Adet Sancılarına Şifalı Bitki

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Adet döneminden 1-2 gün önce ba?layan adet sanc?lar? ço?u bayan?n korkulu rüyas? haline gelmi?tir. 

Adet sanc?lar? adet döneminden 1-2 gün önce ba?lar ve dayan?lmaz a?r?larla bayan? hem fiziksel hem de ruhsal yönden 2-3 günlü?üne de olsa çileden ç?kart?r.


Ço?u bayan bu sanc?lardan kurtulmak için bir çok formül dener. Kimisi ba?ar?l? olurken kimisi sanc?larla ya?amaya devam eder.

Biz de bu yaz?m?zda adet sanc?s?na nelerin iyi geldi?ini, nelerin adet sanc?s?n? önledi?ini sizinle payla?maya çal??aca??z.

Adet Sanc?s?na iyi gelen bitkiler:
Adet Sanc?s?n? en iyi önleyen bitki safran bitkisidir. Safran bitkisi, ülkemizde daha çok karadenizde yeti?en bir bitkidir. Safran hem afrodizyak olarak kullan?l?rken, hem de adet söktürücü olarak kullan?lmaktad?r.

Peki adet sanc?lar?n? önlemek için safran? nas?l kullanmal?s?n?z?

Bir tutam safran? bir fincan kadar suyun içerisine at?p kaynat?rs?n?z. Kaynad?ktan sonra bu bitkisel çay? içerseniz adet sanc?lar?n?z?n git gide azald???n? göreceksiniz. Ayr?ca safran? balla kar??t?rararak da yiyebilirsiniz. Bu ?ekilde safran hem afrodizyak özelli?i hem de adet söktürücü, adet sanc?lar?n? giderici bir etki yapar.

(nedirbilgi)

Adet Sancılarına Şifalı Bitki adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.