Alkolizm

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Alkolizm yalnız bir alışkanlık mı yoksa Bir düşkünlük müdür?
Alkolizm genellikle bir alışkanlık halinde başlar ve sonradan bir iptilâ haline gelir.

Alkolizm bir iptilâ hâline nasıl gelir?
Vücut anlaşılamayan bir sebepten dolayı bir yatıştırıcıya gerçek. bir ihtiyaç duyar ve sonunda büyük çoğunluğu da bir tiryakiliğe tutularak artık onsuz edemez.

Gerçek bir alkolik ile çok içki kullanan kişi arasında ayırım nasıl yapılabilir?
Gerçek bir alkolik, fazla içki içen bir kişi olup onun içkiye ihtiyacı ve bağlılığı o derece bir safhaya varmıştır ki, belirli aklî dengesizlikler, sıhhatinde fizikî ve aklî karışıklıklar kendilerini göstermeye başlamışlardır. Bu hasta sosyal ve ekonomik sahada artık normal bir şekilde faaliyet gösteremez.

Fazla içki kullanan kişi ile alkolik arasında başka ayırdedici belirtiler var mıdır?
Evet. Alkolik sabahları da içki almak zorunluluğunu duyabilir ve onun geçici olarak şuurunu kaybetme periyodları olabilir. Bu şuurunu kaybetme periyodları hafıza kaybı (amnezi)’na sebep olur ve bu genellikle fazla miktarda içki almaktan ileri gelir. Hasta bu gibi olaylarda, içki alma periyodunda olup bitenleri hiçbir şekilde hatırlayamaz.

Gerçek alkolizm devamlı içki kullanmaktan mı ileri gelir yoksa bazı kişilerin alkolizme karşı tabiî meyilleri mi vardır?
Son bilimsel araştırma ve çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre bazı alkoliklerin bünyevî yetersizlikten dolayı alkolik oldukları görülmüştür. Bu yetersizliğin ya fizikî veya psikolojik sebeplerden olabileceği ileri sürülmüştür. Bu yetersizlik onları alkolizme doğru itmektedir. Ancak.bu temayül fazla içki aldıktan sonra kendisini göstermektedir. Bu tür bünyevî yetersizliği olan bir kişi, hiç içki kullanmadığı taktirde hiçbir zaman alkolik olmayacaktır.

Alkolizmin sebepleri nelerdir?
Bunun başlıca fizikî nedeninin vücuttaki metabolik bir değişiklik olduğu tahmin edilmektedir. Bu metabolik değişiklik, kişinin alkole bağlı olmasıyla devamlı alkol almasından ileri geldiği sanılmaktadır. Başlıca psikolojik nedenlerin, aşın kuruntu ve depresyon olduğu görülmektedir. Bu durumda alkolik, fazla içki içmekle bu depresyondan kurtulacağını umut etmekte veya hoş olmıyan hallerin gerçekliliğinden bir kaçış aramaktadır.

Alkolizm bir aile hastalığı olabilir mi?
Evet. Bir kere bünyenin alkolizme meyilli olması kalıtım yoluyle gelmiş bir hal olabilir. Sonra çocuklar bunalımdan kurtulmak ve gerçekten kaçmak için alkole başvurma usullerini anne ve babalarından görmüş ve öğrenmiş olabilirler. Nedeni ne olursa olsun, alkoliklerin büyük çoğunluğunun anne ve babalardan biri veya ikisi de alkolik olduğu tesbit edilmiştir.

İçki içen bir kişinin alkolik olmasına mâni olma çareleri var mıdır?
Evet. Alkolik olma belirtilerinin vaktinde görülmesiyle. Bir günü sona erdirmek için alkolsüz yapamıyacağmı ve özellikle zor durumlarda alkole başvurma ihtiyacını hisseden kişi bu iptilânm daha ileri gitmesini engellemek için adımlar atması gereğini anlamalı, takdir ve kabul etmelidir. Böylece, derhal başvurulacak gerekli psikolojik ve tıbbî tedavi yollariyle düşkünlüğün önüne geçmek mümkün olacaktır.

Bir kişide alkolik olma temayülü olup olmadığını gösteren fizikî şartlar mevcut mudur?
Bazı araştırmacılara göre alkollikliğe meyilli olanlarda kan basıncı düşük olmakta, kas gerilimlerinde artış bulunmakta ve bazı bezlere ait yetersizlikler görülmektedir. Ancak alkole düşkün olabilecek bir kişide bu belirtilerin hiçbirinin bulunmamasının da normal olduğu kabul edilmektedir.

Fazla alkol almakla hangi organlar daha çok zarar görmektedir?
Karaciğer ve mide. Karaciğer sirozunun karakteristikleri ciğer hücrelerinin yağlanarak hasar görmesinden ileri gelmesidir ve sonunda ölüme kadar gider. Sinir sistemi peptik ülserleri de bir dereceye kadar fazla alkol alınmasından ileri gelebilir. Kronik gastritit’in ise bazı hastalarda fazla alkol alınmasından ileri gelmiş olduğu kesin oarak tesbit edilmiştir.

Günümüzde kullanılmakta olan testler, bir kişinin alkolün tesiri altında olup olmadığını tesbit etmekte ve sıhhatli tanımlamalar yapmakta mıdırlar?
Evet, alkol için yapılmakta olan kan testi kusursuz sonuçlar vermektedir. Nefes yoluyle yapılan testler de başarılıdır. Kanda alkol belirli bir dereceyi aşmış olduğu zamanlar, o adamın sarhoş olduğu kabul edilebilir.

Alkolizmin çağdaş tedavisi nedir?
Bu tedavi hem tıbbî, hem de psikiyatriktir. Alkolikler, hissi dengesizliği bulunan kişiler olarak kabul edildiklerinden tek olarak veya gruplar halinde psikoterapi tedavisine tâbi tutulmaları gerekmektedir, ilâç olarak en çok kullanılanlar, tansiyonu azaltmak için verilen yatıştırıcılardır. Ayrıca antabuse deverilmektedir.

Antabuse nedir?
Antabuse, vücuttaki metabolizmi değiştirerek hastanın alkole tahammül etmemesini sağlamaktadır. Antabuse alırken hasta alkol alırsa fena halde rahatsızlanır.

Alkolizm tedavisinin iyileşme oranı nedir?
Genellikle tedaviye başvuran bütün alkoliklerin, ilerlemiş durumda olanlar da dâhil, yaklaşık yarısı âcil tıbbî müdahale ile eski hallerine gelebilirler. Diğer taraftan tedaviyi cidden isteyen ve tedavi isteği kuvvetli olan bir hastanın iyileşme şansı % 90 olarak kabul edilmektedir ve hastalığın ilerleme derecesi bu gibi hastalarda rol oynamamaktadır.

Kandaki alkol miktarını ölçen “sarhoşluk-metre” testi.
Hastadan kan alarak bunu kimyasal analize tâbi tutmakla kandaki alkol miktarı yaklaşık kusursuz bir şekilde hesaplanabilir. Bu sistem kanunî bakımdan bazen kabul edilmemesiyle beraber sarhoşluk ve içkisizlik arasında ayırım yapabilmek için çok yararlı olmuştur.

Bazı ülkelerde bulunan “Anonim Alkolikler” teşkilâtı alkolizm tedavisinde ne derece faydalı olmuştur?
Bu “dert kardeşleri teşkilâtı” alkolikler tarafından, alkolikler için kurulmuş olup, özel kodları ile alkolizm tedavisinde çok yararlı olmuştur. Bu teşkilât hiçbir tıbbî müdahaleye başvurmadan ve hiçbir ilâç veya yatıştırıcı kullanmadan tedavi yoluna gitmekte olduğundan, problemi psikolojik ve sosyal yönlerden ele almıştır.

Tedavi olmuş alkolikler hangi oranda yeniden kendilerini içkiye kaptırırlar?
Alkolikler hiçbir zaman tedavi olmuş veya kontrol altına alınmış sayılamazlar. “Bir kere alkolik, her zaman alkolik” deyimi doğrudur. Kontrol altına alınmış bir alkoliğin tek bir içki içmesi onu yeniden kontrolsüz içki kullanmasına itebilir.

“Delirium tremens” nedir?
Çok fazla içki alan kronik bir alkoliğin girmiş olduğu had psikozlu durumdur. Belirtileri; gördüğü sancılardasın heyecan, travma, ve bitkinliktir. Tedavi edilmediği takdirde titremeli hezeyan durumu bir alkoliğin ölümüne neden olabilir.

Delirum tremensin tedavisi nedir?
a. Fazla miktarda yatıştırıcı ilâçlar.
b. Alkolü tam olarak kesmek.
c. Damar yoluyle ilâç verilmesi.
d. Yatıştırıcı ilâçlar kullanılması.
e. Bazı vakalarda kortizon grubundan ilâçlar yararlı olmaktadır.

Alkolizm adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.