Alerjik Kontakt Dermatit Nedir

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Alerjik Kontakt Dermatit Nedir

Alerjik kontakt dermatit bir ajanla temas olduğunda gecikmiş tip (hücre­sel) aşın duyarlılık reaksiyonu sonucu deride görülen egzematöz bir dö­küntüdür.

Klinik özellikler

“Allerjenle” deri temasının olduğu yerlerde döküntüler gelişir. Ancak ba­zen, bilinmeyen nedenlerden dolayı bu sınırların dışına da çıkar. Reaksi­yonun şiddeti ve hızı kişiye göre çok değişkendir. Çok akut olduğunda so­rumlu madde ile temastan birkaç saat sonra reaksiyon oluşur. Bunun gibi reaksiyonlar örneğin Amerika’da sık görülen “zehirli sarmaşık” ile temas durumunda oluşur. İlk başta kaşıntı olur ve etkilenen alan kızarmaya, şiş­meye ve vezikül oluşturmaya başlar. Daha sonra alan pullanır ve fissürler oluşur.

Çok sayıda madde, allerjik kontakt dermatit yapabilir. Nikel dermatit’i en yaygın görülenlerindendir. Birleşik Krallık’da kadınların %5’i nikele duyarlıdır. Duyarlı kişiler, nikelin bulunduğu paslanmaz çelik maddelerini kullanamaz ve çelik düğmeler altında döküntü gelişebilir. Nikele duyarlı olanlar “dikromat” ve diğer kromat tuzlarına karşı da reak­siyon geliştirebilir.

Diğer örnekler, silgideki kimyasal maddeler örneğin merkaptobenzti-azol (MBT) ile tiuram ve formalindir. Bazen allerjiler boyalara karşı da gelişebilir. Boyalara karşı allerjileri olan kişilerin giydikleri elbiseleri de dermatit yapabilir. Lanolin (koyun yünü yağı, birçok krem ve merhemde bulunur) ve parfümler de kozmetik kullanım sonrası allerji yapabilir. Etilendiamin, vioform, neomisin ve lokal anastezikler de bazen topikal krem veya merhem kullanımından sonra dermatit yapabilir. Boyalar (siyah saç boyası parafenilendiamin gibi) da alerjik kontakt dermatit yapabilir . Bazı maddeler duyarlılık oluşturdukları bilinmesinden dolayı genellikle topikal olarak kullanılmaz. Örneğin penisilin ve sulfonamidler.

Hastalığın Seyri ve Epidemiyolojisi

Allerjik kontakt dermatit çok sık görülür. Ancak, primer irritan dermatit kadar sık değildir. Çocuklarda ve yaşlılarda nadirdir. Bütün ırklarda görü­lür ama zencilerde daha az rastlanır.

Allerjik kontakt aşırı duyarlılığın tanısı

Uygun anamnez ve tüm tutulan alanları tespit edecek dikkatli bir muaye­ne çok önemlidir. Alerjik kontakt dermatitin tanısında kesin yöntem deri yama testidir. Bu testte olası allerjenler 48 saat boyuca deri ile temasta bı­rakılır. Allerjenler kaldırıldıktan 48 saat sonra deri alanı incelenir. Pozitif testlerde uygulanan bölgede eritemli, şişme ve veziküller oluşturan bir eg-zematöz lezyon gelişir. Pratikte yanlış-pozitif primer irritan reaksiyonları önlemek için, allerjenler düşük konsantrasyonlarda kullanılır.

Çoğu zaman uygun konsantrasyonlarda en sık görülen allerjenlerden oluşan bir grup uygulanır.

Alerjik Dermatit; Patoloji ve Patogenez

Duyarlılığı oluşturan kimyasal madde (antijen) stratum korneumu geçer ve epidermisin Langerhans hücrelerinde tutulur. Sonra anti­jen Langerhans hücrelerinde “tanınır” ve periferik lenf düğümlerinde T lenfositlerine geçer. Burada bazı T hücreleri özel “bellek” oluşturur ve bunların sayısı artar. İnsanlarda bu duyarlılık süreci 10-14 gün sürer. Bun­dan sonra aynı antijen deriye temas ettiğinde “belleği” olan T lenfositleri temas bölgesine toplanır ve epidermiste hasar oluşturan sitokin ile medi-atörleri salarak egzematöz reaksiyona neden olur.

Alerjik Kontakt Dermatit Tedavisi

Sorumlu maddeyi tespit etmek ve tekrar temasını önlemek çok önemlidir. Antijen ortadan kalktıktan sonra çoğu zaman egzema hızla geriler. Hafif veya orta potentli topikal kortikosteroidlerin ve yumuşatıcıların kullanımı egzemanın iyileşme hızını arttırır.

Alerjik Kontakt Dermatit Nedir adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.