acelapril 20 mg

Yazar:   Tarih:   Kategori: Alternatif Tıp 

FORMÜLÜ :
20mg Enalapril maleat Tablet
10mg Enalapril maleat Tablet

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Esansiyel ve renovasküler hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ve sol ventriküler diskfonksiyonlar koroner iskemik hastalıklarında endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Etken maddeye duyarlılık ve gebelikte kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Renal yetmezlikte kullanılan doz miktarı azaltılmalı veya doz araları uzatılmalıdır. Diüretikler, beta blokörler ve metildopa enalaprilin etkisini arttırır. Analjazik ve nonsteroid antienflamatuarlar enalaprilin antihipertansif etkisini azaltabilir. Alkolle birlikte kullanılmaz. İlk kullanımdan sonra semptomatik hipotansiyon görülebilir. Kan basınçları normal veya normalin alt sınırında seyreden konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda enalapril tedavisi kan basıncını daha da düşürebilir. Renal yetmezliği olan hastalarda BUN ve kreatin değerleri yükselebilir. Çocuklarda ve laktasyonda kullanılmaz. Hepatik yetmezlik, aort stenozu, mitral stenozu, hipertrofik kardiyomiyopati, immün yetmezlik ve renal transplantasyonlarda dikkatle kullanılmalıdır. Kalsiyum antagonistleri ile birlikte kullanılmaz. Allopurinolle birlikte kullanımlarda kan tablosu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Yoktur.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Hipertansiyonda başlangıç için 1x5mg ve daha sonra elde edilen cevaba göre 1-2×10-40mg’dır. Hasta aynı zamanda diüretik tedavisi görmekte ise başlangıç dozu günde 2,5mg’dır. Konjestif kalp yetmezliğinde dijital ve/veya diüretik tedavisine yardımcı olarak başlangıçta 2,5mg ve daha sonra 10-20mg uygulanır

acelapril 20 mg adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.