Akut Miyokard Enfarktusu

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Miyokard Enfarktüsü

Tanım: Bir ya da daha fazla koroner arterde kan akımının azalma­sına bağlı olarak miyokardda iskemi ve nekroz oluşmasıdır. Miyo­kard enfarktüsüne yol açan neden sıklıkla koroner arterlerin athe-rosklerozu trombozu, embolisi, spazmı, hipertansiyon nedeniyle miyokardın oksijen gereksiniminin artması ve hipotansiyon nedeniyle miyokarda olan kan akımının azalmasıdır.

Belirti ve Bulgular

Miyokard enfarktüsünün en tipik belirtisi göğüs
ağrısıdır. Göğüs ağrısı;
Göğüs ortasında, substernal bölgededir. Boyun çene ve kollara yayılabilir.
Ani başlar.
Anjinal ağrıya göre daha şiddetli ve uzun sürelidir.
İstirahatle geçmez.
Ezici, sıkıştırıcı tiptedir. Pozisyon ve solunumla değişmez.
Koroner vazodilatör ilaçlara yanıt vermez.
Dispne, çarpıntı, bulantı kusma ve panik hissi ağrıya eşlik edebilir.

Tanı: Tanı için; Ağrı öyküsü, EKG’de ST yükselmesi, Q dalgası oluşması, T dalgasının negatifleşmesi CPK, LDH düzeylerinde artış tipik değişikliklerdir.

Akut Dönemde Tıbbı Tedavi ve Hemşirelik Bakımı

Hasta derhal koroner yoğun bakım ünitesine yatırılmalıdır. Hastaya acilen yapıl­ması gerekenler şunlardır; IV damar yolu açılır, Ağrı için narkotik analjezik verilir, Oksijen verilir.
Miyokard iskemisine bağlı ritm bozukluklarının izlenebilmesi için hasta monitöre bağlanır. Temiz hava yolu ve ventilasyon sağlanır.
Fawler pozisyonu verilir. Bir sakıncası yoksa pozisyonu iki saatte bir değiştirilir.
Hastaya günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olunur. Sürgü verilirken ıkınmaması gerektiği anlatılır ve hasta odada yal­nız bırakılmaz.
Konstipasyon gelişmemesi için gereken önlemler alınır. Hasta mutlaka stresten korunmalıdır. Miyokardın perfüzyonunun sağlanabilmesi için; IV yolla doku plazminojen aktivatörü (t-PA) IV yolla streptokinaz İntrakoroner streptokinaz
Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA) yöntemleri kulanılabilir.

PTCA (Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti)

Daralmış koroner arterin lümen çapını artırmak amacıyla uygulanan bu iş­lemde kardiyak kateterizasyon tekniği ile asendan aorta yoluyla da­ralmış koroner damar içine anjiyoplasti kateteri yerleştirilir. Kateter-deki balonların 3-5 saniye için şişirilmesiyle darlık genişletilir. İşlemin etkisini değerlendirmek için anjiyografinin tekrar edilmesi gere­kir. İşlem sonrası hastanın izlenmesi ve bakımı kalp kateterizasyo-nunda olduğu gibidir.
Akut dönemde ritm bozuklukları ve kardiyojenik şok tedavisi için; Antiaritmik ajanlar, Vazopresörler, İnotropik ajanlar, İntraaortik balon pompası uygulanabilir.

Komplikasyonlar

Miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda gelişe­bilecek komplikasyonlar; Aritmiler,
Konjestif kalp yetmezliği, Kardiyojenik şok, Tromboembolizm,
Postmiyokardiyal enfarktüs sendromu (fibrinöz perikardit) Ventriküler anevrizma ya da kalp rüptürüdür.

Akciğer Emboli ve Enfarktüsüakut miyokard enfarktüsü nedir hemşirelik bakımı nelerdirakut miyokard infarktüsünde hemşirelik bakımıaritmiler ve hemşirelik yaklaşımıenfarktüsün nedeni nedirhangi miyokard enfarktüsü daha tehlikelihemşirelik tanısıhemşirelik tanısı aritmi nedenihipovolemik şok tedavisi anlatan videolarKALP KRİZİNDE HEMŞİRELİK BAKIMIkateter lümen çapıMİYOKARDmiyokard enfarktüs nedirMİYOKARD ENFARKTÜSÜmiyokard enfarktüsü hemşırelık bakımımiyokard enfarktüsü nedenimiyokard enfarktüsü nedenleri nelerdirmiyokard enfarktüsü nedirmiyokard enfarktüsü tanı ve tedavisimiyokard enfarktüsü tedavi ve hemşirelik bakımımiyokard enfarktüsü ve hemşirelikmiyokard enfarktüsü ve hemşirelik bakımımiyokard enfarktüsünün hemşirelik bakımımiyokard enfarktüsünün sebeplerimiyokard infarktüsü belirtilerimiyokard infarktüsü hemşirelikmiyokard infarktüsü komplikasyonları ve hemşirelik bakım amaçlarımiyokard infarktüsü nedenleri belirti ve bulgular tedavmiyokard infarktüsü tanımmiyokard infarktüsü tedavi ve hemşirelik bakımımiyokard infarktüsü ve hemşirelik bakımımiyokard infarktüsündemiyokard infarktüsünde hemşirelik girişimlerimiyokard infarktüsünde hemşirelik tanılarıMiyokard İnfarktüsünün belirtisimiyokard infarktüsünün nedenlerimiyokarda enfarktüsümiyokardi enfarktüsümiyokart enfarktüsü nedenlerimiyokart enfarktüsü tedavi ve hemşirelik bakımımiyokart infarktüsü geçirmiş hastalarda kanam zamanı ve hemşirelik bakımımıyokard enfarktusunde hemsırelık bakımımyokard enfarktüsü nedenlerimyokard enfarktüsü VE HEMŞİRELİKmyokart enfarktüsünde tedavi ve hemşirelik bakımıtanısı ve tedavisi

Akut Miyokard Enfarktusu adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.