PND kalp sonuçları

  • Kalp Yetmezligi (Anemnez)
    yorumsuz 12 sene önce

    Kalp Yetmezligi (Anemnez)

    Kalp Yetmezliği Nedir, Konjestif Kalp Yetmezliği Kalb yetmezliği vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşılamak için, kalbin yeterli output’u sürdürememesi şeklinde tarif edilebilir. Sağ ve sol ventrikul disfonksiyonunun tanısı ve sağaltımındaki gelişmelere rağmen KY, oldukça yüksek morbidite ve mortaliteye sahip yaygın bir durum olarak varlığını sürdürmektedir. Genellikle debi azalmıştır. Ancak debi normal hatta artmış olabilir. Fakat vücudun metabolik […]