normal adet suresi nedir sonuçları

  • Adet periyodları arasındaki normal süre nedir ?
    yorumsuz 12 sene önce

    Adet periyodları arasındaki normal süre nedir ?

    Normal âdet süresi yaklaşık her yirmisekiz günde bir gelir. Ancak, bu çok değişik olabilir ve birçok kadında âdet araları yirmibir, otuz, otuzbeş ve hattâ kırk gün olabilir. Dikkat edilecek önemli nokta âdet aralarında meydana gelecek süre değişikliğidir. Her yirmisekiz gün ara ile âdet olan bir genç kızda, bu aralar birdenbire yirmibir veya otuzbeş güne çıkarsa, […]