Adams stokes sendromu senkop

Yazar:   Tarih:   Kategori: Hastalıklar 

Geçici komplet kalp bloğuna (İnfranodal AtriyoVentriküler Blok) bağlı olarak gelişen ve hipotansiyonla beraber ciddi bradikardi veya asistoliyle sonuçlanan senkop durumudur. Kalpten çıkan uyarının atriyoventriküler düğümü (AV Nodu) normal geçtiği halde, ventriküllerin özelleşmiş ileti sisteminde / His demetinde veya kardiyak ileti sisteminin her üç fasikülünde engellendiği AV blok olarak tanımlanabilecek olan İnfranodal AV Blok, ileri yaşta olan hastalarda sık görülür. Bayılma ve Konvülsiyon ile sonuçlanabilir. Eğer bu senkop infranodal bloğa bağlı ise adams stokes sendromu krizi olarak adlandırılır. Adams Stokes Krizi, habersiz ortaya çıkar ve kısa sürer. Ancak, krizler giderek sıklaşma eğilimi taşır. Dakika nabız sayısı genellikle 20- 50 arasındadır. Juguler venöz nabızda “Dev A Dalgaları” farkedilebilir.

Etkilenen sistemler nelerdir ?
• Kalp ve Damar Sistemi , Sinir Sistemi

Belirtileri nelerdir ?
• Akut bradikardi (20-50/dk)
• Hipotansiyon
• Solukluk
• Pozisyon veya efora bağlı olmayan duygu veya bilinç kaybı
• Senkop veya senkopa benzer semptomların aniden oluşumu (çarpıntı olsun veya olmasın)
• Juguler venöz nabızda dev A dalgaları.

Nedenleri nelerdir ?
• İlaçlar
o Kalsiyum kanal blokerleri
o Beta blokerler
o Digoksin
o Ouabain
o Propafenon
o Klonidin

• AV nodu tutan myokardiyal iskemi
• Kalp ve ileti sistemini tutan infiltratif veya fibröz hastalıklar (Amiloid,Sifilis, Tümör)
• Yaşa bağlı AV nodun dejenerasyonu
• Nöromuskuler hastalıklar (myotonik musküler distrofi veya Kearns-Sayre Sendromu)

Risk faktörleri nelerdir ?
o Kalsiyum Kanal Blokerleri, Beta Blokerler , Digoksin, Ouabain, Propafenon , Klonidin vb ilaçların kullanımı.
o Koroner arteryel hastalık
o AV nod disfonksiyonu
o Akut myokard infarktüsü (özellikle akut sağ koroner arter oklüzyonu)
o Amiloidoz
o Chagas hastalığı
o Kalbi tutan bağ doku hastalıkları (sistemik lupus eritemotosus, romatoid artrit)

Patolojik bulgular nelerdir ?
o Serum digoksin düzeyleri artmış. Serum kardiyak enzimleri artmış. EKG, olayın monitorizasyonu veya Holter monitorü, yavaşlamış ve ventriküler kaçaksız geçici tam kalp bloğunu gösterir.

Yapılabilecek testler nelerdir ?
Elektrokardiyografi
Monitorizasyon
Holter Monitorizasyon

Tanısal işlemler nelerdir ?
• Koroner iskemiyi ekarte etmek amacıyla koroner kateterizasyon
• AV nodu ileti durumunun değerlendirilmesi amacıyla elektrofizyolojik testler
• İnfiltratif hastalıktan kuşkulanıldığında myokard biyopsisi

Bakım ve önlemler nelerdir ?
o Monitorizasyonun gerektiği durumlarda hospitalizasyon.
o Devamlı tedavi, ambulatuar takip.
o İşlemler boyunca kardiyak monitorizasyon
o İşlemler boyunca mevcut trans-torasik pace
o İşlemler boyunca atropin
o İşlemler süresince geçici pace-makerin yerleştirilmesi ihtimali
o Geçici tam kalp bloğu geri dönüşümsüz olduğu zaman kalıcı pacemaker uygulaması
o Tanı konulduğunda tanı ile ilgili ve pace yerleştirildiğinde bununla ilgili hastaya yeterince bilgi sağlanmalıdır.

Tedavi yolları nelerdir ?
Atropin, 1 mg İV puşe tarzında, tam kalp bloğuyla beraber olan hipotansiyonda verilir. Toplam doz 2 mg oluncaya dek tekrarlanabilir Epinefrin, 1 mg 1:10.000 İV puşe halinde asistoli ile birlikte olan tam kalp bloğunda verilir, her 5 dakikada bir tekrarlanabilir. İsoproterenol damla halinde 1 mg , 250 ml % 5 dextroz veya normal serum fizyolojik ile dakikada 5 mikrogram perfüzyon şeklinde, atropin verilmesine karşın hipotansiyon ve bradikardi devam eden hastalarda Tam infranodal AV Blok için tek tedavi ; sağ ventrikül endokardına , ihtiyaç duyulduğu anda uyarı verecek olan demand-pace maker yerleştirilmesidir

Adams stokes sendromu senkop adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.