Ak Sigorta Bireysel Sağlık Sigortası Küçük Müdahale Teminatı

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’nde 150 birimin altına kadar olan girişimler ile müşahade altına alınma, pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen verilmesi, abse derenajı, mide yıkama, lavman, sonda takma, tırnak çekme, taş kırdırma (ESWL), koterizasyon uygulaması, ben alımı, PUVA tedavisi, somnoplasti, krioterapi uygulaması, derideki yaraların dikişi, gözden yabancı cisim çıkarılması gibi genel veya lokal anestezi altında veya anestezi olmadan tedaviye yönelik olarak yapılan tüm küçük müdahaleler ve sarf malzemeleri , ayakta veya yatarak gerçekleşmiş olmasına bakılmaksızın, ilgili teminatlar kapsamında değerlendirilecek olan teşhis giderleri hariç olmak üzere, poliçede belirtilen Küçük Müdahale Teminatı yıllık limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenir. Küçük Müdahale Teminatı kapsamında yapılacak işlemlerde girişim sırasında kullanılacak malzeme, ilaç, pre- op kan tahlili ve müdahaleyi yapan doktor ücretleri bu teminattan karşılanır.

Ayakta Tedavi teminatı olmayan poliçelerde küçük müdahale ile ilgili olsa dahi; işlem öncesi ve sonrası yapılabilecek her türlü tanı amaçlı tetkik ile reçete edilen ilaçlara ait giderler poliçe kapsamında değildir.Ancak sigortalının hastaneye başvurmasına neden olan acil sağlık durumu (hayati bir tehlikeye neden olabilecek rahatsızlık), kaza ve cerrahi müdahale gerektiren rahatsızlıkların teşhisine yönelik giderler poliçede belirtilen Acil Teşhis Giderleri Teminatı limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenir.

Bu teminat kapsamında yapılan işlemin lokal veya genel anestezi altında yapılmasına bakılmaksızın ameliyathane açılış ve ameliyathane ile her türlü gideri ödenmez.

Anlaşmalı kuruma dışarıdan gelen veya anlaşmasız kurumlardaki hekim ücretlerinin yapılan işlemin TTB Asgari Fiyat Tarifesi’ndeki karşılığının 2 katı katına kadar olan tutarından varsa iştirak oranı düşüldükten sonra kalan kısmı ödenir. TTB Asgari Fiyat Tarifesinde belirtilmeyen işlemlerin hekim ücretleri için TTB’nin görüşü alınır.

Ak Sigorta Bireysel Sağlık Sigortası Küçük Müdahale Teminatı adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.