kez görmemiz söz konusu olacaktır. Hatırlarsanız parçalanmış araçlar ve etrafa yayılmış içki şişeleri son günlerde karşımıza çıkan kaza sahnelerinin baş aktörlerini oluşturmaktadır.
Alkolün trafik kazalarına neden olmasının konuda da görmekte olduğunuz gibi iki temel nedeni vardır. Bunlar alkolün sürücü üzerinde yaptığı “Uyarıcı” ve “Uyuşturucu” etkilerdir.
Şimdi bu etkiler üzerinde ayrıntılı olarak duracağız.
Alkolün Uyarıcı Etkileri
 Bu konuda alkolün uyarıcı etkilerini göreceğiz.
Alkol aldıktan sonra sürücülerin davranışlarında ne tür değişiklikler oluyor? Böyle bir gözleminiz oldu mu?
Alkolün sürücüler üzerindeki ilk etkileri psikolojik alanda kendini gösterir. Bu etkiler aynı zamanda alkolün uyarıcı etkilerini oluşturur.
konudaki tablo, sürücünün fonksiyonları üzerinde alkolün uyarıcı etkilerini göstermektedir.
Çok değil, sadece kandaki alkol oranının on binde bir düzeyine çıkması, bu etkilerin belirmesi için yeterlidir.
Alkol alındıktan sonra bazı konulardaki çekingenlikler azalır. Bunların başında korku gelir. Sürücüde korkunun azalması ve kendine güvenin artması alkol alındığında söz konusu olur. Bu gelişmeler sonucunda sürücü risk almaya yönelik davranışlarda bulunma eğilimine girer. Yüksek hız ve tehlikeli manevralar yapma girişimlerinde büyük bir artış görülür. Bu davranışlarda sürücünün hata ve kaza yapma oranını yükseltir. Sürücü kendi güvenliği ile birlikte yolu kullanan diğer sürücü ve yayalar açısından da tehlike yaratır. Bunun yanında düzenli trafiği de olumsuz etkiler.
Ayrıca alınan alkol sürücünün kazanılmış alışkanlıklarından vazgeçmesine ve hatta kendini kontrol edememe durumuna neden olur. Kişi normal hayatında ne kadar kurallara uyan ve diğer insanlara karşı ne kadar saygılı birisi olursa olsun, alkol alınca kazanılmış alışkanlıklarından vazgeçebilir. Böylesi bir durum sürücünün kendini kontrol edememesi sonucu bildiklerini yanlış yapmasına neden olur.
Bunun yanı sıra sürücülerde alkol sonucu oluşan gereksiz cesaret artışı, bu kişilerin düzensiz ve dengesiz bir kişilik sergilemelerine sebep olur. Genel sürücü davranışlarında görülen bu etkilerin yanı sıra alkolün araç kullanma becerisi üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Özellikle cesaret artışı sonucu girişilen tehlikeli manevralar sonucunda içine girilen zor durumlarda sürücü kontrolü kaybeder. Alkollü sürücülerin sebep olduğu pek çok kazanın ana nedeni budur.
 Alkolün uyuşturucu etkileri
 Şimdiki konumuz alkolün yorgunluk ve dikkat azalmasına yol uyuşturucu etkisidir.
Kandaki alkol miktarının artmasıyla vücudumuzda ve özellikle beynimizde neler oluyor acaba?
Alkolün sürücüler üzerinde kazalara sebep olan ikinci önemli etkisi “uyuşturucu” etkidir. konudaki tabloda alkolün insan üzerinde gösterdiği uyuşturucu etkileri görmektesiniz. Bu etkiler içinde en belirgin olanı yorgunluk ve dikkat azalmasıdır. Bu etki diğerlerine oranla kandaki daha az alkol oranlarında dahi kendini gösterir.
Kandaki alkol miktarı arttıkça, kişinin denge, görme ve işitme gibi beyinsel fonksiyonlarında azalmalar ortaya çıkar. Kas kontrolü ve dikkat gibi çok önemli duyu ve kontrol kabiliyetleri azalır.
Alkollü sürücü etrafında olan ve hızla akıp giden olaylar zincirini kavramakta güçlük çeker. Genel olarak da dikkatsiz, uyuşuk bir davranış sergileyen sürücüde bu olumsuzluklar sonucunda intikal eksikliği görülür. Yani sürücünün reaksiyon süresi uzar.
Alkolün etkileri altındaki sürücünün önüne, aniden bir canlının veya bir aracın çıkması halinde, alkolsüz sürücüye oranla intikal ve fren yani durma mesafesi artar. Bu artışa paralel olarak kaza yapma olasılığı da yükselir.
Alkollü sürücü ani durumlarda gereken tepkileri, gereken süre içinde verememektedir. Verdiği kararların ise yanlış olma olasılığı çok yüksektir.
Şunu kesinlikle unutmamalıyız. Her yıl alkollü araç kullanma sonucu pek çok kaza oluşmakta ve pek çok insanımızı bu kazalarda kaybetmekteyiz. Bunu engellemekse elbette siz sürücülerimizin elindedir. Eğlenmek ve keyif almak için alınan alkolün ne sizin ne de diğer sürücü veya yolu kullanıcıların hayatını karartmasına izin vermeyin.
 Alkol ve Kaza İlişkisi
 Alkollü araç kullandığımızda ne tür riskler ortaya çıkmaktadır.
Ne kadar alkolün risk yarattığı konusunda çok yanlış inançlar vardır. Şimdi gelin bu yanlışlar üzerinde duralım.
Kimi sürücüler, alkollü araç kullanırken polis tarafından yakalandıklarında sadece bir kaç duble alkol aldıklarını, bunun bir tehlike yaratmayacağını iddia ederler. Dilerseniz, gelin bu iddiaların ne derece doğru ne derecede yanlış olduğunu hep birlikte görelim.
konuda görmekte olduğunuz grafik kandaki alkol miktarı artışı karşısında trafik suçu işleme ve kaza ihtimalindeki değişimi göstermektedir. Bu grafikte kandaki alkol miktarı promil olarak verilmiştir. İsterseniz öncelikle promil’in ne anlama geldiğine bir bakalım.
Promil; 100 mililitre kandaki alkol miktarını, miligram cinsinden gösterilmesidir.
Şimdi grafiğe dönelim. Dikkat ederseniz yaklaşık 0.5 promil değerinden sonra kaza ihtimalindeki artış müthiş bir artış eğilimine girmektedir. Bu ani artış sonucunda ise kanında 1.00 promil alkol saptanan sürücülerin ise % 70 ‘inin çeşitli suç ve kazalara neden olduğu saptanmıştır.
Tüm ülkeler çeşitli ölçüler paralelinde sürücüler için farklı alkol limitleri belirlemişlerdir. Ülkemizde sürücüler için konulmuş yasal alkol sınırı 0.5 promildir.
Peki 0.5 promil ne kadar alkole denk gelmektedir? 1 duble rakı, viski, cin, votka ve benzeri içkiler ile 2 kadeh şarap içildiğinde kandaki alkol oranı yasal limitlere ulaşmaktadır. Buradan şu gerçek açığa çıkmaktadır. Bir kaç dubleden bir şey olmaz kanısı tamamen yanlıştır. Çünkü alınacak bir kaç duble alkol yasal sınırları aşmak bir yana neredeyse kişiyi sarhoşluk sınırına taşıyacaktır.
Bu arada şu noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Belirtilmiş olan alkol miktarlarının alınması halinde sürücünün sarhoş olması söz konusu olmayabilir. Ancak alkolün pek çok olumsuz etkisi sürücü bedeninde çeşitli şekillerde belirmeye başlar. Sürücüler her ne kadar bana bir kaç duble ile bir şey olmaz deseler de, alınan her duble alkol hem sürücüleri yeni risklerle yüz yüze bırakırken hem de psikolojik ve fiziksel olarak bedensel pek çok probleme sebep olurlar.
Eğer alınan alkol oranları ile birlikte değişen kaza yapma ihtimalini karşılaştıracak olursak konuda görmekte olduğunuz tablodaki değerler çok önemli bilgiler içermektedir.
Buna göre kanında 0.5 promil alkol bulunan yani 1 duble rakı içen sürücü, hiç alkol almamış sürücüye göre 2 kat daha fazla kaza riski ile karşı karşıyadır. Alkol oranı 1 promil olursa yani 2 duble rakı içildiği varsayılırsa sürücünün aldığı risk 10 katına çıkacaktır. Bu miktar sizin için hala yeterli değilse ve siz “ben bir duble daha içerim” diyorsanız almış olacağınız risk tam 25 katına çıkacaktır.
Bu bilgiler ışığında alkollü araç kullanmak, geliyorum diyen kazaya buyur deyip, kapıyı sonuna kadar açmaktan başka bir şey değildir.
 Uyuşturucu maddeler ve bazı ilaçların etkileri
 Uyuşturucu maddeler araç kullanırken alkolden farklı olarak ne türlü etkiler yaratırlar? Bu maddeler beynimizde ne tür hasarlara yol açmaktadır? Şimdi bu soruların cevabı üzerinde duracağız.
Uyuşturucu madde kullananlar kendilerine zarar veriyorlar diyebilir miyiz? Uyuşturucu kullanan birinin trafikte olduğunu düşünün. Ne tür riskler ortaya çıkabilir?
Alkol, uyanıklık duygusunu zayıflatan bir araçtır. Bunun dışındaki uyuşturucuların değişik etkileri vardır. Uyanıklığı artıran maddeler arasında kokain ve amfetamin başta gelir.
Bu maddeler kişide aşırı etkinlik ve neşe duygusu yaratır. Bunun sonucunda kişi dengesiz, aşırı ve beklenmedik davranışlarda bulunur.
Kısa bir kullanımdan sonra bile bu maddeler tedirginlik ve dikkati bir noktada toplama yeteneğinde zayıflık yaratır.
Yatıştırıcı ilaçlar, tıpkı uyku hapları gibi, uyanıklığı azaltıcı maddeler içine girer. Bu tür ilaçlar, bir gevşemenin ardından, yarı uykulu bir hava getirir. Bu ilaçlar uzunca bir süre kullanıldığında, çoğunlukla bir pasifliğe, uyuşukluğa ve bazı durumlarda da bilinç kaybına yol açar.
Uyuşturuculardan hint keneviri ve haşhaş, kullanan kişilerde algılama bozukluklarına ve dış olaylara tepki verememe durumlarına yol açar.
Sözünü etmiş olduğumuz uyuşturucu maddelerden veya ilaçlardan almış olan bir sürücünün trafiğe çıkması kendi açısından açıkça bir intihar olarak nitelendirilebilir. Öte yandan, trafikte böylesi bir sürücünün varlığı diğer yol kullanıcılar için de potansiyel bir risk oluştururlar.

1 promill alkolün etkisi kac saat sonra gecer7 PROMÜL ALKOLakollü araç kullanmanın zarararıalkol alınca insana ne olur resimalkol içki ve uyuşturucunun psikolojik açıdan zararlarıalkol kullanma nasıl başlaralkol kullanmanın zararlarıalkol nasıl başlaralkol nasıl başlar ve zararlarıalkol sonucu oluşan kaza resimlerialkol uyuşturucu ve kaza resimlerialkol ve uyuşturucu kullanan kişinin hareketlerialkollü araba kullanmanın zararlarıalkollü araç kullandığımızda tehlikeleri neler oluralkollü araç kullanma ve uyuşturucu kullanmanın etkilerialkollü araç kullanma ve zararlarıalkollü araç kullanma zararlarıalkollü araç kullanmanın sakıncalarıalkollü araç kullanmanın tehlikesialkollü araç kullanmanın zararlarıalkollü araç kullanmanın zararları kompozisyonalkollü araç kullanmanın zararları ödevalkollü içecekler ve uyuşturucu maddelerin sağlık açısından zararlarıalkollü içeceklerin saglık açısından ne gibi zararı vardıralkollü içeceklerin sağlık açısından ne gibi zararları vardır?alkollü içeceklerin sağlık açısından zararlarıalkollü içeceklerin ve uyuşturucu maddelerin sağlık açısından zararlarıalkollü içeceklerin ve uyuşturucu maddelerinin sağlık açısından zararlarıalkollü içeceklerin ve uyuşturucu sağlık açısından zararlarıalkollü içeceklerin ve uyuşturucunun sağlık açısından zararlarıalkollü içiceklerin ve uyuşturucu maddelerin sağlığa zararlarıalkollü içiceklerin ve uyuşturucu maddelerin sağlığa zararları kısaalköllü içki ve uyuşturucu maddelerin trafikteki zararlarıalkollü iken araba kullanmanın zararlarıalkollü iken araç kullanamanın zararlarıalkollü iken araç kullanmanın zararlarıalkollü iken taşıt kullanmanın zararlarıALKOLLÜARACKULLANMAK COKZARARLIDIRalkolü araç kullanma zararlarıalkolü araçkullanmanın zararlarıalkolü içeceklerin ve uyuşturucu maddelerin sağlık açısından zararlarıalkolün etkisi kaç saat sonra geçeralkolün saglık açısından zararlarıalkolün trafiğe verdiği zararlaralkolun trafikteki zararlarıiçkinin trafiğe verdiği zararlarPopüler Sağlık Yazılarıresimli uyuşturucu kullanmanın zararlarıtrafikte alkol kullanmanın zararlarıuyuşturucu ve alkolün trafik kazalarına etkileri

0 yorum yapılmış


    Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/acilservis.pro/httpdocs/wp-content/themes/acilservis/inc/function-opt.php on line 949
  1. avatar

    çookk güzel açıklamalar yapılmışş

    selin04-20 18:53

Alkollü Araç Kullanmanın Zararları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.