Activelle 28 film tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

Etkileşimler
Activelle® tablet; postmenopozal birinci yıldan sonra kadınlarda gelişen östrojen eksikliği semptomları ve osteoporozun önlenmesi için Hormon Replasman Tedavisi preparatıdır.

Kontrendikasyonlar
– Gebelik, gebelik şüphesi veya Laktasyon – Bilinen, şüphelenilen veya geçirilmiş meme kanseri hikayesi – Bilinen veya şüphelenilen östrojene-bağımlı tipte tümörler – Tanısı konmamış vajinal kanama – Aktif veya kısa zaman önce geçirilmiş tromboembolik olaylar – Akut veya kronik karaciğer hastalığı veya karaciğer fonksiyon testleri normale dönünceye kadar karaciğer hastalığı hikayesi – Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılık

Uyarılar ve Önlemler
Tedaviye başlanmasından veya yeniden HRT tedavisi planlanmasından önce, kontrendikasyonlar ve uyarılar göz önünde tutularak genel ve jinekolojik muayene ile birlikte, kişinin tam bir öz ve soy geçmiş hikayesi alınmalıdır. Tedavi süresince, sıklığı her kadının yapısına göre ayarlanacak periyodik kontroller önerilmektedir. Tedavinin ilk ayları süresince ara kanamaları ve lekelenme görülebilir, fakat tedaviye devam edilmesi halinde zamanla azalır. 9-12 aylık tedaviden sonra kadınların yaklaşık % 80�i amenoreik hale gelmektedir.

Etkileşimler
Barbitüratlar, fenitoin, rifampisin ve karbamazepin gibi hepatik mikrozomal ilaç metabolize eden enzimlerin aktivitesini uyaran ilaçlarla etkileştiği gösterilmiştir.

Yan Etkiler
Klinik çalışmalar sırasında en sık rapor edilen yan etki, esas olarak tedavinin ilk aylarında görülen, göğüslerde hassasiyettir. Östrojen-progestogen tedavisi ile ilişkili,klinik çalışmalarda rapor edilen diğer yan etkiler: başağrısı, vajinal kanama, karın ağrısı, bulantı, şişkinlik, göğüslerde büyüme, uterus myomlarının büyüklüklerinde artış, cilt döküntüsü ve kaşıntı, uykusuzluk, depresyon, venöz tromboemboli ve ödemdir.

Dozaj
Activelle® film tablet, kesintisiz olarak hergün bir tablet tercihen günün aynı saatinde, oral yolla alınarak kullanılır. Üç ay sonunda tatmin edici semptom iyileşmesi yetersiz ise, daha yüksek dozlu kombine ürüne geçme endikasyonu oluşabilir. Amenoresi olan ve HRT kullanmayan kadınlarda veya başka bir kesintisiz kombine HRT ürününden bu ürüne geçecek olan kadınlarda, Activelle® tedavisine uygun olan herhangi bir günde başlanabilir. Siklik HRT rejimlerinden bu ürüne geçecek olan kadınlarda, çekilme kanaması sona erdiğinde Activelle® tedavisine başlanmalıdır

Activelle 28 film tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.