A-FERİN (Aferin) FORTE Film Kaplı Tablet

Yazar:   Tarih:   Kategori: Tıbbi İlaçlar 

İlaç Etken Maddesi:
Parasetamol, Klorfeniramin maleat
İlaç Etken Maddesi:
Parasetamol………………………………………………650mg
İlaç Etken Maddesi:
Klorfeniramin maleat…………………………………….4mg
İlaç Marka İsmi:
A-FERİN FORTE Film Kaplı Tablet

A-ferin Forte Tablet Nedir?

A-ferin Forte Tablet ateş düşürücü, ağrı kesici etkileri olan bir ilaçtır ve daha başka etkileri de mevcuttur.

A-ferin Forte Tablet aşağıdaki durumlar ile ilgili bir ilaçtır:

*
Grip, soğuk algınlığı;
*
Grip ve soğuk algınlığına bağlı baş ağrısı, adale ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı, burun akıntısı, aksırma, burun ve boğazda kaşıntı, ateş, nezle, gözlerde sulanma ve kaşıntı.

A-ferin Forte Tablet burada yer almayan diğer tedavi edici amaçlar için de kullanılıyor olabilir.

Bu ilaç ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

A-ferin Forte Tablet Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

A-ferin Forte Tablet 7 günden fazla kullanılmamalıdır.

Eğer hastalık belirtileriniz düzelmezse veya ateş 3 günden fazla sürerse hekiminize danışınız.

A-ferin Forte Tablet’in sakinleştirici yönde etkisi olabilir. Bu nedenle dikkat gerektiren makinelerde ya da tehlikeli ve/veya yüksek yerlerde çalışıyorsanız ya da vasıta kullanıyorsanız; kazaya sebep olabileceği için A-ferin Forte Tablet kullanımınız sırasında bu işleri yapmayınız.

A-ferin Forte Tablet ile tedaviniz süresince alkol tüketmekten kaçınınız.

Eğer her gün 3 kadehten fazla alkol tüketiyorsanız ya da alkol kaynaklı karaciğer rahatsızlığınız varsa öncelikle hekiminize danışmadan A-ferin Forte Tablet’i kullanmayınız. Bu ilacı kullanmak sizin için uygun olmayabilir ya da daha düşük doz veya özel bir kontrole gereksinim duyabilirsiniz.

A-ferin Forte Tablet kullanımınız süresince parasetamol (parasetamol A-ferin Forte Tablet’in etken maddelerinden biridir.) içeren diğer ilaçlardan da kullanıp kullanmadığınıza dikkat ediniz. Bu sayede her ilaç dozunda ya da günlük toplam doz olarak size önerilenden daha fazla parasetamol tüketmekten yani parasetamol doz aşımından kendinizi sakınabilirsiniz.

A-ferin Forte Tablet 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

A-ferin Forte Tablet’i Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz A-ferin Forte Tablet’i kullanmayınız:

*
Parasetamol ve/veya klorfeniramin maleat’a (Parasetamol ve klorfeniramin maleat A-ferin Forte Tablet’in etken maddeleridir.) alerji;
*
İlacın bileşiminde bulunan diğer maddelere alerji.

A-ferin Forte Tablet’i kullanmaya başlamadan önce alerjik reaksiyon gösterdiğiniz ilaçlar var ise bunları hekiminize eksiksiz olarak bildiriniz.

Eğer aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz A-ferin Forte Tablet’i kullanmaya başlamadan önce hekiminize bildiriniz:

*
karaciğer yetmezliği;
*
böbrek yetmezliği.

Eğer bu rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz A-ferin Forte Tablet’i kullanamayabilirsiniz ya da ilacınızı güvenle kullanabilmeniz için doz ayarlaması ya da spesifik bir test yapılmasına gereksinim duyabilirsiniz.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde A-ferin Forte Tablet’i Kullanabilir Miyim?

Gebelik kategorisi B. : Yapılan hayvan çalışmalarında ilacın anne rahmindeki yavru için bir risk oluşturmadığı görülmüştür, ancak gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Gebelik ve emzirme döneminiz süresince hekiminiz tarafından fayda-zarar oranı dikkate alınarak, ilacı kullanımınız gerekli görülmedikçe bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve Makine Kullanırken A-ferin Forte Tablet’i Kullanabilir Miyim?

A-ferin Forte Tablet’in sakinleştirici yönde etkisi olabilir. Bu nedenle ilacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmayınız.

A-ferin Forte Tablet’i Nasıl Almalıyım?

İlacınızı tam manasıyla hekiminiz tarafından size öngörüldüğü şekilde ya da prospektüsünde yazan yönergeler doğrultusunda alınız. Eğer bu yönergeleri anlamazsanız eczacı, hemşire ya da hekiminize size açıklamalarını rica ediniz. Hekiminiz tarafından size uygun görülenden daha yüksek dozda ya da daha uzun süre ilacınızı kullanmayınız. Reçetenizde size tarif edilen yönergelere uyunuz.

A-ferin Forte Tablet’i 1 bardak dolusu suyla birlikte bütün halde yutunuz.

A-ferin Forte Tablet 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir doz almayı unuttuysanız hatırladığınız an bu dozu alınız. Eğer hatırladığınızda bir sonraki dozun vakti gelmişse almadığınız dozu atlayınız ve ilacı planladığınız düzende almaya devam ediniz. Unuttuğunuz doz için ekstra ilaç almayınız.

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız bir acil servisi arayarak destek alınız. Baş ağrısı, baş dönmesi, gerginlik, halusinasyon, kalp atımlarında düzensizlik, istem dışı kasılmalar (konvülsiyonlar) doz aşımı belirtilerindendir.

A-ferin Forte Tablet’i Alırken Nelerden Kaçınmalıyım?

A-ferin Forte Tablet ile tedaviniz süresince alkol tüketmekten kaçınınız.

A-ferin Forte Tablet kullanımınız süresince parasetamol (parasetamol A-ferin Forte Tablet’in etken maddelerinden biridir.) içeren diğer ilaçlardan da kullanıp kullanmadığınıza dikkat ediniz. Bu sayede her ilaç dozunda ya da günlük toplam doz olarak size önerilenden daha fazla parasetamol tüketmekten yani parasetamol doz aşımından kendinizi sakınabilirsiniz.

A-ferin Forte Tablet’in Yan Etkileri

Allerjik reaksiyon belirtileri olan bu sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz ilacı kullanmayı bırakınız ve acil yardım desteği alınız: ürtiker(kurdeşen), nefes almada zorluk, yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik.

Daha hafif yan etkiler de görülebilir ancak bunların varlığında hekiminizle konuşup ilacınızı kullanmaya devam edebilirsiniz:

*
deri döküntüsü;
*
görme bulanıklığı;
*
baş dönmesi;
*
sindirim sistemi bozuklukları;
*
ağız kuruluğu;
*
sedasyon.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir; burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız.

A-ferin Forte Tablet ile Etkileşen Diğer İlaçlar Nelerdir?

Aşağıda sıralanan ilaçlarla A-ferin Forte Tablet’in bir arada kullanılması olası ilaç etkileşimleri açısından sakıncalı olabilir ya da yeterli etkinlik sağlanamayabilir. Bu nedenle A-ferin Forte Tablet’i hekiminize danışmadan bu ilaçlarla birlikte almaktan kaçınınız. Eğer aşağıdaki ilaçların bir ya da birkaçını kullanıyorsanız A-ferin Forte Tablet’i kullanmaya başlamadan önce hekiminize söyleyiniz;

* barbitüratlar [fenitoin (Epdantoin, Hidantin),fenobarbital (Luminal, Phenobarbitalum); barbeksaklon (Maliasin); primidon (Granmid, Mysoline)];
* epilepsi ilaçları [etosüksimit(Petimid); klonazepam (Rivotril); karbamazepin (Karazepin, Karbalex, Karberol, Karbasif, Kazepin, Tegretol, Tegretol CR, Temporol, Teril CR); okskarbazepin (Epsile, Oxilepsi, Trileptal); sodyum valproat (Convulex CR, Depakin); vigabatrin (Sabril); gabapentin (Neurontin, Gabaset, Gabateva,Gabtin); lemotrigin (Lamictal DC, Lamictal); levetirasetam (Epixx, Keppra); pregabalin(Lyrica); topiramat (Topamax)];
* doğum kontrol hapları;
* metoklopramid içeren ilaçlar (Metoklamide, Metpamid, Primperan);
* trisiklik antidepresanlar [amitriptilin hidroklorür (Laroxyl,Triptilin),imipramin hidroklorür (Tofranil),klomipramin hidroklorür (Anafranil) ];
* MAO inhibitörleri [Moklobemid (Aurorix, Lobem)].

A-ferin Forte Tablet ile etkileşen diğer başka ilaçlar da mevcut olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün ilaçlar ve diğer alternatif tıp methodları hakkında bilgi veriniz; bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

A-ferin Forte Tablet kullanımınız süresince parasetamol (parasetamol A-ferin Forte Tablet’in etken maddelerinden biridir.) içeren diğer ilaçlardan da kullanıp kullanmadığınıza dikkat ediniz. Bu sayede her ilaç dozunda ya da günlük toplam doz olarak size önerilenden daha fazla parasetamol tüketmekten yani parasetamol doz aşımından kendinizi sakınabilirsiniz.

A-ferin Forte Tablet’i Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

A-ferin Forte Tablet’i 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında, nem ve ışıktan uzak bir yerde saklayınız.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

A-FERİN FORTE Film Kaplı Tablet ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

UNUTMAYIN! A-FERİN FORTE Film Kaplı Tablet ve diğer bütün ilaçları çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız; A-FERİN FORTE Film Kaplı Tablet’i asla başkalarıyla paylaşmayınız ve A-FERİN FORTE Film Kaplı Tablet’i sadece size uygun görüldüğü şekilde kullanınız.

Kaynak İlaç Pedia

A-FERİN (Aferin) FORTE Film Kaplı Tablet adlı konuya yorum yapmak ister misin? Etiketler

*

*

Yorum yapmak ister misin?

Acilservis.pro - Hakaret, imla kurallarına uymayan ve konu ile alakasız yorumlar kesinlikle onaylanmayacaktır.