pre eklamsi sonuçları

  • Eklamsi Preeklamsi Hipertansiyon Pre eklamsi
    yorumsuz 12 sene önce

    Eklamsi Preeklamsi Hipertansiyon Pre eklamsi

    Preeklamsi, Eklamsi Hipertansiyon Pre eklamsi hipertansiyon, proteinüri ve ödem ile karakterize, koagülasyon ve karaciğer fonksiyon bozukluklarının eşlik edebileceği, özellikle ilk gebeliklerde ve son trimestrde (20 haftadan sonra) görülen bir durumdur. Son trimesterde hipertansiyon kan basıncının 140/90 mmHg ve üzerinde olması ile tanımlanır. Aynı zamanda gebeliğin erken dönemlerinde sistolik kan basıncının 30 mmHg, diyastolik kan basıncının […]