Alerjen Alerjide Bagisiklik Tedavi

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Beklentiler

Bağışıklık tedavisi için iyi bir aday olarak görüldüğünüzde en­jeksiyonlar başlar. Alerji yaygın biçimde birden fazla madde­ye karşı geliştiğinden, yapılan iğnelerde birkaç alerj en birlikte verilir. Alerjenler başlangıçta son derece sulandırılmıştır. Sey­reltme genellikle 1.000:1 dolayındadır; ama seyreltme daha ileri götürülerek 10.000:1 gibi oranlar da kullanılabilir.

İğneden sonra hekimin muayenehanesinde bir süre (genel­likle 20 dakika kadar) kalmanız gerekir; çünkü iğneye karşı bir tepki gelişebilir. Sonuçta vücudunuza verilen madde sizde aler­ji yapan maddedir. Bu nedenle tedavi sırasında iğneye karşı ha­fif, yerel tepkiler, olasılıkla enjeksiyon bölgesinde şişme görü­lür. Muayenehaneden ayrıldıktan sonra başka belirtiler gelişirse, hekiminizi arayıp bu tepkiler hakkında bilgi verin. Soğuk kompres ve antihistaminikler yerel şişmeyi azaltır. Ama önce­likle hekiminizin görüşlerini almanız daha yerinde olacaktır.

Vakaların yaklaşık yüzde 10’unda genel, yani sistemik tep­ki ortaya çıkabilir. Bu durum enjeksiyon bölgesinin uzağında kurdeşen dökme biçiminde olabileceği gibi, daha ciddi bir hal de alabilir. Göğüste sıkışma, solunum güçlüğü, baş dönmesi, dil ve dudaklarda şişme, tam bir çöküntü hissi gibi belirtilere yol açabilen anafilaksi de gelişebilir. Böyle bir durumla daha çok tedavinin ba­şında ya da enjeksiyon çözeltilerinin yenilenmesi sırasında karşılaşılır. Bağışıklık tedavisinin hekim gözetiminde, anafilaksiye müdahale edilebilecek donanımın bulunduğu bir kli­nikte yapılması son derece önemlidir. îğne olmadan önce bu koşulların sağlanıp sağlanmadığını soruşturun.
Bağışıklık tedavisi genel olarak çok güvenlidir; ama riskle­ri vardır. ABD’de her yıl birkaç kişi yapılan iğneye karşı geli­şen anafilaktik tepki nedeniyle ölmektedir. Bu da her üç mil­yon iğnede bir ölümcül olaya denk düşen bir orandır.

Tedavi için genellikle en az 16-20 hafta boyunca haftada bir ya da iki iğne yapılır, işler yolunda giderse, dört-altı ay içinde hafif bir düzelme hissedilir. Ama bu her zaman böyle olmaz.

Bazen en yüksek düzeyde düzelmenin sağlanması iki-üç yılı bulur. Alerji uzmanı durumdaki düzelmeleri belirlemek için hastayı en az yılda bir kez değerlendirir.

Vücudun verdiği tepkiye göre hekim her enjeksiyonda alerjen miktarını yavaş yavaş artırır. Aylara yayılan bu süreç için­de başlangıca göre 1.000 kez daha güçlü bir çözelti düzeyine ulaşılması hedeflenir. Bu düzey alerjene karşı gerçek bir tole­rans gösterildiğinin açık bir işaretidir. Ama süreç her zaman düz bir çizgi izlemez. Tedavinin bir noktasında vücudun aler­jene ters bir tepki vermesi olasıdır. Bu durumda alerji uzmanı vücuda kendi düzeni içinde tolerans oluşturma şansı verebil­mek için süreci yavaşlatabilir.

En az seyreltilmiş çözeltiyle yapılan enjeksiyonların vücut tarafından kabul edilmesinden sonra idame aşamasına geçilir.

İğneler düzenli biçimde (her iki-dört haftada bir) sürdürülür; ama doz yaklaşık aynı düzeyde kalır. İdame aşamasının uzun­luğu bağışıklık sisteminin davranışına bağlıdır. Alerji uzman­larının çoğu alerji belirtilerinin kaybolmasının üstünden bir yıl geçene kadar beklemeyi yeğler ve ancak ondan sonra tedaviyi durdurma kararı verir. Bütün süreç dört-altı yıl sürebilir.
Bağışıklık tedavisi herkeste işe yaramaz. Tedaviden yarar elde edilemiyorsa, iğneleri sürdürmenin anlamı yoktur. Üste­lik böylesi bir tedavinin oldukça pahalıya çıkacağı da ortada­dır. Yalnız maliyet konusuna bir başka açıdan da bakılabilir. Bağışıklık tedavisinin başarılı olması halinde alerji belirtileri­ni uzun süre hissetmeyeceğiniz için, bu amaçla yaptığınız ilaç harcamalarınız da bitmiş olacaktır.

Enjeksiyonlar bittikten sonra alerjiden ötürü pek az sıkıntı duyarak uzunca bir süre rahat edebilirsiniz. Bu zaman dilimi aylar, yıllar ya da hayatınız boyunca sürebilir. Birçok kişide hafif düzeyde yeniden alerji belirtileri ortaya çıkar. Bağışıklık sisteminizin alerjeni hâlâ yabancı bir saldırgan olarak gördü­ğünü unutmayın. Bağışıklık tedavisinin yarattığı IgG antikor­larının es geçtiği alerjenler IgE antikorlarına yakalanarak vü­cudun tepki vermesine yol açar. Neyse ki belirtiler genellikle eskiye göre çok daha hafiftir ve ilaçla tedavi edilebilir. Belir­tiler şiddetlenirse, durum denetim altına alınana kadar yeniden alerji iğnelerine başvurmak gerekecektir.

Görüldüğü gibi, bağışıklık tedavisinin ciddi yetersizlikleri vardır. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce içinde bulundu­ğunuz durumu değerlendirmeli, yapacaklarınıza değip değme­yeceğini iyice tartmalısınız. Alerji belirtileri sağlığınızı ya da günlük yaşamınızı ciddi biçimde tehdit etmiyorsa, bağışıklık tedavisi size uygun olmayabilir.

Doğal olarak araştırmacılar alerji tedavisini iyileştirmenin yollarını araştırmaktadır. Gelecek günler alerjenlere karşı ger­çekten bağışıklık sağlayabilecek gerçek aşılara gebedir.

Alerjen Alerjide Bagisiklik Tedavi adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.