adrenalin biofarma 1 mg

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

ADRENALIN BIOFARMA 1 MG 10 AMPUL, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
0.0015 ml Hidroklorik asit dilue Ampul
0.001 g Sodyum metabisülfit Ampul
1 ml Enjeksiyonluk su Ampul
1 mg Adrenalin Ampul

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
1- Asthma bronchialde,
2- Cerrahi müdehalelerde lokal anesteziklerin tesirini uzatmada ve mukoza cilt kanamalarını dindirme,
3- Ani kalp durması halinde,
4- Histamine bağlı allerjileri ortadan kaldırmada kullanılır

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Adrenalin; şok, organik kalp hastalığı, kardiyak dilatasyon, hipertroidizm, hipertansiyon aritmiorganik beyin tahribatlı veya serebral arteriosclerosisinde kontrendikedir. Serebral hemoralijiye sebebiyet verebilirler. Adrenalin’in kapalı açılı glaukomda (angle-closure glaucoma) enjekte edilmesi kontrendikedir. Koroner bozukluğu kaslarda anjinal ataklara sebebiyet verebilirler. Adrenalin’in klorofom, siklopropan ile yapılan anestezi sırasında kullanılması kontrendikedir. Halojenlenmiş diğer anestezikhidrokarbonlar ile (örneğin: Halothane) kullanılacaksa çok büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Parmak, ayak parmağı, burun, kulak ve genital organların lokal anestezisinde kontrendikedir. Ödemlere sebebiyet verebilirler.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
– Yaşlı kişilerde ve piskonörotik hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
– Adrenalin ünsilin sekresyonunu azaltır ve glikojenolizi arttırır. Bundan dolayı şeker hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.
– Koroner arter yetersizliği ve hipertansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
– Koruyucu olarak sodyum metabisülfit taşımaktadır. Sülfit allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
– Doğumda spinal anestezi zamamnında kan basıncını korumak için verilen parenteral ilaç fetusa ait kalp hızınn değişmesine sebep olur ve anneye ait sistolik ve diyastolik kan basıncını 130-180 mm. Hg geçen doğum yapacak kişilerde kullanılmamalıdır.
DİKKAT: İki yaşından küçük çocuklarda verilmesi sakıncalıdır. – Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.
– Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza baş vurunuz.
– Renklenme ve çökme olan ampulleri kullanmayınız.
– Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Adrenalin’e hassas kişilerde ve hipertiroidili hastalarda bazen sıkıntı hissi, nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı, renk solukluğu, uykusuzluk, taşikardi, dermansızlık, baş dönmesi gibi bir takım geçici ve tehlikesiz belirti ve şikayetlere sebep olabilir. Bu şikayetler hiçbir tedaviyi gerektirmeden veya amil nitrit koklatmak suretiyle geçebilir. Buna mukabil sürdozaj veya dikkatsiz yapılan intravenöz enjeksiyon neticesi bazen yaşlı kimselerde ani arter tazyiki yükselmesi serebral bir kanamaya sebep olabilir veya meydana getirdiği pülmoner hipertansiyon neticesi ortaya çıkan akciğer ödemi fatal olabilir

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Adrenalin artan etkiler ve zehirlenme olasılığı nedeniyle diğer sempatomimetik faktörlerle birbirlerine bağımlı olarak alfa ve beta adrenergic hissetmeyi bloka eden faktörlerle kullanılmamalıdır. Kalbin hassasiyetini arttıran ve kalp kaslarını Adrenalin’e daha hassas hale getiren siklopropan veya halojenize edilmiş hidrokarbon genel anestezisi uygulanmış hastalarda Adrenalin kullanılması ventruculara ait prematüre ters tepkilere, kalp atışının hızlanmasını veya liflenmeyi içeren kalp ritminin bozulmasına sebebiyet verebilir. Adrenalin klorofom, trikloroetilen veya siklopropan ile birlikte kullanılmamalıdır. Aynı zamanda diğer halojenize edilmiş hidrokarbon anesteziklerle de kullanılmamalıdır.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Adrenalin olağan olarak cilt altı veya kas içinde uygulanır. Acil durumlarda çok dikkatli ve azaltılmış dozlarda damar içine verileilir. Lokal etki için Adrenalin mükoz membranlara yahut kapiller kanamayı kontrol altına almak için kesilen yerlere direkt olarak uygulanır. Kalp durması halinde itrakardiyal olarak kalbe direkt enjeksiyonu 0.25 ml. 1/1000 Adrenalin solüsyonu tevsiye edilir. Dozu hekim tavsiyesine göre kullanılır. Genel olarak maksimum doz subkutan bir defada 0.0005 g, 24 saatte 0.002 g. dır. Ciddi yabancı seruma gösterilen allerji veya nefes darlığı tedavisinde doz 0.1-0.5 mg. deri altına veya i.m. verilir. Nefes darlığı olan hastalarda deri altındaki dozlar hastanın tepkisine ve şiddetli durumlarda ihtiyaca göre 20 dakika ile 4 saat ara ile verilebilir. Şiddetli, astım veya anaphylaxis için pediatric hastalarda deri altına 0.01 mg/kg (0.01 ml/kg 1/1000’lik solüsyondan) dozda verilir. Tek pediatric dozlar 0.5 mg’ı geçmemelidir. Cardiac Arreste olağan erişkin i.v. dozu 0.5-1 mg’dır. Gerektiğinde i.v. dozlar her 5 dakikada bir tekrarlanabilir. Adrenalin direkt tesirini sempatomimetik ajanlar ile alfa ve beta adrenerjik reseptörlerle hemen olur. Bu tesirler sempatik nervös stimulasyonu taklit ederler. Akut bronşiyel spazma neticesindeki bronşiyel astımlarda subkütanöz enjeksiyonlar; Büyükler için doz 0.2 – 0.5 ml. 1/1000 solüsyon, Çocuklar için doz 0.1 – 0.3 ml. 1/1000 solüsyon 3-5 dakikada kullanılır. Bu miktarlar 15-30 dakikalardaki entervallerde tekrar edilebilirler. 4-24 saatler arasındaki enjeksiyon yapımı takip edilir. 1/1000’lik subkütanöz enjeksiyonu semptomatik olarak allerjik şok, allerjik olarak örneğin; ürtikariada, allerjik egzemada, saman nezlesi, anjiyoneurotik ödem, serum ve röntgen şuasında meydana getirdiği hastalıklarda 0.25 ml. yavaşça enterevenöz enjeksiyon yapılır. Stokes-Adams ataklarda 0.3-0.6 ml 1/1000’lik Adrenalin subkutan enjeksiyonu yapılır. Adrenalin intravenöz enjeksiyonu tehlikelidir. Çok yavaş damara zerk edilmelidir. Bu 1/500.000 konsantrasyonunda olmalıdır. 1/100.000’lik konsantrasyonu olmamalıdır. Aksi taktirde kolaps ve kalp blokajı olabilir.
Toksik tesirler ve Tedavisi: Sürdozajda çabuk başlayıp ve kısa zamanda Adrenalin ciddi toksik tesiri neticesindeki aşırı hassasiyet durumunda hemen entrevenöz enjeksiyonu 6-10 mg. phentolamine mesylat veya 10-20 mg. phenoxybenzamine HCI yapılır. Takiben sonra tedavi 2.5-5 mg. propranolol, amylnitrite, chlorpromarin veya tolazoline acilen verilir.

PİYASADAKİ DİĞER MEVCUT TAKDİM ŞEKİLLERİ

ADRENALIN BIOFARMA 0,50 MG 10 AMPUL
ADRENALIN BIOFARMA 0,25 MG 10 AMPUL

adrenalin biofarma 1 mg adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.