Ablasyon – Kuretaj – Kriyoterapi Tedavileri

Yazar:   Tarih:   Kategori: Genel Sağlık 

Deri Hastalıklarında Tedavinin Cerrahi Yönü

Dermatolojinin cerrahi yönü, zamanla pratikte daha çok önem kazanmak­tadır.
Benlerin, seboreik keratozların ve benzer benign lezyonların çıkartıl­ması için oluşan talepler gün geçtikçe artmaktadır Bütün deri kanseri tiplerinin sıklığı artmaktadır Fotohasara bağlı olarak gelişen deri hastalıklarının tedavisi için gerek­li olan talep ve tedavi imkanları gittikçe artmaktadır.

Biyopsi

Genellikle elektron mikroskobu, immünofloresan veya kültür için rutin histolojik preparat hazırlamakta olup trefin ile küçük deri parçaları alınır. Keskin, tek kullanımlı 2-6 mm çapında zımba (punch) biyopsi aletleri kul­lanılır. Bu şekilde alınan 4 mm’den küçük çapta biyopsiler için sütur koymak gerekmez. Aşağıda anlatılanlar biyopside dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.

Yeni veya tipik bir lezyon veya yeni bir lezyonun kenarlarını seçin Farklı zamanlarda veya farklı lezyonlardan biyopsi almak gerekebilir Biyopsiyi mümkün oldukça dikkatli taşıyın
Human immün yetmezlik virüsü (HlV)-pozitif olan hastalardan biyop­si alırken dikkatli davranın ve laboratuar çalışanlarını önceden uyarın Kanama diyatezi ve kalp hastalığı olan hastalara profilaksi gerekebilir.

Ablasyon Nedir, Ablasyon Tedavisi

Daha çok seboreik keratoz ve viral siğiller ile solar keratozların tedavisin­de kullanılır. Ancak küçük, benign ve lokalize lezyonlarda da kullanılabi­lir.

Lazer Tedavisi

Lazerler, yoğunluğu yüksek olan özel dalga boyunda düzenli ışık kaynak­ları olup yıkıcı etkilerinden dolayı kullanılır. Dokudaki etkileri enerji, dal­ga boyu, süre ve dokunun rengi, kalınlığı ve derinliğine bağlıdır. Lazerler özellikle vasküler doğum lekelerin tedavsinde yararlıdır. Ancak, başka de­ğişik lezyonların yok edilmesinde de kullanılır.

Küretaj ve Koterizasyon

Keskin bir kaşık şeklinde olan veya tek kullanımlı halka şeklinde olan kü­retler tercih edilir. Küretajdan sonra tabana hafifçe elektrokoterle dokunu­lur. Bu işlemde lokal anestezi gerekir. Kürete edilen doku histolojik ola­rak incelenmelidir.

Kriyoterapi Tedavisi

Bu yöntem viral siğiller ve solar keratozlarm tedavisinde kullanılır. Ge­nellikle sıvı nitrojen sağlayan bir alet kullanılır. Donan deri kar beyazına döner ve doku yıkımı tam olması için 15-20 saniye bu şekilde kalmalıdır. Parmaklardaki lezyonlar tedavi edilirken dikkatli kullanılmalıdır. Çün­kü parmak sinirleri zedelenebilir. Hastalara dondurulan bölgede ağrı ola­cağını ve bül çıkabileceği söylenmelidir. Uygulanan bölge tedavi sonra­sında kapalı tutulmalıdır.

Ablasyon – Kuretaj – Kriyoterapi Tedavileri adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.