radius kemiği sonuçları

  • Dirsek Kemigi Dirsek Kemik
    yorumsuz 12 sene önce

    Dirsek Kemigi Dirsek Kemik

    Önkol İskeleti Dirsek Kemiği, Dirsek Kemik Prizma biçiminde ve önkol iskeletinin içyanında olan bu uzun kemik, radius‘un dışyanında ve ona paralel olarak bulunur. Her uzun kemik gibi bir cismi ve iki ucu gözden geçirilmelidir. Cismi; Ulna’nın cismi tamamiyle düz doğrultuda olmayıp, hafif olarak öne bakan bir konkavlık ve frontal plâna göre silik S şeklinde bir […]