Alerji Nedir, Bronşit Astım Hastalıkları

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Alerji Nedir, Alerji Tedavisi, Alerji Testleri, Alerji Bronşit Astım

Alerji, herkes için başka bir anlam taşır. Günlük dilde, insanlar kendilerine iyi gelmeyen her şeye karşı alerjik olduklarını sanırlar. Tembel birinin “işe alerjisi” olduğu söylenebilir; öte yandan işi başından aşmış bir koca, kayınvalidesine alerjik olduğundan yakınır. Ancak tıbbi dilde alerjinin çok belirli bir an lamı vardır: Alerji, genelde insanlara zararlı olmayan bir maddeye vücudun gösterdiği rahatsız edici tepkidir.


En bilinen alerjiler astım, egzema ve saman nez lesi olmakla birlikte, ilerde göreceğimiz gibi artık bir çok şikâyet alerjiye bağlanmaktadır. Yiyecekler, po len, sporlar, böcek sokmaları, hayvan tüyü ve kimya sal maddeler, duyarlı kişilerde alerjiye yol açabilecek maddelerden bazılarıdır.

Alerjilerin gerçek nedeni, bugün bile tam olarak bilinmemektedir. Örneğin baharda bir sınıf dolusu ço cuktan neden yalnızca iki veya üç tanesinin alerjiden şikâyetçi olduğunu bilmiyoruz. Aynı biçimde 100 ki şiden neden ancak birinin aspirin alır almaz ürtiker döktüğünü veya astım krizine yakalandığını açıklayamamaktayız. Gene de nedenleri ne olursa olsun aler jik reaksiyonları kontrol altında tutmak için çeşitli tıb bi tedaviler vardır. Öte yandan bireylerin de alerjile re karşı alacakları önlemler bulunmaktadır.

Alerji Belirtileri, Çocuklarda Alerji, Alerji Hastalığı

Alerjiler, vücudun herhangi bir yerini etkileyebi lirler, neyse ki çoğu alerji hastaları bir anda yalnızca bir veya iki alerjik reaksiyondan etkilenirler.

Burun’daki alerji belirtilen, tıkanıklık, kaşınma, hapşırma veya akmadır. Bu belirtilerin nezleden farklı yönü, daha uzun sürmeleri ve burun salgılarının da ha sulu olmasıdır.

Göğüs’te alerji belirtileri kuru öksürük ve hırıltı dır. Hırıltı, astımlı hastaların nefes vermeye çabalar ken çıkardıkları sestir. Bu hastaların soluk almadaki güçlüğü, bronşlarının iltihaplı olması ve soluk alma ya yarayan bu hava borularına kramp girmesidir (ba­cağa giren bir kramp gibi). Astımım nedenlerinden ancak biri, akciğerlerdeki bu alerjik reaksiyondur; di ğer nedenlerin başında enfeksiyon, üzüntü veya bun ların karışımı gelir.

Alerji Çeşitleri Deri’deki alerjiler çeşitlidir. En başta “egzema” veya “atopik dermatit” sayılabilir. Bu hastalık, genel likle küçük çocuklarda deride kaşıntıya veya kabuk laşmaya neden olur: Bu durum özellikle yüzde, bo yunda ve kol ve bacakların eklem yerlerinde görülür. Başka bir deri alerjisi de “ürtiker”dir. Ürtiker, deride oluşan, böcek sokması veya diken batmasına benzeyen ortası beyaz, çevresi kırmızı kaşıntılardır.

“Kontakt dermatit” ise derinin, alerjiye yol açan maddeyle temas eden yüzeylerinde görülen ve su toplayan kaşıntılı iltihaplanmalardır.
Mide ve bağırsaklardaki alerjik reaksiyonların be lirtileri diyare, bulantı, mide ağrıları ve yellenmedir. Alerjik Hastalıklar

Göz’de alerji belirtileri ise, kaşınma, göz akında kızarma ve göz yaşarmasıdır. Genellikle her iki göz de etkilenir.
Kulak’taki alerjiler geçici veya bölümsel sağırlı ğa yol açabilir. Bu sağırlığa, kulakta biriken sıvılar ne den olur. Bazı hallerde kulakta akıntı görülür.
Son yıllarda alerji uzmanlarından bazıları, alerji lerin beyin ve sinir sistemini de etkilediğine inanmak tadırlar. Bunun sonucunda baş ağrıları, depresyon, asabiyet, anksiete ve nöbetler gibi belirtileri de aler jiye bağlamaktadırlar. İdrar kesesi ve yatak ıslatma sorunları bile alerjiye bağlanmaktadır. Bu konudaki tartışmalar sürmektedir: Bazı alerji uzmanlarına gö re bu hastalıklara pek seyrek olarak alerji neden ol maktadır. Oysa başka uzmanlar, alerjiyi bu sorunla rın en önde gelen nedeni olarak görmektedir. Ama göreceğiniz gibi, bu şikâyetlerin alerjilerden kaynak lanıp kaynaklanmadığını saptamak için kolay yöntem ler vardır.Alerjilerin en önemlisi, insan yaşamını tehlikeye sokabilecek olan anafilaksis durumudur. Çok seyrek rastlanan bu alerjinin belirtileri, akut şok’a benzemek tedir. Solunum yolları tıkanır ve tansiyon aniden düşer. Genellikle de hastayı hayata döndürmek için bir adrenalin iğnesi yapmak gerekir

Alerji Nedir, Bronşit Astım Hastalıkları adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.