tiroid hormonunu çalıştıran bitkiler sonuçları

  • Dr.Ender Saraç’tan metebolizmayı çalıştıran öneriler
    1 yorum 12 sene önce

    Dr.Ender Saraç’tan metebolizmayı çalıştıran öneriler

      Do?al yöntemleri kullan?n Klinikte zay?flamak için bize ba?vuranlar?n ya?-kas-mineral-su ölçümlerinin yan? s?ra metabolizma h?z?n? da ölçüyoruz. Vücudun ihtiyaçlar?na göre sonuçlar?n? de?erlendirip öyle kilo verdiriyoruz. Hipotiroidi- tiroid bezinin çal??mas? gibi baz? hastal?klarda metabolizma h?z? dü?erken hipertiroidi gibi metabolizma h?zl? çal??t??? durumlarda ise ki?iler zor kilo al?p kolay verir. E?er t?bbi hastal?k yoksa do?al yöntemlerle de […]