ABELCET IV Flacon

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

Etkin madde (ler):
Amfoterisin B 100 mg

Pazar:
20 ml 1 i.v. Küçük şişe

Kullanımı:
yetişkinler ve çocuklar, önerilen günlük doz 5 mg / kg tek bir infüzyon olarak için. Abelcet, 2,5 / kg / st oranı intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmalıdır mg. iki saat her iki saat süreyle infüzyon süresi, içeriği salladı Eğer karışık infüzyon çanta vardır. kreatinin seviyeleri doza bağımlı böbrek toksisitesi Abelcet’in gösterildi serum ölçerek. Dozaj, hastanın klinik durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Endikasyonları:
Amfoterisin B, en şiddetli mantar türleri gösterilmektedir karşı in vitro aktivite. Histoplazma capsulatum, Coccidioides immitis, Candida türleri, Blastomyces dermatitidis, Rhodotorula, Cryptoccus neoformans, Sporothrix schenkii, muceda Mucor, Aspergillus fumigatus suşlarını engeller. Amfoterisin B, mantar ve vücut sıvıları veya fungistatik duyarlılığı, yoğunluğu veya fungusittir bağlı. Dissemine kandidiyazis, aspergilloz, kronik mükormikoz mysetoma, kriptokokal amfoterisinle menenjit başarıyla tedavi edilebilmektedir. Pozitif deri veya serolojik test sonuçları sadece ne en yaygın ve klinik olmayan önemli mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır olmamalıdır.

Kontrendikasyonları:
Amfoterisine bu aşırı duyarlılığı ile kontrendikedir. Ancak, yaşamı tehdit eden tedavi ve başka hiçbir seçenekleri, tıbbi değerlendirme bağlı olarak gerekirse.

Notlar:
Böbrek, karaciğer ve laboratuar testleri bir hafta düzenli olarak yapılmalıdır en az bir kez kan yapan fonksiyonu. Diğer nefrotoksik ilaçlar birlikte hastaların daha yakından kullanılmalıdır. Bu hastalarda, böbrek fonksiyonu yakından izlenmelidir. diyaliz hastalarında Amfoterisin tam böbrek diyalizi başlanmalıdır. Aralıkları, serum potasyum ve magnezyum düzeyleri kontrol edilmelidir. Amfoterisinle hamile kadınlar üzerinde yapılan. Fetus sistemik mantar enfeksiyonlarının zararlı etkileri hakkında gebelerde amfoterisinle olmadan, ama çok az bildirilen vakalar tedavi edildi. potansiyel zarardan gebelerde yarar tek ilaç kullanmak baskın nedenle gebelerde Güvenilirlik tam olarak tespit edilemedi.

Yan Etkiler:
Geçici renal fonksiyon () hipokalemi, azotemi, serum kreatinin ve renal tübüler asidoz bildirilmiştir, hangi tedavi şiddeti durdurmak oldu kötüleşen. Önemli değişiklikler karaciğer ve hematopoetik fonksiyon gözlendi. Ancak hemoliz tespit imkanı. Hafif baş ağrısı, bulantı, kusma, alt sırt ağrısı nadiren bildirdi. Anafilaktik reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
Konvansiyonel amfoterisin B bilinen nefrotoksik ilaçlar (aminoglikozidler, sisplatin ve pentamidine, vb), hipokalemi kortikosteroidler ve kortikotropin yol açabilir (ACTH) ve darbe varlığında hipokalemi ihtiyacı ile dikkatli bir dijital glikozitler, kas gevşetici ve antiaritmik ilaçlar olarak kullanılmaktadır etkileşime artacaktır. Fluzitozin kapsamında soruşturma kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Fluzitozin amfoterisin sinerjik B etkili, amfoterisin B böbrekler tarafından blok artırmak için hücresel alımı ve atılımı artabilir fluzitozinin zehirlilikten.

ABELCET IV Flacon adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.