aerıus 5 mg

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

İlaç Etken Maddesi
Desloratadin

AERIUS 5 MG 20 FİLM TABLET, İthal, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Alerjik rinit. Burun tıkanıklığı, gözlerde kaşınma, yaşarma ve kızarıklık tedavisinde.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kullanımı kontrendikedir. Parasetamol ‘e hipersensitivitesi olanlarda, zayıf böbrek veya karaciğer fonksiyonuna sahip olanlarda kontrendikedir. Klorfeniramin maleat 6 yaşından küçük çocuklarda santral sinir sisteminin paradoksal stimulasyonuna sebep olabilir. Fenilefrin şiddetli hipertansiyonu veya ventriküler taşikardisi olan ayrıca fenilefrine hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir. Fenilefrin hipovolemik hastalarda tek tedavi yolu olarak seçilmemelidir. İlaç uygulanır iken veya sonrasında hipotansiyon oluşursa ilave hacim yer değiştirme (volume replacement) gerekebilir. Prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstruksiyon, dar açılı glokom, akut astma, hipertroidizm, ağır hipertansiyon, kardiak aritmiler, serebrovasküler hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır. Oksolamin sitrat çocuklarda halusinasyonlara yol açabilir, bulantı ve kusmaya sebep olabilir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Parasetamol normal olarak karaciğerde ve böbrekte P450 enzimi ile metabolize olmaktadır. Terapötik dozlarda kullanılan parasetamol ile oluşan zehirlenmeye rastlanmamıştır. Fakat, yüksek miktarda parasetamol ( 2 mg/kg ) alındıktan sonra hepatik ve renal toksisite oluşabilmektedir. Parasetamolun kronik alınması sonucu kronik böbrek hastalığı ve analjezik nefropati oluşturduğuna ait çok az veri mevcuttur. Sıçanlarda aspirin ile kombine şekilde kullanılan parasetamolun medullar harabiyet oluşturduğu bildirilmiştir. Parasetamolun 7 g veya 150 mg/kg olarak terapötik limitler içinde kronik veya akut aşırı dozda kullanımı ile hepatik nekroz oluşabilir, böyle subakut bir zehirlenmede N-asetilsistein ile başarılı bir sonuç alınabileceği görülmüştür. Parasetamole ait toksik semptomlar kusma, abdominal ağrı, hipotansiyon ve terlemedir. Parasetamolün akut doz aşımına ait en ciddi yan etki doz bağımlı olarak fatal hepatik nekrozdur. Yetişkinlerde 10-15 g parasetamolün tek doz uygulanmasından sonra hepatotoksisite oluşabilir. 25 g doz veya daha fazlası fataldir. Parasetamolle akut zehirlenmede ilk iki gün boyunca semptomlar potansiyel intoksikasyon ciddiyeti göstermez. Sarılık, hipoglisemi, ve metabolik asidozis gibi karaciğer yetmezliğine ait majör belirtilerin görülmesi 3 gün alabilir. Klorfeniramin maleatın plazma konsantrasyonu 20 g/mL’ den yüksek olduğunda toksik etkiler görülür. Alkolle beraber alındığında bildirilen bir olayda ölüm sonrası doku konsantrasyonları : kanda 1.1 g/mL, safrada 1.5 g/mL, beyinde 2.5 g/g, böbrekte 1.4 g/g, karaciğerde 6.6 g/g, akciğerde 5.2 g/g. Kan – alkol oranı ise 1200 g/mL olarak bildirilmiştir. Klorfeniramin maleat 6 yaşından küçük çocuklarda santral sinir sisteminin paradoksal stimulasyonuna sebep olabilir. Fenilefrin şiddetli hipertansiyonu veya ventriküler taşikardisi olan, ayrıca fenilefrine hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir. Fenilefrin hipovolemik hastalarda tek tedavi yolu olarak seçilmemelidir. İlaç uygulanır iken veya sonrasında hipotansiyon oluşursa ilave hacim yer değiştirme (volume replacement) gerekebilir. Akut pankreatit veya hepatitli hastalara uygulanırsa ilaç karaciğer veya pankreasta iskemi artışına neden olabilir. Fenilefrin periferal veya mezenterik vasküler trombozisli hastalarda kullanılmamalıdır, aksi takdirde iskemi artabilir. MAO inhibitörü alanlara verilmemelidir. Bu ilaçların alınması kesilmiş olsa bile 3 hafta geçmeden kullanılmamalıdır. Geriatrik ve hipertiroidli hastalarda veya bradikardi, parsiyel kalp bloğu, miyokard hastalığı veya şiddetli aterosklerozlu hastalarda çok dikkat edilmelidir. Oksolamin sitrat çocuklarda halusinasyonlara yol açabilir, bulantı ve kusmaya sebep olabilir. GEBELİKTE KULLANIM (Kategori C) Hayvanlarda ve gebelerde, kombinasyonu oluşturan etken maddelerin güvenli kullanımı saptanmamıştır. Bu nedenle ilacın gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir. LAKTASYON Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı kontrendikedir. ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ Dikkat isteyen makine kullanan kişilerin bu dönem içinde ilacı kullanmamaları önerilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Duyarlı kişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet, ağız kuruluğu, deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık, iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması, fotosensitivite görülebilir. İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadan kalkar

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamol’ un hepatoksisite riski artabilir. Alkol, fenotiazinler, trisiklik antidepresanlar, klorfeniramin ile birlikte merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkiyi artırırlar. Klorfeniramin’ in antimuskarinik etkisi atropin, amantadin, haloperidol, fenotiazinler, prokainamid, kinidin tarafından artırılır. MAO inhibitörleri klorfeniramin’ in antimuskarinik ve merkezi sinir sistemi depresif etkisini fazlalaştırır. Klorfeniramin; sisplatin, paramonosalisilatlar ve vankomisinin ototoksik etkisini maskeleyebilir. Hepatik enzim inhibitörleri (barbitüratlar) primer parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltabilir. DİAGNOSTİK TEST ETKİLEŞMELERİ – Kan şekeri: Glukoz oksidaz/peroksidaz metoduyla olduğundan daha düşük sonuç alınır. Hekzokinaz/glukoz-6-fosfat dehidrogenoz metoduyla etkileşme yoktur. – Serumda ürik asid: Fosfotungstat metoduyla olduğundan daha yüksek sonuç alınır. – Bentiromid testi sonuçları geçersizdir. Çünkü hem parasetamol hem bentiromid arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asid miktarını etkiler. – Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan, idrarda kalitatif 5-hidroksiindolastik asit (5 HİAA) testi yalancı pozitif sonuç verir. Kantitatif test etkilenmez. – Klorfeniramin allergenlerle yapılan deri histamin testini etkileyerek yalancı negatif sonuç alınmasına yol açar. Test yapılacaksa OLEDRO Tablet 72 saat önceden kesilmelidir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
OLEDRO Tablet: Yetişkinlerde; günde 3 defa 1-2 tablet ; Çocuklarda; 6-12 yaş arasındakilere 8 saat arayla günde 3 defa 1 tablet, 12 yaşından büyük çocuklara, yetişkin dozlarda verilebilir. 6 yaşındaki ve daha küçük çocuklarda kullanılması önerilmez. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Hasta erken görülmüşse kusturulur veya midesi yıkanır. Küçük çocuklarda aspirasyon tehlikesine karşı tedbirli olmalıdır. Katartik (milk of magnesia) verilmesi faydalı olabilir. Daha sonra vakanın seyrine göre genel destekleyici ve semptomatik tedavi (i.v. sıvılar, oksijen) uygulanır. Hipotansiyon varsa vazopressörler kullanılabilir. Ancak adrenalin verilmemelidir. Tansiyonu daha da düşürür. Analeptikler kullanılmamalıdır, konvulsiyonlara sebep olabilir. Oral N-asetilsistein parasetamolün spesifik antidotudur

aerıus 5 mg adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.