sağlık nedir hastalık nedir sonuçları

  • Sağlık Nedir Hastalık Nedir Tanımı
    yorumsuz 12 sene önce

    Sağlık Nedir Hastalık Nedir Tanımı

    Sağlık Nedir, Genel Sağlık Bilgileri Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), sağlığın tanımı çağdaş, tam ve geniş anlamıyla yapmıştır. Bu tanım, Dünya Sağlık Teşkilatı’nın temel yasasında /er alarak kesinlik kazanmıştır. Böylece değişikliğe uğratılması önlenmiştir. Jünkü sağlığın tanımı değişik çevrelere göre, değişik şekilde yapılmak isten­mektedir. Sağlığın tanımı, Sağlık ve Temizlik Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, […]