Akut Çocukluk Dönemi Lösemisi, All ,Kan Kanseri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Tanım

Lenfoblastlara benzeyen olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin
sayısında artışla karakterize ilerleyici , kötü huylu bir
hastalıktır.

Nedenleri,Görülme sıklığı,Risk
faktörleri

ALL çocukluk dönemi lösemilerinin % 80 inden sorumludur. 3-7
yaşları arasında sıktır. Erişkinlerde de görülebilir ve tüm
erişkin lösemilerinin % 20 ini oluşturur.

Akut lösemilerde kötü huylu hücrelerde olgunlaşma ve
farklılaşma fonksiyonu kaybolmuştur. Bu hücreler hızla
çoğalıp normal hücrelerin yerini alırlar. Habis hücreler
normal kemik iliği elemanlarının yerini aldıkça kemik iliği
yetmezliği gelişir. Normal kan hücrelerinin sayısında azalma
olduğu için kişide kanama ve enfeksiyon şikayetleri başlar.

Çoğu vakada görünür bir sebep yoktur. Bununla birlikte
radyasyon , benzen gibi bazı toksinler ve bazı kemoterapi
ajanları lösemi oluşumuna katkıda bulunur. Kromozomlardaki
anormallikler akut lösemi gelişiminde rol oynayabilir.

Risk faktörleri içinde Down Sendromu , lösemili kardeş ,
radyasyona maruz kalma , kimyasal maddeler ve ilaçlar
sayılabilir.

Hastalık 100.000 kişinin 6 sında görülmektedir.

Korunma

Çoğu vakanın sebebi bilinmediği için korunma yöntemleri de
bilinmemektedir.Toksinlere , radyasyona , kimyasal maddelere
maruz kalınmaması riski azaltabilir.

Belirtiler uzun süreli veya çok miktarda kanama olması

çürüklerin kolayca oluşması burun kanaması dişeti kanaması
adet kanamasında düzensizlikler deri içine kanamalar deri
döküntüsü veya peteşi ( kanamaya bağlı küçük kırmızı
noktalar ) , ekimoz ( çürükler ) gibi deri lezyonları
enfeksiyon yorgunluk sternum hassasiyeti ( sternum: göğüs
kemiği ) solukluk kemik ağrıları veya hassasiyeti eklem
ağrıları ( kalça , diz , ayak bileği , ayak , omuz , dirsek
, el bileği , elin küçük eklemlerinde ağrı ) lenfadenopati
(lenf bezlerinin büyümesi ) açıklanamayan kilo kaybı
dişetlerinin şişmesi ateş egzersizle kötüleşen solunum
güçlüğü çarpıntı

Tanı/Teşhis fizik muayenede büyümüş karaciğer-dalak ,

ekimoz ve kanama bulguları saptanır. beyaz kan hücrelerinin
sayısında anormallikler tam kan sayımı – anemi ( kırmızı kan
hücrelerinin azalması ) ve trombosit sayısında azalma
saptanır. kemik iliği aspirasyonu – kemik iliğindeki hücre
sayısında ve lenfoblastlardaki artışı gösterir. T lenfosit
sayımı hücre yüzey antijeni çalışmaları

Tedavi

Tedavinin amacı hastalığın remisyonudur ( hafifletilmesidir
). Periferik kan sayımı ve kemik iliği normale döndüğü zaman
remisyon sağlanır.

ALL antikanser ilaçların kombinasyonuyla tedavi edilir (
kemoterapi ). Kemoterapinin başlangıcında hastanın 3-6 hafta
hastanede kalması gereklidir. Bunu takip eden kemoterapi
seansları ayaktan verilebilir.

Kemoterapi prednison , vincristine , metotreksat ,
6-merkaptopürin ve siklofosfamid’i içeren 3-8 ilaç
kombinasyonundan oluşur. Ayrıca anemi ve düşük trombosit
sayısını düzeltmek için kan ürünleri vermek gerekibilir.
Gelişen herhangi bir ikincil enfeksiyon için antibiyotik
kullanılabilir.

İyileşme ( remisyon ) sağlandıktan sonra bel kemiği sıvısı (
spinal sıvı ) na saldıran lösemik hücrelerin tedavisi için
omurgaya kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanabilir.

Takibeden tedavi , relapsları ( hastalığın daha da
kötüleşmesini ) önlemeye yöneliktir.

Yüksek doz kemoterapiye veya diğer tedavilere cevap vermeyen
ağır vakalar için önerilebilecek diğer bir tedavi seçeneği
de kemik iliği naklidir.

Prognoz/Hastalığın gidişi çocuklarda erişkinlerden daha

iyi sonuçlar elde edilir. yaklaşık % 95 vakada tam remisyon
sağlanır. Şifa oranı ise % 50-60 tır. erişkinlerin % 80 inde
tam remisyon , % 30-50 arasında şifa sağlanır. tedavisiz
yaşam süresi yaklaşık 3 aydır.

Komplikasyonlar/Riskler şiddetli enfeksiyonlar ALL nin

kötüleşmesi yaygın damar içi pıhtılaşma

Doktorunuza başvurun şüpheli ALL belirtileri gelişirse

kişide ALL ile ilgili sürekli ateş veya diğer enfeksiyon
belirtileri ortaya çıkarsa …

Akut Çocukluk Dönemi Lösemisi, All ,Kan Kanseri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.